LV/Prabhupada 0051 - Trulas Smadzenes Nespēj Saprast Vairāk Par Šo Ķermeni

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dull Brain Cannot Understand What is Beyond this Body - Prabhupāda 0051


Interview with Newsweek -- July 14, 1976, New York

Intervētāja: Vai jūs domājat, ka Krišnas apziņa kādu dienu izplatīsies visā pasaulē pie visiem ļaudīm?

Prabhupāda: Tas nav iespējams. Tā vairāk domāta cilvēku saprātīgākajai kārtai. Tā, šī kustība domāta ļaužu saprātīgākajai kārtai.

Intervētāja: Bet starp pašām saprātīgākajām kārtām.

Prabhupāda: Ja persona nav saprātīga, piederoša pie..., viņš nevar saprast. Tādēļ mēs negaidām, ka visi būs saprātīgi. Kṛṣṇa ye bhaja se baḍa catura. Ja cilvēks nav ļoti saprātīgs, viņš nevar nokļūt Krišnas apziņā, jo tā ir atšķirīga tematika. Cilvēki ir iegrimuši ķermeniskajā dzīves izpratnē. Tā [Krišnas apziņa] ir pārāka. Tātad neapķērīgie nespēj saprast, kas ir pārāks par šo ķermeni. Tādēļ nevar gaidīt, ka visi sapratīs Krišnas apziņu. Tas nav iespējams.

Intervētāja: ir notikušas daudzas sarunas par cilvēces ģenētisko uzlabošanu, mēģinājumu uzlabot ģenētiski.

Prabhupāda: Ko nozīmē "ģenētiski"?

Intervētāja: Nu... Kas ir ģenētiskā pilnība?

Bali-mardana: Mēs vakar apspriedām ģenētikas zinātni. Viņi mēģina saprast iezīmes tam, kā veidots prāts un ķermenis, un tad mēģina to [tās] mainīt.

Prabhupāda: Ka mēs jau esam... Kur ir tā grāmata?

Rāmēšvara: Svarūpa Dāmodara grāmata.

Prabhupāda: Jā. Atnes.

Rāmēšvara: Kāds ir jūsu jautājums?

Intervētājs: Man jautājums ir... Jūs iepriekš pieminējāt tehnoloģisko iekārtu lietošanu, un ja ir kāda sabiedrība, kur ir kādas...

Prabhupāda: Vai tā grāmata nav šeit? Nekur?

Intervētāja: Ļaujiet man jums vaicāt, vai ar tehnoloģiju palīdzību cilvēce ir kaut kā uzlabojusies, citiem vārdiem, vidusmēra cilvēkam ir vairāk zināšanu; tas, ko jūs uzskatītu par saprātīgu...

Prabhupāda: Saprātīgs cilvēks... ja saprot, ka viņš nav šis ķermenis, ka viņš ir ķermenī... Gluži kā jums ir viens krekls. Jūs neesat krekls. Ikviens var saprast. Jūs esat uzvilcis kreklu. Līdzīgi, persona, kas saprot, ka viņš nav šis ķermenis, ka viņš ir ķermenī... To var saprast visi, jo kāda ir atšķirība, kad ķermenis ir miris? Tā kā dzīvības spēks no ķermeņa iz aizgājis, mēs ķermeni saucam par mirušu.

Intervētāja: bet ir pāris saprātīgu cilvēku, kuri nav garīgi apgaismoti, iespējams, pat cilvēki, kuri saprot, ka viņi nav [šis ķermenis] vai ka ķermenis nav viss, ķermenis ir miris un ir kaut kas cits. Kāpēc šie cilvēki nav garīgi zinoši?

Prabhupada: Ja netiek saprasts šis vienkāršais fakts, ka viņš nav šis ķermenis, tad viņš nav ne ar ko labāks par dzīvnieku. Tā ir pirmā garīgās pakāpes sapratne. Ja viņš domā, ka ir šis ķermenis, tad viņš ir tādā pašā līmenī kā dzīvnieki.

Rāmēšvara: Viņas jautājums ir... Pieņemsim, ka kādam ir zināma ticība dzīvei pēc nāves, un viņš arī var būt saprātīgs, vērtējot pēc materiālajiem standartiem. Kāpēc viņš automātiski...?

