KN/670320 ಉಪನ್ಯಾಸ - ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭು ಪಾದರ ಅಮೃತ ವಾಣಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ

From Vanipedia

KN/Kannada - ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭು ಪಾದರ ಅಮೃತ ವಾಣಿ
"ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಾವು ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ವೈಷ್ಣವ ಕವಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಡಿದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು ಇದೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸುಖೇರೆ ಲಗಿಯ ಏ ಬಾರೋ ಭಾಗಿನು ಅನಲೆ ಪುರಿಯ ಗೆಲಾ: "ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಲಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. "ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆರಾಮವಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ-ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಯಾವುದೂ ನಶ್ವರವಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಾವು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾಶಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ""
670320 - ಉಪನ್ಯಾಸ ಶ್ರೀ.ಭಾ. ೦೭.೦೭.೪೦-೪೪ - ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