HU/Prabhupada 1015 - Amíg nincs ott az anyag mögött az életerő, semmi sem keletkezik

From Vanipedia


Amíg nincs ott az anyag mögött az életerő, semmi sem keletkezik
- Prabhupāda 1015


720200 - Lecture SB 01.01.01 - Los Angeles

oṁ namo bhagavate vāsudevāya
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi
(SB 1.1.1)

Ezt az imát ajánlotta Śrīla Vyāsadeva, mielőtt megírta volna a Śrīmad-Bhāgavatamot. Tiszteletteljes hódolatát ajánlja Bhagavate Vāsudevának. Bhagavate azt jelenti: az Istenség Legfelsőbb Személyisége, akit Vāsudevaként ismernek. Megjelenik, az Úr Kṛṣṇa Vasudeva fiaként jelent meg. Ezért hívják Őt Vāsudevának. Egy másik jelentése, hogy Ő mindent átható. Mindenütt jelent van. Vāsudeva, az Istenség Legfelsőbb Személyisége, mindennek az eredete. Janmādy asya yatah. Janma azt jelenti: teremtés. Az anyagi világ teremtése, a kozmikus megnyilvánulás Vāsudevától származik. Janma-adi azt jelenti: teremtés, fenntartás és pusztítás. Ebben az anyagi világban mindennek három fázisa van. Egy bizonyos időben megteremtődik. Fennmarad valamennyi éven keresztül, és aztán szertefoszlik, megsemmisül. Ezt nevezik így: janmādy asya-janmasthiti yah.

Tehát mindennek az Istenség Legfelsőbb Személyisége a forrása. A kozmikus megnyilvánulás szintén Belőle árad. Az Ő energiája az alapja, a külső energia, más szavakkal, az Ő külső energiája tartja fenn, és végül minden anyagi dolog szertefoszlik vagy megsemmisül, a megsemmisülés után pedig az energia Belé áramlik vissza. Az erő, az energia Belőle árad ki, és az Ő energiája tartja fenn, és amikor szertefoszlik, Benne merül el. Így történik a teremtés, a fenntartás és a megsemmisülés. Nos, a kérdés az, hogy a legfelsőbb hatalom vagy legfelsőbb forrás, mi a legfelsőbb forrás természete? Anyagi lenne vagy élő erő? A Bhāgavata kijelenti: „Nem, nem lehet anyagi.” Anyagból semmi sem keletkezik automatikusan. Erre nincs példa. Ha nincs az anyag mögött valamilyen életenergia, semmi nem keletkezik. Nincs ilyen tapasztalatunk. Vegyünk bármilyen anyagi dolgot, például egy gépkocsit. Minden mechanikus rendszerrel fel van szerelve, bonyolult gépezetekkel, de mégsem képes arra, hogy önmagától közlekedjen. Kell hozzá egy sofőr. A sofőr pedig élő energia. Tehát az eredeti forrása mindennek valami élő energia kell legyen. Erre a végkövetkeztetést hozza a Bhāgavatam.

És miféle életenergia ez? Ez azt jelenti, hogy Ő mindent tud. Mint egy kiváló autószerelő, mindent tud, ezért képes feltárni, amikor a kocsi megáll, azonnal megtalálja, hogy miért állt meg az autó. Meghúz egy csavart, vagy valami olyat tesz, amivel újból mozgásba kerül. Ezért a Bhāgavatában az áll, hogy minden kiterjedés forrása mindenről tudatos. Anvayād itarataś cārtheṣu. Közvetlenül és közvetve. Ilyen képzett. Mint például, ennek a testnek én vagyok a teremtője. Élő lélek vagyok. A vágyaimnak megfelelően hoztam létre ezt a testet. Energia segítségével. A saját energiámmal.