HU/Prabhupada 1079 - A Bhagavad-gītā olyan transzcendentális mű, amit nagyon figyelmesen kell olvasnunk

From Vanipedia


A Bhagavad-gita olyan transzcendentális mű, amit nagyon figyelmesen kell olvasnunk
- Prabhupāda 1079


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

A Bhagavad-gita, vagy a Srimad-Bhagavatam hallása egy megvalósított személytől, képessé teszi az embert arra, hogy a Legfelsőbb Lénnyel kapcsolatos gondolatokba merüljön, napi 24 órában, ami végül elvezet oda, hogy emlékezzünk, anta-kāle, a Legfelsőbb Úrra, ezért mikor elhagyja ezt a testét, lelki testet kap, lelki testet, ami az Úrral való kapcsolatához illeszkedik. Ezért az Úr azt mondja, abhyāsa-yoga-yuktena cetasā nānya-gāminā paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ yāti pārthānucintayan (BG 8.8). Anucintayan, folyton csak Rá gondolni. Ez nem olyan nehéz folyamat. Az embernek meg kell tanulnia ezt a folyamatot, egy olyan személytől, aki jártas ezen a téren. Tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12). Az embernek olyan személyhez kell fordulnia akinek már van gyakorlata. Tehát a abhyāsa-yoga-yuktena. Ez az abhyāsa-yoga, gyakorlás. Abhyāsa... Hogyan emlékezzünk folyton a Legfelsőbb Úrra? Cetasā nānya-gāminā. Az elme, az elme folyton ide-oda csapong. Tehát az embernek gyakorolnia kell, hogy folyton a Legfelsőbb Úr Sri Krisna formájára összpontosítsa az elméjét, vagy a hangra, a Nevére, ami egyszerűbb. Ahelyett, hogy az elmémet összpontosítanám - az elmém lehet, hogy nagyon nyugtalan, ide-oda csapong, de a füleimmel tudok összpontosítani a "Krisna" hangvibrációra, és ez szintén segít. Ez szintén abhyāsa-yoga. Cetasā nānya-gāminā paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ. Paramaṁ puruṣa, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét a lelki világban, a lelki égbolton, valaki elérheti, anucintayan, ha folyton Rá gondol. Tehát ezek a folyamatok, a módszerek és az eszközök, mind le vannak írva a Bhagavad-gitában, és ez alól senki sem kivétel. Nem csak egy bizonyos fajta ember érheti el. Mindenki számára lehetséges, hogy gondoljon az Úr Krisnára, vagy halljon az Úr Krisnáról. És az Úr azt mondja a Bhagavad-gitában,

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim
(BG 9.32)
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām
(BG 9.33)

Az Úr azt mondja, hogy még a legalacsonyabb helyzetű ember is, a legalacsonyabb sorban lévő, vagy még egy elesett nő, egy kereskedő, vagy egy munkás is... A kereskedők, a munkások és a nők, őket egy kategóriába soroljuk, mert az intelligenciájuk nem olyan fejlett. De az Úr azt mondja, hogy még ők is, sőt még náluk alacsonyabbak is, māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ (BG 9.32), nem csak ők, vagy a náluk alacsonyabbak, hanem mindenki. Nem számít, hogy ki ő, hogy férfi, vagy nő, bárki, aki elfogadja a bhakti-yogát és elfogadja a Legfelsőbb Urat, mint az élet summum bonumát, tehát legfőbb célját, az élet legfőbb céljaként fogadja el az Urat... Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ, te 'pi yānti parāṁ gatim. A parāṁ gatim-ot a lelki világban és a lelki égboltot bárki elérheti. Csak gyakorolnia kell ezt a rendszert. Ez a rendszer pedig nagyon szépen le van írva a Bhagavad-gitában és ezt bárki a magáévá teheti, tökéletessé téve ezzel az életét, és megvalósítva az élet végső célját. Ez az összefoglalása és a lényege az egész Bhagavad-gitának. Ezért a végkövetkeztetés az, hogy a Bhagavad-gita egy transzcendentális mű, amit nagyon figyelmesen kell olvasnunk. Gītā-śāstram idaṁ puṇyaṁ yaḥ paṭhet prayataḥ pumān. És ha az ember pontosan követi az utasításokat, annak az eredménye az lesz, hogy felszabadulhat az élet minden nyomorúsága alól, az élet minden szorongása alól. Bhaya-śokādi-varjitaḥ (Gītā-māhātmya 1). Az élet minden félelemétől, ebben az életben, és a következő életben lelki életet fog élni.

gītādhyāyana-śīlasya
prāṇāyama-parasya ca
naiva santi hi pāpāni
pūrva-janma-kṛtāni ca
(Gītā-māhātmya 2)


Tehát a másik előnye annak, ha valaki olvassa a Bhagavad-gitát, nagyon őszintén és teljes komolysággal, akkor az Úr kegyéből, akkor a múltban elkövetett bűneinek a visszahatásai nem lesznek rá hatással.