LT/Prabhupada 1057 - Bhagavad Gita taip pat yra žinoma kaip Gitopanišada, Vedinio žinojimo esmė

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 1056
Sekantis puslapis - video 1058 Go-next.png

Bhagavad-gita taip pat yra žinoma kaip Gitopanišada, Vedinio žinojimo esmė - Prabhupāda 1057


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Prabhupāda:

oṁ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ

(Pagarbiai lenkiuosi savo dvasiniam mokytojui, kuris su žinių žibintu atvėrė man akis, kurios buvo apakintos neišmanymo tamsa.)

śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ sthāpitaṁ yena bhū-tale svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ dadāti sva-padāntikam

(Kada Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, kuris šiame materialiame pasaulyje įkūrė misiją įgyvendinti Viešpaties Caitanyos toškimą, suteiks man prieglobstį prie savo lotoso pėdų?)

vande 'haṁ śrī-guroḥ śrī-yuta-pada-kamalaṁ śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś ca śrī-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvam sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁ śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śrī-viśākhānvitāṁś ca

(Aš pagarbiai lenkiuosi savo dvasinio mokytojo lotoso pėdoms ir visų mokytojų atsidavimo tarnystės kelyje. Aš taip pat pagarbiai lenkiuosi visiems Vaišnavams ir Šešiems Gosvamiams, Śrīla Rūpa Gosvāmiui, Śrīla Sanātana Gosvāmiui, Raghunātha dāsa Gosvāmiui, Jīva Gosvāmiui ir jų bendražygiams. Aš pagarbiai lenkiuosi Śrī Advaitai Ācāryai Prabhu, Śrī Nityānandai Prabhu, Śrī Caitanyai Mahāprabhu ir visiems Jo atsidavusiems, kuriems vadovauja Śrīvāsa Ṭhākura. Tuomet aš pagarbiai lenkiuosi Viešpaties Kṛṣṇos lotoso pėdoms, Śrīmatī Rādhārāṇei ir visoms gopėms, kurioms vadovauja Lalitā ir Viśākhā.)

he kṛṣṇa karuṇā-sindho dīna-bandho jagat-pate gopeśa gopikā-kānta rādhā-kānta namo 'stu te

(O brangus Kṛṣṇa, malonės vandenyne, Tu esi kenčiančiojo draugas ir kūrinijos šaltinis. Tu esi piemenų šeimininkas ir gopių mylimasis, ypač Radharanės. Aš pagarbiai Tau lenkiuosi.)

tapta-kāñcana-gaurāṅgi rādhe vṛndāvaneśvari vṛṣabhānu-sute devi praṇamāmi hari-priye

(Aš pagarbiai lenkiuosi Rādhārāṇei, kurios kūnas - it lydytas auksas, ir kuri yra Vrindavano karalienė. Tu esi Karaliaus Vṛṣabhānu duktė, ir Tu esi labai brangi Viešpačiui Kṛṣṇai.)

vāñchā-kalpatarubhyaś ca kṛpā-sindhubhya eva ca patitānāṁ pāvanebhyo vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

(Aš pagarbiai lenkiuosi visiems Viešpaties atsidavusiems Vaišnavams. Jie gali išpildyti kiekvieno troškimus, visai kaip troškimų medžiai, ir jie kupini užuojautos puolusioms sieloms.)

śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

(Aš pagarbiai elgiuosi Śrī Kṛṣṇa Caitanyai, Prabhu Nityānandai, Śrī Advaitai, Gadādharai, Śrīvāsai ir visiems Viešpaties Caitanyos atsidavusiems.)

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

(Mano brangus Viešpatie, ir dvasine Viešpaties energija, malonėk įtraukti mane į tarnystę Tau. Dabar esu suvaržytas materialios tarnystės. Prašau įtrauk mane į tarnystę Tau.)

Įžanga į Gītopaniṣadą, kurią parašė A.C. Bhaktivedanta Swamis, autorius tokių knygų kaip Śrīmad-Bhāgavatam, „Lengva kelionė į kitas planetas“, leidinio „Atgal pas Dievą“ redaktorius ir t.t.

Bhagavad-gītā taip pat žinoma kaip Gītopaniṣada, Vedinio žinojimo esmė, ir viena svarbiausių Upaniṣadų visoje Vedinėje literatūroje. Yra daugybė Bhagavad-gītos komentarų anglų kalba, o koks yra dar vieno angliško komentaro poreikis, gali būti paaiškinama tokiu būdu. Viena... Viena amerikietė moteris, ponia Charlotte Le Blanc paprašė manęs rekomenduoti anglišką Bhagavad-gītos leidimą, kurį ji galėtų skaityti. Žinoma, Amerikoje yra visa daugybė angliškųjų Bhagavad-gītos leidimų, tačiau kiek kol kas juos mačiau, ne tik Amerikoje, bet taip pat ir Indijoje, nei vienas jų negalėtų būti pavadintas griežtai autoritetingu, nes beveik kiekviename jų išreiškiama atskira nuomonė per Bhagavad-gītos komentarus, nepaliečiant Bhagavad-gītos tokios, kokia ji yra, dvasios.

Bhagavad-gītos dvasia paminėta pačioje Bhagavad-gītoje. Yra būtent taip. Jeigu norime vartoti tam tikrą vaistą, tuomet turime laikytis tam tikrų nurodymų, kurie paminėti vaisto etiketėje. Negalime vartoti tam tikrų vaistų pagal mūsų pačių nurodymus ar pagal draugo nurodymus, tačiau turime vartoti vaistus pagal nurodymus, kurie parašyti ant buteliuko ir pagal tai, kaip nurodė gydytojas. Taip pat ir Bhagavad-gītā turėtų būti „vartojama“ ir priimta būtent taip, kaip ji pasakyta Paties autoriaus.