LV/Prabhupada 0001 - Pieaugt līdz desmit miljoniem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Expand to Ten Million - Prabhupāda 0001


Lecture on CC Adi-lila 1.13 -- Mayapur, April 6, 1975

Prabhupada: Čaitanja Mahāprabhu saka visiem āčārjām... Nitjānanda Prabhu, Advaita Prabhu un Šrīvāsādi-gaura-bhakta-vrinda, viņi visi ir Šrī Čaitanjas Mahāprabhu pavēļu vēstītāji. Tāpēc mēģiniet sekot āčārjām. Tad dzīve būs veiksmīga. Un kļūt par āčārju ir diezgan viegli. Lai kļūtu par ļoti uzticamu jūsu āčārjas kalpu, stingri sekojiet tam, ko viņš saka. Ieprieciniet viņu un izplatiet Krišnas apziņu. Tas arī viss. Tas it nemaz nav grūti. Sekojiet jūsu Guru Maharādža norādījumam un izplatiet Krišnas apziņu. Tāda ir Kunga Čaitanjas pavēle.

āmāra ajñāya guru hañā tāra' ei deśa
yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa
(ČČ Madhja 7.128)

"Sekojot Manai pavēlei, jūs kļūsiet guru." Un ja mēs stingri sekojam āčārju sistēmai un mēģinām izplatīt Krišnas norādījumus, cik labi vien spējam. Yārē dēkha tārē kaha krišna-upadēša (ČČ Madhja 7.128). Ir divi krišna-upadēša veidi. Upadēša nozīmē norādījums. Norādījums, ko devis Krišna, arī ir krišna-upadēša, un norādījums, kas saņemts par Krišnu, arī ir krišna-upadēša. krišnasja upadēša iti krišna upadēša. samāsa, šāsti-tat-puruša-samāsa. Un Krišna višajā upadēša arī ir Krišna upadēša. bāhu-vrīhi-samāsa. Tas ir veids, kā analizēt sanskrita gramatiku. Tādēļ Krišnas upadēša ir Bhagavad-gīta. Viņš tieši dod norādījumus. Tādēļ tas, kurš izplata krišna-upadēša, vienkārši atkārto to, ko teicis Krišna, tas tad arī kļūst par āčārju. It nemaz nav sarežģīti. Viss šeit ir norādīts. Mums vienkārši jāatkārto kā papagailim. Ne tieši kā papagailim. Papagailis nesaprot nozīmi; tas vienkārši rada skaņas vibrāciju. Bet jums jāsaprot arī nozīme; kā gan citādi jūs to citiem varēsiet izskaidrot? Tā mēs vēlamies izplatīt Krišnas apziņu. Vienkārši sagatavojiet sevi tā, lai precīzi atkārtotu Krišnas norādījumus, bez savas interpretācijas. Tad nākotnē... Pieņemsim jūs nu esat desmit tūkstoši. Mums jāpalielina skaits līdz simts tūkstošiem. Tas ir nepieciešams. Tad - simts tūkstoši līdz miljonam, un miljons līdz desmit miljoniem.

Bhaktas: Haribol! Džaja!

Prabhupada: Tādā veidā nebūs āčārju trūkuma. un cilvēki ļoti viegli sapratīs Krišnas apziņu. Tādēļ veidojiet tādu struktūru. Naļaujieties maldiem - neesiet uzpūtīgi. Sekojiet āčārjas norādījumam un mēģiniet padarīt sevi pilnīgu, nobriedušu. Tad izcīnīt uzvaru pār maiju būs ļoti viegli. Jā. Āčārjas piesaka karu maijas darbībām.