Prabhupāda: Nē, materiālie standarti nenozīmē saprātu. Materiālais standarts ir, ka "es esmu šis ķermenis. Esmu amerikānis. Es esmu indietis. Es esmu lapsa. Esmu suns. Es esmu cilvēks." Tā ir materiāla sapratne. Garīgā sapratne ir pārāka, ka "es neesmu šis ķermenis". Un, kad viņš mēģina saprast šo garīgo identifikāciju, tad viņš ir saprātīgs. Citādi viņš saprātīgs nav.

Intervētāja: Tātad tas nozīmē...

Prabhupāda: Viņus raksturo kā mūdhas. "Mūdha" nozīmē "ēzeļi". Tātad šī ir pirmā sapratnes pakāpe — ka mums nevajadzētu sevi atzīt kā ķermeni.

Intervētāja: Kāda sapratne rodas pēc...?

Prabhupāda: Gluži kā suns. Suns saprot [iedomājas], ka viņš ir ķermenis. Ja arī cilvēks saprot tā, ka viņš ir ķermenis, tas viņš ne ar ko nav labāks par suni.

Intervētāja: Kādas vēl sapratnes rodas pēc šīs?

Bali-mardana: Kas notiek pēc tam, kad apzināties, ka neesat ķermenis?

Prabhupāda: Ha! Tas ir saprātīgs jautājums. Tad personai jāuzzina, ka "esmu iesaistīts tikai šajā ķermeniskajā dzīves priekšstatā. Kāda tad ir mana nodarbošanās?" Tā jautāja Sanātana Gosvāmī; [viņš prasīja:] "jūs esat atbrīvojuši mani no šīm materiālajām darbībām. Nu ļaujiet man uzzināt, kāds ir mans pienākums." Šī iemesla dēļ cilvēkam ir jāvēršas pie garīgā skolotāja, lai zinātu, kāds tagad ir viņa pienākums. "Ja es neesmu šis ķermenis, tad kāds ir mans pienākums? Tāpēc, ka esmu aizņemts augu dienu un nakti [,darbojoties] šī ķermeņa dēļ. Es ēdu, guļu, nodarbojos ar seksu, aizstāvos — tās visas ir ķermeniskās vajadzības. Ja es neesmu ķermenis, tad kāds ir mans pienākums?" Tas ir saprāts.

Rāmēšvara: Tātad jūs teicāt: "Kas ir nākamais pēc tam, kad esat sapratis, ka neesat šis materiālais ķermenis?" Prabhupāda saka, ka nākamais ir noskaidrot, ko jums vajadzētu darīt, un tādēļ jums jāiegūst informācija no pašapzinājušās dvēseles jeb garīgā skolotāja.

Intervētāja: Garīgā skolotāja grāmatu veidolā.

Bali-mardana: Personīgi vai...

Pušta Krišna: Prabhupāda skaidroja, ka nu ķermeniskajā uztverē mums ir tik daudz pienākumu. Mēs strādājam, mums ir dzimumdzīve, mēs ēdam, guļam, aizstāvam sevi - [darām] tik daudz ko. Tas viss ir saistībā ar ķermeni. Bet, ja es neesmu šis ķermenis, tad kāds ir mans pienākums? Kāda ir mana atbildība? Tātad nākamais, kad tas ir saprasts, ir saņemt norādījumu no garīgā skolotāja, progresēt un saprast, kāds ir patiesais pienākums. Tas ir ļoti svarīgi.

Prabhupāda: Pat ēšanai, gulēšanai, dzimumdzīvei un aizsardzībai mums nepieciešamas zināšanas no skolotāja. Teiksim, ēšanai, tādēļ mēs saņemam zināšanas no lietpratēja par to, kas mums jāēd, kādi vitamīni, kādi... Tātad arī tam nepieciešamas zināšanas. Un gulēšanai arī ir nepieciešamas zināšanas. Un tā, jāiegūst zināšanas no citiem arī mūsu ķermeniskajai dzīves izpratnei. Tātad tad, kad cilvēks ir pacēlies pāri ķermeniskajai dzīves izpratnei, viņš saprot, ka "es neesmu šis ķermenis; es esmu garīga dvēsele"; līdzīgā veidā viņam jāapgūst un jāizglītojas no lietpratēja.