LV/Prabhupada 0056 - Šāstrās Minētas Divpadsmit Autoritātes

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Twelve Authorities Mentioned in the Sastras - Prabhupāda 0056


Lecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

śrī-prahrāda uvāca
kaumāra ācaret prājño
dharmān bhāgavatān iha
durlabhaṁ mānuṣaṁ janma
tad apy adhruvam arthadam
(ŠB 7.6.1)

Tāds ir Prahlāda Maharādžs. Viņš ir viens no Krišnas apziņas autoritātēm. Šāstrās minētas divpadsmit autoritātes:

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
(ŠB 6.3.20)

Tāds ir Jamarādža apgalvojums par dharmas autoritātēm. "Dharma" nozīmē "bhāgavata-dharma". es domāju, vakarvakarā esmu izskaidrojis, ka "dharma" nozīmē "bhāgavata". Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ (ŠB 6.3.19). Tāpat kā mūsu Tiesas Priekšsēdētājs nosaka likumīgu spriedumu, tā arī likumu nevar sagudrot neviens vienkāršais iedzīvotājs vai biznesmenis, nē. Likumu var noteikt tikai valsts, valdība. Neviens [cits] nevar noteikt. Tas nebūs... Ja kāds Augstākajā Tiesā aizstāvas, sakot "kungs, man ir pašam savs likums", tiesneša kungs šādu atbildi nepieņems. Līdzīgi arī ar dharmu jūs nevarat manipulēt. Vai jūs esat ļoti ietekmīgs... Pat Tiesas Priekšsēdētājs nevar noteikt likumu. Likumu nosaka valsts. Līdzīgi "dharma" nozīmē "bhāgavata-dharma", un citas tā sauktās "dharmas" patiesībā tādas nav. Tās netiks pieņemtas. Tādā pašā veidā likums, ko jūs būsiet noteikuši savās mājās, netiks pieņemts. Tādēļ "dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ" (ŠB 6.3.19).

Un kas ir "bhagavat-praṇītaṁ" dharma? Tas teikts Bhagavad-gītā, mēs visi [to] zinām. Viņš atnāca, Krišna atnāca. Viņa misija bija "dharma-saṁsthāpanārthāya"; [Viņš ieradās,] lai nostiprinātu reliģiskos principus, lai tos no jauna ieviestu. Dharmasya glānir bhavati bhārata. Yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata (BG 4.7). Tātad dažreiz ir "glāni", nesaskaņas jautājumā par dharmas principu izpildi. Tajā laikā ierodas Krišna. Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (BG 4.8). Yuge yuge sambhavāmi. Tātad šī dharma; Krišna neieradās, lai atzītu tā sauktās dharmas: hindu dharmu, musulmaņu dharmu, kristiešu dharmu, Budas dharmu. Nē. Saskaņā ar Šrīmad-Bhāgavatam ir teikts: "dharmaḥ projjhita-kaitavo." (ŠB 1.1.2). Dharma, kas ir krāpšanās procesa veids, tāda veida darma ir "prodžhita". "Prakṛṣṭa-rūpeṇa ujjhita" nozīmē, ka tas tiek aizmests, izsviests. Tātad īsta dharma ir bhāgavata-dharma, patiesa dharma. Tādēļ Prahlāda Maharādžs teica: "Kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha." (ŠB 7.6.1) patiesībā "dhama" nozīmē "Dievs" vai mūsu attiecības ar Dievu, un darbība saskaņā ar šīm attiecībām tā, lai mēs sasniegtu augstāko dzīves mērķi. Tā ir dharma.