LV/Prabhupada 1080 - Kopsavilkums Bhagavad-gītā - Krišna ir Vienīgais Dievs. Viņš nav Sektu Dievs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Summarized in the Bhagavad-gita - One God is Krishna. Krishna is not sectarian God - Prabhupāda 1080


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Kungs skaļi Bhagavad-gītas beigās saka: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (BG 18.66). Kunfs uzņemas atbildību. Tas, kurš uztic sevi Kungam, uzņemas atbildību par atbrīvošanu no visām grēku sekām.

mala-nirmocanaṁ puṁsāṁ
jala-snānaṁ dine dine
sakṛd gītāmṛta-snānam
saṁsāra-mala-nāśanam
(Gītā-māhātmya 3)

Ikdienas būtne sevi attīra mazgājoties, bet tas, kurš kaut reizi mazgājies svētajā Bhagavad-gītas Gangas ūdeņos, izdzēš savu materiālo dzīvi.

gītā su-gītā kartavyā
kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ
yā svayaṁ padmanābhasya
mukha-padmād viniḥsṛtā
(Gītā-māhātmya 4)

Jo Bhagavad-gītu teicis pati Dieva Augstākā Personība. Cilvēki var nelasīt visus citus Vēdu rakstus. Ja viņš vienkārši uzmanīgi lasa un klausās Bhagavad-gītu, gītā su-gītā kartavyā... Un tas noteikti ir jādara. Gītā su-gītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ. Jo šajā laikmetā cilvēki aizņemti ar tik daudz ko, ka ir ļoti grūti pievērstu uzmaību visai Vēdu literatūrai. Pietiks ar to vien, jo tā ir visu Vēdu rakstu būtība, ko īpaši teikusi Dieva Augstākā Personība.

bhāratāmṛta-sarvasvaṁ
viṣṇu-vaktrād viniḥsṛtam
gītā-gaṅgodakaṁ pītvā
punar janma na vidyate
(Gītā-māhātmya 5)

Kā teikts, tas, kurš dzer Gangas ūdeni, arī iegūst atbrīvi, ko tad teikt par Bhagavad-gītu? Bhagavad-gīta ir visas Mahābhāratas nektārs, ko teicis Višnu, Kungs Krišna ir sākotnējais Višnu. Viṣṇu-vaktrād viniḥsṛtam. To teikusi Dieva Augstākā Personība. Un gaṅgodakaṁ. Saka, ka Ganga radusies no Kunga lotospēdām, Bhagavad-gīta radusies no Kunga mutes. Protams, nav atšķirības starp Visaugstā Kunga pēdām un muti. Tomēr, raugoties no neitrāla skatījuma, Bhagavad-gīta ir pat svarīgāka kā Gangas ūdeņi.

sarvopaniṣado gāvo
dogdhā gopāla-nandana
pārtho vatsaḥ su-dhīr bhoktā
dugdhaṁ gītāmṛtaṁ mahat
(Gītā-māhātmya 6)

Gītopanišada ir kā govs, Kungs ir slavens kā govju ganiņš, un Viņš šo govi slauca. Sarvopaniṣado. Tā ir visu Upanišadu būtība, pārstāvēta kā govs. Kungs kā lietpratīgs govju ganiņš slauca govi. Un pārtho vatsaḥ. Ardžuna ir kā teliņš. Un su-dhīr bhoktā. Mācītie zinātnieki un tīrie bhaktas šo pienu lieto. Su-dhīr bhoktā dugdhaṁ gītāmṛtaṁ mahat. Nektārs, Bhagavad-gītas piens, domāts mācītiem bhaktām.

ekaṁ śāstraṁ devakī-putra-gītam
eko devo devakī-putra ev
eko mantras tasya nāmāni yāni
karmāpy ekaṁ tasya devasya sevā
(Gītā-māhātmya 7)

No Bhagavad-gītas pasaulei būtu jāmācās. Evaṁ śāstraṁ devakī-putra-gītam. Ir tikai vieni raksti, kopīgi raksti visai pasaulei, visas pasaules cilvēkiem, un tā ir Bhagavad-gīta. Devo devakī-putra eva. Un ir viens Dievs visai pasaulei, un Viņš ir Šrī Krišna. Un eko mantras tasya nāmāni. Un viena himna, mantra, tikai viena himna, lūgšana, viena himna ir skandēt Viņa vārdu, Harē Krišna Harē Krišna, Krišna Krišna Harē Harē, Harē Rāma Harē Rāma, Rāma Rāma Harē Harē. Eko mantras tasya nāmāni yāni karmāpy ekaṁ tasya devasya sevā. Un ir tikai viens darbs - kalpot Dieva Augstākajai Personībai. Ja mācāmies Bhagavad-gītu, tad cilvēki ļoti vēlas vienu reliģiju, vienu Dievu, vienus Svētos Rakstus, vienu darbu vai dzīves pilnību. Tas apkopots Bhagavad-gītā. Ka vienīgais Dievs ir Krišna. Krišna nav sektu Dievs. No vārda Krišna... Krišna nozīmē, kā jau iepriekš izskaidrojām, vislielākais prieks.