LV/Prabhupada 0037 - Ikviens, Kurš Pazīst Krišnu, Ir Guru

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Anyone Who Knows Kṛṣṇa,
He Is Guru - Prabhupāda 0037


Lecture on BG 7.1 -- Hong Kong, January 25, 1975

Tātad, kā mēs varam saprast Bhagavāna enerģiju, kā mums saprast Viņa radošo enerģiju, kādas ir Bhagavāna spējas un kā Viņš to visu dara — tā arī ir liela zinātne. To sauc par Krišnas zinātni. Kṛṣṇa-tattva-jñāna. Yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei guru haya (Čč Madhja 8.128). Čaitanja Mahāprabhu skaidro, kas ir guru. "Guru" nozīmē "yei kṛṣṇa-tattva-vettā sei guru haya": "Ikviens, kurš zina Krišnu, ir guru." Guru nevar saražot. [Viņš ir] tas, kurš zina par Krišnu tik, cik tas iespējams... Mēs nevaram zināt. Simtprocentīgi Krišnu zināt mēs nevaram. Tas nav iespējams. Krišnas enerģijas ir tik daudzveidīgas. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (Čč Madhja 13.65, skaidrojums). Kāda enerģija strādā vienā veidā, cita enerģija strādā otrā veidā. Bet tās visas ir Krišnas enerģijas. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Prakriti... Mēs redzam, kā dabā izspraucas šis zieds, un [tā dara] ne tikai zieds; tik daudz kas izaug no sēklas. No rožu sēklas izaugs rožukrūms. No bēla sēklas — bēla koks. Kā tad tas notiek? Tā pati zeme, tas pats ūdens, un arī sēkla izskatās tāpat, bet tās izaug atšķirīgi. Kā tas iespējams? To sauc "parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna". Vienkāršs cilvēks vai tā sauktais zinātnieks saka, ka "to radījusi daba". Bet viņi nezina, kas ir daba un kurš pārvalda tās notikumus, to, kā funkcionē materiālā daba.

Tas ir teikts Bhagavad-gītā, mayādhyakṣeṇa (BG 9.10). Krišna saka: "Daba funkcionē manā pārvaldībā." Tas ir fakts. Daba, matērija... matērija nevar savienoties automātiski. Debesskrāpju celtnes radījusi matērija, bet matērija nav savienojusies, automātiski kļūstot par debesskrāpi. Tas nav iespējams. Tur [roku pielikusi] ir mazā, sīciņā dvēsele, inženieris vai arhiktekts, kurš darbojas ar matēriju, izgrezno un uzceļ debesskrāpi. Tāda ir mūsu pieredze. Tātad, kā gan mēs varam teikt, ka matērija darbojas automātiski? Matērija automātiski nedarbojas. Tās darbībai nepieciešamas pārākas smadzenes, lielākas manipulēšanas spējas, tādēļ [ir] lielāka kārtība. Gluži kā šajā materiālajā pasaulē mums ir augstākā kārtība, saule, tās kustība, karstuma enerģija, saules gaismas enerģija. Kā gan to pielieto? Tas norādīts šāstrās: yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Saule arī ir planēta, tāpat kā šī planēta. Tāpat kā šajā planētā, arī tur var būt daudzi prezidenti [valdnieki], lai gan agrāk tur bija tikai viens, līdzīgi katrā planētā ir prezidents. [No] Saules planētas [valdnieka] mēs saņēmām šīs Bhagavad-gītas zināšanas. Krišna saka, ka "imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam (BG 4.1)": "Vispirms es šo Bhagavad-gītas zinātni izskaidroju Vivasvānam." Vivasvāns ir saules planētas valdnieks, un viņa dēls ir Manu. Tāds ir laiks. Laiks aizrit. Šis laikmets ir saukts par Vaivasvata Manu periodu. "Vaivasvata" nozīmē "no Vivasvāna", [tas ir] Vivasvāna dēls. Viņu sauc Vaivasvata Manu.