Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

LT/Prabhupada 0905 - Ateikite į tikrą sąmoningumą, jog viskas priklauso Dievui

From Vanipedia


Ateikite į tikrą sąmoningumą, jog viskas priklauso Dievui
- Prabhupāda 0905


730418 - Lecture SB 01.08.26 - Los Angeles

Taigi tie, kurie yra apsvaigę, negali suprasti. Jie galvoja: „Tai - mano nuosavybė. Aš tai pavogiau, pavogiau šią Amerikos žemę iš Raudonųjų indėnų. Dabar ji - mano nuosavybė.“ Bet jis nežino, kad yra vagis. Jis - vagis. Stena eva sa ucyate (BG 3.12). Bhagavad-gitoje. Tas, kuris pasiima Dievo nuosavybę ir teigia, jog tai - jo, yra vagis. Stena eva sa ucyate. Todėl turime komunistinę idėją, atsidavusiuosius, Krišną įsisąmoninusius žmones. Turime komunistinę Krišnos sąmonės programą. Kas tai per programa? Kad viskas priklauso Dievui. Visai kaip jie galvoja, jog viskas priklauso valstybei. Šie komunistai, maskviečiai, arba rusai, arba kinai - jie galvoja apie valstybę. Bet mes galvojame ne apie valstybę. Mes galvojame apie Dievą. Viskas priklauso Dievui. Ta pati filosofija. Jūs ją praplečiate. Jums paprasčiausiai reikia šiek tiek intelekto, šiek tiek intelekto. Kodėl jūs manote, kad ši šalis priklauso keliems žmonėms? Jeigu galvojate, kad yra Amerikos populiacija, ši Amerikos žemė priklauso šiai populiacijai. Kodėl jūs taip galvojate? Manote, jog tai - Dievo nuosavybė.

Taigi kiekviena gyvoji būtybė - Dievo vaikas. Dievas - Aukščiausiasis Tėvas. Krišna sako: ahaṁ bīja-pradaḥ pitā. „Aš esu sėklą duodantis visų gyvų būtybių tėvas.“ Sarva-yoniṣu kaunteya (BG 14.4). „Kad ir kokioje formoje jos begyventų, visos šios gyvos būtybės yra Mano sūnūs.“ Tiesą sakant, tai faktas. Mes, visos gyvosios būtybės, esame Dievo sūnūs. Tačiau pamiršome tai. Todėl kovojame. Visai kaip šaunioje šeimoje, jeigu kas nors sužino: „Tėvas tiekia mums maistą. Taigi mes, broliai, kodėl turėtume kovoti?“ Taip pat jeigu mes įsisąmoninsime Dievą, jeigu tapsime įsisąmoninę Krišną, ši kova pasibaigs. „Aš esu amerikietis, esu indas, esu rusas, esu kinas.“ Visi šie nesąmoningi dalykai pasibaigs. Krišnos sąmonės judėjimas - toks šaunus. Kai tik žmonės taps įsisąmoninę Krišną, ši kova, ši politinė, nacionalinė kova kaipmat pasibaigs, kadangi jie ateis į tikrą sąmoningumą, jog viskas priklauso Dievui. Kaip šeimos vaikai turi teisę pasinaudoti tėvo teikiamais privalumais, taip pat jeigu kiekvienas yra neatsiejama Dievo dalelė, jeigu kiekvienas yra Dievo vaikas, tuomet kiekvienas turi teisę naudotis tėvo nuosavybe. Taigi ta teisė nėra ta teisė, teisė priklauso žmogui. Remiantis Bhagavad-gita, ši teisė priklauso visoms gyvoms būtybėms. Nesvarbu, kokia tai gyvoji būtybė - gyvūnas, medis, paukštis, gyvulys ar vabdzdys. Tai - Krišnos sąmonė. Mes negalvojame, kad paprasčiausiai mano brolis yra geras, aš esu geras, o visi kiti - blogi. Tokios siauros sąmonės mes neapkenčiame, atmetame ją. Mes manome: paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18). Bhagavad-gitoje rasite tai.

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

Tas, kuris yra pandita, išsimokslinęs, kiekvieną gyvąją būtybę mato esant tame pačiame lygyje. Todėl vaišnavas - toks užjaučiantis. Lokānāṁ hita-kāriṇau. Jie iš tikrųjų gali padaryti naudingą darbą žmogui. Jie mato, iš tikrųjų jaučia, jog visos šios gyvosios esybės - neatsiejamos Dievo dalys. Kažkokiu būdu jie įkrito į šį kontaktą su materialiu pasauliu, ir pagal skirtingą karmą įgijo skirtingų tipų kūnus. Taigi panditai, tie, kurie yra išsimokslinę, neturi tokios diskriminacijos, kad „šis gyvūnas turėtų būti nusiųstas į skerdyklą, o šis žmogus jį suvalgys.“ Ne. Iš tikrųjų Krišną įsisąmoninęs asmuo yra geras visiems. Kodėl gyvūnai turėtų būti skerdžiami? Todėl mūsų filosofija - nevalgyti mėsos. Nevalgyti mėsos. Negalite to daryti. Taigi jie mūsų negirdės. „Kas tai per nesąmonė? Tai - mūsų maistas, kodėl neturėčiau jo valgyti?“ Nes edhamāna-madaḥ (SB 1.8.26). Jis - apsvaigęs neišmanėlis, kuris negirdės tikrojo fakto.