HU/Prabhupada 0298 - Ha minden igyekezeteddel Krisnát szolgálod, az az igazi kincs

From Vanipedia


Ha minden igyekezeteddel Krisnát szolgálod, az az igazi kincs
- Prabhupāda 0298


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Prabhupāda: Bármilyen kérdés?

Viṣṇujana: Hogyan tudunk Kṛṣṇának tökéletes szolgálatot nyújtani?

Prabhupāda: Az aggodalmaiddal. [NEVETÉS, „Haribol!”] Ha aggódsz azért, hogy Kṛṣṇát szolgálni tudd, az a valódi tőke. Kṛṣṇa határtalan. Milyen szolgálatot nyújthatunk Neki? És Neki korlátlan mennyiségű szolgái vannak. Milyen szolgálatot igényel Ő tőled és tőlem? Ő Önmagában tökéletes. Nincs szüksége semmilyen szolgálatra sem. De, ha azért aggódsz, hogy szolgálni tudd Őt, akkor nem utasítja vissza. Ez az Ő kegye; ez az Ő nagylelkűsége. Tehát, minél jobban aggódsz, hogy szolgálhasd Kṛṣṇát, annál tökéletesebb lesz. Ő határtalan. Az aggodalmad segítségével határtalanná válsz. Versenyezhettek. Minél jobban szolgálod Kṛṣṇát, Ő annál jobban elfogad téged és áld meg intelligenciával. Érted? Tehát a lelki világ határtalan. Nincs határa a szolgálatnak, és nincs határa a szolgálat elfogadásának sem. Nincs ilyen. Tehát lelkesedés. Tatra laulyam eka mūlyam. Nem én találom ki a választ, hanem alátámasztom ācāryánk, Rūpa Gosvāmī szavaival. Azt mondja, kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā matiḥ krīyatāṁ yadi kuto 'pi labhyate: „Kedves uraim, kedves lányok és fiúk, ha meg tudnátok vásárolni…, a Kṛṣṇa iránti szeretetet – Hogyan szerethetem Kṛṣṇát jobban és jobban. –, ennyire, ez a fajta aggodalom, ha meg tudnád vásárolni ezt a matiḥ-át,” – ezt jelenti az intelligencia; ez nagyon intelligens dolog. „Hogyan szolgáljam Kṛṣṇát...” Kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā matiḥ. Matiḥ azt jelenti: intelligencia, vagy az elme állapota, hogy: „Kṛṣṇát fogom szolgálni.” „Ha bárhol meg tudod vásárolni ezt az elmeállapotot, kérlek, azonnal vedd meg.” Ezután tedd fel a következő kérdést: „Rendben, meg fogom szerezni. Tudod, hogy mi az ára?” „Igen, tudom mi az ára.” „Mi az ára?” „Laulyam, csupán a lelkesedésed, ez minden.” Laulyam ekaṁ mūlyam. „Ó, ezt megkaphatom.” Nem. Na janma koṭibhis sukṛtibhir labhyate. Ezt a lelkesedést: hogyan szeressük Kṛṣṇát, még sok-sok születés után sem lehet elérni. Tehát, hacsak egy csepp aggodalmat is mutatsz ezzel kapcsolatban: „Hogyan tudom szolgálni Kṛṣṇát?”, tudnod kell, te vagy a legszerencsésebb ember. Csak egy csipetnyi, laulya, ebből az aggodalomból: „Hogyan tudnám szolgálni Kṛṣṇát?”, az nagyon jó. Akkor Kṛṣṇa ad neked intelligenciát.

