LT/Prabhupada 0136 - Žinios buvo perduotos per mokytojų seką

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0135
Sekantis puslapis - video 0137 Go-next.png

Žinojimas nusileido mokytojų mokinių seka - Prabhupāda 0136


Lecture with Translator -- Sanand, December 25, 1975

Taigi Bhagavanas reiškia Aukščiausias Dievo Asmuo. Absoliuti Tiesa yra suvokiama trimis etapais: brahmeti paramātmeti bhagavan iti śabdyate (SB 1.2.11). Absoliuti Tiesa pradžioje gali būti realizuojama kaip beasmenis Brahmanas, kuris yra jñānīų tikslas, ir kitas, Paramatma, kuris yra jogų tikslas, ir pagaliau, paskutinė absoliutiaus supratimo fazė yra asmuo, Aukščiausias Dievo Asmuo. Galutinis klausimas yra Aukščiausias Dievo Asmuo, panašiai kaip mes suprantame, kad saulės rutulyje yra Aukščiausias Asmuo arba sūrya-nārāyaṇa, arba vyriausiasis asmuo saulės planetoje. Jo vardas taip pat pateikiamas Bhagavad-gitoje - Vivasvān. Viešpats sako ketvirtame skyriuje, imam vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam: (BG 4.1) "Pirmiausia aš šį mokslą, šią Bhagavad-gitos jogos sistemą paaiškinau Vivasvānui, saulės-dievui." Vivasvān manave prāhur manur ikṣvākave 'bravīt. Ir Vivasvān, saulės dievas, jis paaiškino Manu, o Manu paaiškino savo sūnui. Tokiu būdu, pagal mokinių seką žinios atėjo žemyn. Taigi, kai mes kalbame apie jnaną, žinias, jos turi būti išmoktos iš asmens. Taigi Bhagavanas, galiausias Absoliučios Tiesos supratimas, Jis sako šioje Bhagavad-Gitoje.

Taigi Vyasadeva būtent tai ir sako, bhagavan uvāca. Jis nesako krsna uvāca, nes kartais Krišna yra kvailių neteisingai suprantamas. Taigi bhagavan uvāca, šis žodis reiškia kad ir ką Jis sako, nėra jokių defektų ar trūkumų. Paprastiem žmonėms kaip mes yra keturi defektai: bhrama pramāda vipralipsā kara-ṇāpāṭava. Taigi, Aukščiausias Dievo Asmuo Krišna ar susivokęs asmuo, Krišnos tarnai, tie, kurie jau suprato Krišną, jiems nėra trūkumų. Jie yra tobuli. Dėl šios priežasties Krišna duoda pamokymą,

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti tad jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ
(BG 4.34)

Tas, kuris iš tikrųjų žino ar suvokė tiesą, iš jo turite priimti žinias. Taigi, mes turime kreiptis į tokį asmenį. Priešingu atveju, jei mes kreipsimės į kokį tai spekuliantą, mes negausime tikrų žinių. Taigi tie, kurie yra spekuliantai, jie negali suprasti, kas yra Dievas. Todėl jie daro klaidą, kad "Dievas yra toks," Dievas anoks, " "Dievo nėra", "Nėra formos." Visos šios nesąmoningos spėlionės, kadangi jie yra netobuli. Todėl Bhagavanas pasakė, avajānanti mam mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritāḥ (BG 9.11). Kadangi Jis ateina žmogaus pavidalu mūsų naudai, kvailiai ir niekšai laiko jį paprastu žmogumi. Jei Bhagavanas sako, aham bija-pradaḥ pita (BG 14.4), "Aš esu sėklą duodantis tėvas" todėl mes, kiekvienas iš mūsų, mes žinome, kad mano tėvas yra asmuo, jo tėvas yra asmuo, jo tėvas yra asmuo, tuomet kodėl Aukščiausiasis Asmuo ar aukščiausias tėvas neturėtų būti asmuo? Kodėl? Ir todėl mes turime mokytis iš Bhagavano, Aukščiausiojo Asmens, kupino žinojimo. Todėl ši Bhagavad-gita yra kupina žinių iš Dievo Asmens. Mes negalime pakeisti net vieno žodžio iš šios Bhagavad-Gitos. Tai kvailystė. Taigi, mūsų šis Krišnos sąmonės judėjimas seka šiuo principu. Mes neprikuriame jokių pramanytų dalykų. Mes tiesiog platiname žinią, suteiktą Aukščiausio Dievo Asmes. Ir tai tampa praktiškai veiksminga.