LT/Prabhupada 0906 - Turite nulius. Pridėkite Krišną. Tapsite dešimtuku

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0905
Sekantis puslapis - video 0907 Go-next.png

Turite nulius. Pridėkite Krišną. Tapsite dešimtuku
- Prabhupāda 0906


730418 - Lecture SB 01.08.26 - Los Angeles

Prabhupāda: Visai kaip valstybėje, jeigu žmogus guli gatvėje, vargšas žmogus, neturi pagalbos, ar galiu jį nužudyti? Ar valstybė man atleis? „Ne, aš nužudžiau vieną vargšą žmogų. Jam nebuvo jokio būtinumo. Jo nereikėjo visuomenėje. Kodėl jis turėtų gyventi?“ Ar valstybė man atleis ir pasakys: „Atlikai labai puikų darbą“? Ne. Šis vargšas žmogus taip pat yra šalies subjektas, pilietis. Negalite jo nužudyti. Kodėl nepraplėtus šios filosofijos, jog vargšas gyvūnas, medžiai, paukščiai, gyvuliai - jie taip yra Dievo sūnūs. Negalite žudyti. Būsite neatsakingi, būsite pakarti. Visai kaip nužudydami vargšą žmogų gatvėje būsite pakarti. Nesvarbu, kad jis vargšas. Taip pat ir Dievo akyse nėra jokios diskriminacijos. Ne tik Dievo, bet ir išsimokslinusio žmogaus akyse nėra tokios diskriminacijos, kad „jis - vargšas, jis - turtingas, jis - juodasis, jis - baltasis, jis...“ Ne. Kiekvienas yra gyvoji būtybė, neatsiejama Dievo dalelė.

Todėl vaišnavas - tai vienintelis visų gyvųjų būtybių geradarys. Jie bando pakylėti žmones. Vaišnavas stengiasi visas gyvąsias būtybes pakylėti į Krišnos sąmonės platformą. Lokānāṁ hita-kāriṇau. Visai kaip Rupa Gosvamis, Gosvamiai. Lokānāṁ hita-kāriṇau tri-bhuvane mānyau śaraṇyākarau. Vaišnavas, kuris neturi tokio požiūrio, jog tai - indas, tai - amerikietis, tai... Kažkas manęs kažkur paklausė: „Kodėl atvykote į Ameriką?“ O kodėl neturėčiau atvykti? Esu Dievo tarnas, o čia - Dievo karalystė. Kodėl neturėčiau atvykti? Dirbtina mane tikrinti. Jeigu mane tikrinsite, tuomet atliksite nuodėmingus veiksmus. Visai kaip valstybės tarnautojai, policijos pareigūnai turi teisę įžengti į bet kurį, bet kieno namą. Nėra jokių trukdžių. Taip pat Dievo tarnas turi teisę eiti bet kur. Niekas negali jo tikrinti. Jeigu jį tikrins, jie bus nubausti. Nes viskas priklauso Dievui.

Taigi tokiu būdu turime matyti daiktus tokius, kokie jie yra. Tai - Krišnos sąmonė. Krišnos sąmonė nėra suluošinta idėja. Todėl Kuntī sako: janmaiśvarya-śruta-śrībhir edhamāna-madaḥ pumān SB 1.8.26. Tie žmonės, kurie tik didina apsvaigimą, negali tapti įsisąmoninusiais Krišną. Tokie žmonės negali tapti įsisąmoninusiais Krišną. Edhamāna-madaḥ. Nes jie - apsvaigę. Visai kaip apsvaigęs asmuo, jis yra pilnai apsvaigęs ir kalba nesąmones. Jeigu kas nors sako: „Mano brangus broli, kalbi nesąmones. Štai - tėvas. Štai - motina.“ Kam tai rūpi? Jis apsvaigęs. Taip pat visi šie neišmanėliai, apsvaigę neišmanėliai, jeigu sakysite jiems: „Štai - Dievas“, jie negalės suprasti. Nes yra apsvaigę. Todėl Kuntī sako: tvām akiñcana-gocaram. Tai - puiki kvalifikacija, kai kažkas tampa laisvas nuo visų intoksikantų. Janmaiśvarya-śruta-śrī... Geras gimimas, geri turtai, geras išsilavinimas, geras grožis. Visa tai gali būti panaudojama. Tačiau kai tas pats žmogus tampa įsisąmoninęs Krišną... Visai kaip jūs, amerikiečiai vaikinai ir merginos, darote. Jūs buvote apsvaigę. Tačiau kai apsvaigimas pasibaigė, atliekate geresnę tarnystę, Krišnos sąmonę. Visai kaip kai jūs nukeliaujate į Indiją, jie stebisi, kaip šie Amerikos vaikinai ir merginos staiga taip pamišo dėl Dievo. Nes tai juos moko: „Jūs, neišmanėliai. Mokykitės. Jūs imituojate Vakarų valstybes. Pažvelkite, Vakarų šalių vaikinai ir merginos šoka Krišnos sąmonėje. Dabar imituokite.“ Tokia buvo mano politika.

Dabar ji duoda vaisių. Taip. Taigi viskas gali būti panaudota. Gera tėvystė, jeigu panaudosite... Jeigu išliksite apsvaigę, nepanaudosite to, tuomet tai nėra labai geras turtas. Tačiau galite tai panaudoti geriems tikslams. Jeigu turtus... Jeigu panaudosite turtą Krišnos labui, tai bus geresnė padėtis. Tas pats pavyzdys. Visai kaip nulis. Nulis neturi jokios vertės. Tačiau kai prieš nulį parašote vienetą, jis kaipmat tampa dešimtuku. Kaipmat dešimt. Kitas nulis - šimtas. Kitas nulis - tūkstantis. Taip pat šie janmaiśvarya-śruta-śrī. Kol išliekate apsvaigę, tai yra nulis. Tačiau kai tik pridedate Krišną, tai tampa dešimtimi, šimtu, tūkstančiu, milijonu.

Atsidavusieji: Jaya, Haribol! (Juokas)

Prabhupāda: Taip. Tai yra galimybė. Taigi turite šią galimybę. Jūs, Amerikos vaikinai ir merginos, turite šią galimybę. Turite nulius. Pridėkite Krišną. Tapkite dešimtuku. (Juokas) Taip. Labai jums dėkoju.

Atsidavusieji: Haribol, Jaya Prabhupāda. Visa šlovė Prabhupādai!