LT/Prabhupada 0818 - Dorybės gunoje, jūs galite suprasti visą gėrį

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0817
Sekantis puslapis - video 0819 Go-next.png

Dorybės gunoje, jūs galite suprasti visą gėrį
- Prabhupāda 0818


Lecture on SB 7.9.8 -- Seattle, October 21, 1968

Tamāla Kṛṣṇa: Kaip mes patenkame į dorybės guną?

Prabhupāda: Tiesiog stenkitės laikytis tu keturių principų kuriuos mes paskyrėme: jokių intoksikacijų, jokių azartinių žaidimų, neleistinų lytinių santykių ir mėsos valgymo. Tai viskas. Tai yra dorybė. Tai yra dorybė. Yra šie draudimai. Kodėl? Tam, kad išlaikyti jus dorybėje. Kiekvienoje religijoje... Štai, 10 Dievo įsakymų irgi, aš matau jog "Nežudyk." Tas pats dalykas ir čia, tačiau žmonės nepaklūsta. Tai yra skirtingas dalykas. Ne religingas asmuo... Niekas negali būti religingas, nebent jis yra dorybės gunoje. Aistringas asmuo arba asmuo neišmanyme, jie negali būti pakeliami iki religingo lygmens. Religinis lygmuo reiškia dorybės guna. Tada jūs galite suprasti. Dorybės gunoje, jūs galite suprasti Visą gėrį. Jeigu jūs esate neišmanyme, jeigu jūs esate aistroje, kaip jūs galite suprasti Visą gėrį? Tai neįmanoma. Taigi žmogus turi laikyti save dorybės gunoje, o tai reiškia dorybingas žmogus turėtų laikytis draudimų. Arba jūs laikotės 10 Dievo įsakymų ar šių keturių įsakymų, tas pats dalykas. Tai reiškia jog turi laikyti save dorybėje. Balansas turi būti dorybėje. Bhagavad-gīoje teigiama, paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Arjuna priėmė Krišna kaip labiausiai tyrą. Kaip tu gali prisiartini prie labiausiai tyro, pats nebūdamas tyras? Taigi tai yra priemonė tapti tyru, nes mes esame užsiteršę. Taigi, kad tapti tyru... Ekādaśī, kodėl mes laikomės? Kad taptumėme švarūs. Brahmacarya tapasya, asketiškumas, atgaila, celibatas, visada laikant protą Krišnos sąmonėje, laikant kūną visada švarų - šie dalykai padės mums išlikti dorybėje. Be dorybės tai neįmanoma. Tačiau Krišnos sąmonė yra tokia puiki, jog žmogui net esant aistros ar neišmanymo gunoje, galu gale jis vistiek būs pakylėtas į dorybės guną, su sąlyga jei jis sutinka laikytis taisyklių, nurodymų ir gieda Hare Krišna. Šis Hare Krišna giedojimas ir taisyklių bei nurodymų laikymasis išlaikys jus dorybėje. Galite būti tikrai. Be nesėkmės. Ar tai labai sunku? Hm? Viskas gerai.