HU/Prabhupada 0532 - Krisna élvezetében semmi anyagi nincs

From Vanipedia


Krisna élvezetében semmi anyagi nincs<fr />- Prabhupāda 0532


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Tehát Kṛṣṇa, az Abszolút Igazság ānandamaya, ezért - eko bahu syām - Ő számos formába kiterjedt. Mi is Kṛṣṇa szerves részei vagyunk, azért létezünk, hogy örömet szerezünk Neki. A legfőbb gyönyör-energia pedig Rādhārāṇī.

rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvo (purā) deha-bhedo-gatau tau
caitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptaṁ
rādhā-bhāva-(dyuti)-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam
(CC Adi 1.5)

Kṛṣṇa tehát Param Brahman, amint ezt már tudjátok a Bhagavad-gītāból. Arjuna, miután megértette a Bhagavad-gītāt, megerősítette, hogy Kṛṣṇa, paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Kṛṣṇa tehát Param Brahman. Itt, az anyagi világban is látjuk, hogy egy nagyszerű szent pusztán azért, hogy a brahmānandát élvezze, felad minden anyagi élvezetet. Sannyāsī lesz. Ahaṁ brahmāsmi. Csak azért, hogy megvalósítsa, hogy a Brahman-tudatban van. Ha valakinek minden anyagi dolgot fel kell adnia, hogy megtapasztalja a Brahman-tudatot, akkor gondoljátok, hogy a Paraṁ Brahman, a Legfelsőbb Brahman bármilyen anyagi élvezetre is vágyhatna? Nem. Kṛṣṇa élvezete nem anyagi. Ezt jól meg kell értenetek. A brahman-tudat tapasztalata érdekében fel kell adnunk minden anyagi dolgot. Hogyan tudna élvezni a Paraṁ Brahman akármilyen anyagi dolgot? Ezt a kérdést nagyon alaposan megvitatta Jīva Gosvāmī.

Amikor tehát a Param Brahman... Először is, a Param Brahman nincs jelen az anyagi világban. Kevés információ létezik a Brahmanról. Vagy a Paramātmāról. A Param Brahmanról vagy Bhagavānról pedig semmi. Ezért a Bhagavad-gītāban az áll, hogy manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (BG 7.3). A siddhaye azt jelenti, megérteni a Brahmant vagy Paramātmāt. De oly sok ember közül, aki már megtapasztalta a Brahmant, vagy Paramātmāt, alig ismeri akár csak egy is Kṛṣṇát. És ez... Először is (szünet) ... mit érthetünk meg Kṛṣṇa gyönyör-energiájából? Mint amikor szeretnék megismerni egy fontos embert. Ez az egyik módszer. Anélkül, hogy megismerném magát a híres embert, hogyan tudhatnék a családi ügyeiről? Hasonlóképpen, ha nem értjük meg Kṛṣṇát, hogyan érthetnénk meg azt, ahogy Kṛṣṇa élvezi az életet? Ez egyszerűen lehetetlen. De a Gosvāmīk elmondják nekünk is, hogy Kṛṣṇa gyönyör-energiája miből áll. Ő maga Śrīmatī Rādhārāṇī.

Beszéltünk már Rādhā-Kṛṣṇa szerelmi kapcsolatáról a Sri Caitanya tanítása című könyvünkben, a 264. oldalon. Ha megvan a könyv, elolvashatjátok, hogy Rādhā-Kṛṣṇa szerelmi ügyei lelki szinten zajlanak.. Tehát a mai imánk Rādhārāṇīhoz... Azért imádkozunk Rādhārāṇīhoz, mert Ő Kṛṣṇa gyönyör-energiája. Kṛṣṇa azt jelenti: „mindenkit vonzó." Rādhārāṇī olyan rendkívülli, ahogyan vonzza Kṛṣṇát. Kṛṣṇa mindenkit vonzó, és Rādhārāṇī vonzza Kṛṣṇát. Akkor hát milyen helyzetben van Śrīmatī Rādhārāṇī? Ma ezt kell megpróbálnunk megérteni, és a hódolatunkat kell ajánlani Rādhārāṇīnak. Rādhe vṛndāvaneśvarī.

tapta-kāñcana-gauraṅgī rādhe vṛndāvaneśvarī
vṛṣabhānu-sute devī pranamāmi hari-priye

„Rādhārāṇī, Te oly kedves vagy Kṛṣṇának. Te vagy Vṛṣabhānu király lánya, és nagyon kedves vagy Kṛṣṇának ezért a tiszteletteljes hódolatunkat ajánljuk Neked."

tapta-kāñcana-gauraṅgī rādhe vṛndāvaneśvarī
vṛṣabhānu-sute devī pranamāmi hari-priye