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
buddhi-yogaṁ dadāmi tam...
(BG 10.10)

„Akik szüntelen odaadással és szeretettel szolgálnak Engem, azoknak megadom azt az értelmet, amellyel eljuthatnak Hozzám.” Kṛṣṇa mindent ért. Ő bennem és benned van. Meg fogja adni neked az intelligenciát: „Kedves fiam, cselekedj így.” És így cselekedvén mit fog elérni? Yena mām upayānti te: „Visszatér Hozzám.” És mi lesz a haszna, ha hazatér? „Az Én legfelsőbb hajlékomat nem nap vagy hold, tűz vagy elektromosság ragyogja be. Aki egyszer eljut oda, többé már nem tér vissza az anyagi világba.” (BG 15.6) „Aki Nálam keres menedéket, az még ha alacsony sorban született is, elérheti a legfelsőbb célt.” (BG 9.32) Duḥkhalayam aśāśvatam (BG 8.15). Oly sokat találsz. Kérlek, olvasd a Bhagavad-gītāt. Meg fogod kapni a tökéletes tudást, Isten tudományát. Ez az egyetlen, amit egy emberi lénynek tanulmányoznia kell.

Tehát a lelkesedésed Kṛṣṇa szolgálatának a tökéletessége. Növeld ezt a lelkesedést. A lelkesedés azt jelenti: ha szereted Kṛṣṇát, ez a lelkesedés a szerelttel együtt fog növekedni: „Hogyan szolgáljam Kṛṣṇát?” Mert önként vállalsz szolgálatot, senki nem kényszerít. Ez azt jelenti, ha nem szereted Kṛṣṇát, hogyan növekedne a lelkesedésed? Sokféleképp lehet szeretni Kṛṣṇát. Kezdetben: śravaṇaṁ kīrtanam. Śravaṇam, hallás, és az éneklés. Hallás, hallgatod a Hare Kṛṣṇát, hallgatod a Bhagavad-gītāt, hallgatod a Kṛṣṇáról szóló Śrīmad-Bhāgavatamot, és énekelsz. Így kezdődik. Ezután automatikusan,

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(SB 7.5.23)

Kṛṣṇa szolgálatának e kilenc folyamata által megértésre tesztek szert, fejlődni fogtok a Kṛṣṇa-tudatban és az életetek sikeres lesz. Bármilyen más kérdés? Próbáljátok megérteni, tegyetek fel kérdéseket. Ez nem olyan dolog, amit kierőszakolunk. Intelligensek vagytok. Kṛṣṇa adott nektek intelligenciát. Próbáljátok megérteni az intelligenciátokkal, de ne próbáljátok elkerülni. Azért kérdezzetek, hogy megértést szerezzetek, ne azért, hogy kibúvókat keressetek. Kétféle kérdés van. Ez a kérdés nem segít rajtad: Ha megpróbálod kikerülni Kṛṣṇát, segít, hogy ezt megtehesd. De, ha Kṛṣṇát szeretnéd elérni, akkor Kṛṣṇa segíteni fog, hogyan tudd Őt elérni. Ez a két dolog zajlik. Bármelyik utat szeretnéd is, szabadon választhatsz. „Mindenkit aszerint jutalmazok meg, amilyen mértékben átadja magát Nekem.” (BG 4.11) Kṛṣṇa az egyén hozzáállása szerint jutalmaz. Ha… Vannak… Éppúgy, ahogy oly sok filozófus szeretne megfeledkezni Kṛṣṇa személyéről. Ahogy ezt olvashatod Dr. Radhakrishnan könyvében; a kilencedik fejezetben Kṛṣṇa kijelenti: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65) A fordítás helyes, de a magyarázatban: „Nem Kṛṣṇa előtt kell meghódolnod.” Csak nézz utána. Ez azt jelenti, hogy az egész írásának lényege, hogy az embereket félrevezesse, és elfelejtsék Kṛṣṇát. Tehát, ha valaki el szeretné felejteni Kṛṣṇát, Ő megadja az intelligenciát mellyel sosem lesz képes megérteni Őt. De, ha valaki megpróbálja szeretni Kṛṣṇát, megérteni Őt, Ő megadja a teljes intelligenciát. Meg tudod érteni. Ilyen Kṛṣṇa. Teljes szabadságod van. Ha el akarod felejteni Kṛṣṇát, akkor māyāt kell szolgálnod, ha pedig szereted Kṛṣṇát, akkor māyā békén hagy.