LV/Prabhupada 0055 - Ar Dzirdi Krišnam Pieskaroties

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Touching Krishna by Aural Reception - Prabhupāda 0055


Lecture on BG 2.18 -- Hyderabad, November 23, 1972

Čaitanjas Mahāprabhu pareģojums: "Cik daudzas pilsētas un ciemati ir uz zemeslodes, visur šī Harē Krišna mantra vai Kunga Čaitanjas vārds tiks slavināts." Tas tiek darīts. Ir milzīgs [darbības] lauks, lai ieviestu šo Harē Krišna kultu visā pasaulē. Tas ir praktiski. Diemžēl, lai gan Čaitanja Mahāprabhu uzticēja šo jautājumu ikvienam indietim... Nav tā, ka [tikai] bengāļiem, jo Viņš parādījās Bengālijā. Viņš nekad netika teicis bengāļiem [vien]. Viņš teica: "bhārata-bhūmite manuṣya-janma haila yāra" (Čč Ādi 9.41). "Uz šīs svētas Bhāratavaršas zemes ikvienam, kurš piedzimst kā cilvēciska būtne, jāpadara sava dzīve pilnīga." Janma sārthaka kari. Jūs nevarat sludināt, ja vispirms nepadarāt savu dzīvi pilnīgu. Ja es palieku nepilnīgs, es nevaru sludināt. Ir jābūt pilnīgam. Tas nav ļoti grūti. Mums ir dižu viedo, svētu cilvēku un Paša Krišnas norādījumi.

Tātad padarīt mūsu dzīvi pilnīgu itin nemaz nav grūti. Mēs [tomēr] vispirms noraidām. Tā ir nelaime. Mandāḥ sumanda-matayo manda-bhāgyāḥ (ŠB 1.1.10). Tāpēc, ka mēs esam mandas, manda -mataḥ, mēs pieņemam kādu neīstu loģiku, viltus "ismu" un tērējam savu laiku. Mums īstais ceļš jāpieņem no šāstrām. Tas mēs kļūsim saprātīgi. Su-medhasaḥ. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ (ŠB 11.5.32). Īsākā ceļa metode. Saprātīgo cilvēku kārta uzsāks šo sankīrtanas kustību savai garīgās dzīves izaugsmei. Tas ir fakts, tas ir zinātnisks, pilnvarots. Tādēļ nenoraidiet [to]. Pieņemiet šo Harē Krišna skandēšanu ar sirdi un dvēseli, un visur... Niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. Nav likumu un ierobežojumu tajā ziņā, ka "Jums jāskandē šajā vai tajā laikā, šādā stāvoklī vai tādā". Nē. Jo tas īpaši domāts šīm kritušajām, saistītajām dvēselēm, tādēļ nav stingru noteikumu. Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. Vārds, svētais Krišnas vārds, ir tikpat spēcīgs kā Krišna [Pats]. Nav atšķirības starp Krišnu un Viņa vārdu. Krišna ir Absolūts. Tādēļ nav atšķirības starp Krišnas vārdu, Krišnas veidolu, Krišnas īpašībām, Krišnas svītu, Krišnas laika pavadīšanas veidiem no paša Krišnas. Viss ir Krišna. Ja dzirdat par Krišnu, tad jums jāzina, ka saskaraties ar Krišnu dzirdot. Ja redzat Krišnu kā Dievību, tas nozīmē, ka redzat Krišnu personīgi, jo Krišna ir absolūts. Viņš var pieņemt jūsu kalpošanu, jo Viņš ir viss. Īśāvāsyam idaṁ sarvam (ĪŠO 1). Viņa enerģija. Parasya brahmaṇaḥ śaktis tathedam akhilaṁ jagat. Viss ir Krišnas enerģija. Tātad, ja mēs saskaramies ar Krišnas enerģiju, ja mums ir mazliet zināšanu, mēs tiešā veidā saskaramies ar Krišnu. Tāds ir process. Pastāvīgi būt saskarsmē ar Krišnu — tā ir Krišnas apziņa. Tad jūs kļūstat attīrīti. Attīrīti. Gluži kā jūs ugunī ieliktu dzelzs stieni, tas kļūs silts, siltāks, siltāks un visbeidzot tiek nokaitēts līdz baltkvēlei. Tad tas ir sakarsis līdz baltkvēlei, tas ir kļuvis par uguni. Tas vairs nav dzelzs stienis. Līdzīgā veidā, ja jūs vienmēr paliekat Krišnas apziņā, jūs kļūstat "Krišnaizēts". Tāds ir process. Tad viss kļūst attīrīts; tad izpaužas jūsu garīgā dzīve. Tad jūsu dzīve ir veiksmīga.