LV/Prabhupada 0083 - Skandējiet Harē Krišna, tad būs viss

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Chant Hare Kṛṣṇa then Everything will Come - Prabhupāda 0083


Lecture on SB 7.9.11-13 -- Hawaii, March 24, 1969

Tātad Prahlāda Maharādžs saka — mēs jau to esam apsprieduši —, ka nav nepieciešama nekāda kvalifikācija. Lai nomierinātu, iepriecinātu un apmierinātu Kungu, nav vajadzīga nekāda iepriekš iegūta kvalifikācija: ak, tu esi nokārtojis universitātes eksāmenu vai esi kļuvis bagāts kā Rokfellers vai Fords, vai arī esi kļuvis tāds vai šāds... Nav noteikumu. Ahaituky apratihatā. Ja vēlaties mīlēt Krišnu, nav pārbaudes. Nav ierobežojumu. Ceļš ir atvērts. Jums vienkārši jākļūst patiesam. Tas arī viss. Tad Krišna ceļu atbrīvos. Bet ja kaut kur patiesuma nav, tad tur ir Krišnas maija. Viņa vienmēr novietos kādu klupšanas akmeni: "Ne tas, ne tas, ne tas." Tā Prahlāda Maharādžs izlēma, ka "lai gan es esmu bērns, man nav izglītības, neesmu apguvis Vēdas, kā arī esmu dzimis ateistiskam tēvam no zemas kārtas, tātad vissliktāk piemērotās kvalifikācijas... Tātad Dievu godina dievbijīgi intelektuāļi, skandējot vēdiskās himnas, un brāhmani ar augsti attīstītām kultūras vērtībām. Tātad man nav šādas kvalifikācijas. Tomēr visi šie padievi, kuri ir augsti attīstīti savā stāvoklī, mani ir lūguši. Tas nozīmē, ka Dievu varu nomierināt pat es. Kā gan citādi viņi ieteiktu [to darīt] man? Tātad lai arī kāda būtu mana kvalifikācija, lai arī kādas būtu manas zināšanas, es [visu] varu piedāvāt Krišnam." Tādēļ šī mūsu Krišnas apziņas kustība ir šāda, ka, lai arī kāda būtu jūsu kvalifikācija, ar to ir pietiekami. Jūs sākat ar to kvalifikāciju. Jūs mēģināt kalpot Krišnam ar šo kvalifikāciju. Jo īstā kvalifikācija ir jūsu kalpošanas sajūta. Tā ir īstā kvalifikācija. Tātad jūs attīstāt šo sajūtu, nevis ārējo kvalifikāciju, skaistumu, bagātību, zināšanas, šo, to; nē. Kam tādam nav vērtības. Kas tāds ir vērtīgs, ja tiek pielietots kalpošanā Krišnam. Ja jūs esat ļoti bagāts vīrs, ja jūs savu bagātību izmantojat kalpošanā Krišnam... Viss ir kārtībā. Bet jums nav jākļūst ļoti bagātiem. Tad jūs varat kalpot Krišnam.

Tātad Prahlāda Maharādžs saka: "nīco ajayā guṇa-visargam anupraviṣṭaḥ pūyeta yena pumān anuvarṇitena." Kāds var strīdēties, ka Prahlāda ir dzimis netīram tēvam. Šis ir pamatojums. Prahlāda nav piesārņots, bet [ir tādi, kas] strīdas, [sakot, ka] {Prahlāda ir] dzimis pagrimušam tēvam, zemas kārtas ģimenē, vai [tie izsaka] vienu, tik daudzus citus [pamatojumus]. Bet Prahlāda Maharādžs saka, ka "ja es sāku vienkārši slavināt Dievu, tad es tikšu attīrīts." Ja es skandēju attīrošo... Šī Harē Krišna mantra ir attīrīšanās process. Nav tā, ka man būs [vispirms] jāattīrās un [tikai] tad uzsākt skandēt Harē Krišna mantru. Nē. Jūs sākat skandēt. Tad notiek attīrīšanās. Jūs tiksiet attīrīti. Sāciet skandēt. Lai arī kāds būtu jūsu stāvoklis, tam nav nozīmes. Patiesībā es sāku savu, šo Krišnas apziņas kustību — nav tā, ka viņi [interesenti] jau ieradās ar tīru apziņu. Ka mēs, ikviens no jums zināt, ka tie, kuri atnāca pie manis, viņi attiecīgi ir mācīti no bērnības... Saskaņā ar indiešu standarti, viņi pat nezina higiēnas principus. Kāds ir jautājums par attīrīšanos? Jūs redzat. Indijā sistēma ir jau no bērnības, un bērns ir mācīts no rīta mazgāties, iztīrīt zobus. Jā. Es atceros—kad manam otrajam dēlam bija apmēram četri gadi, pirms brokastīm es viņam mēdzu prasīt: "Parādi man savus zobus!" Tātad viņš parādīja..., "Jā." "Viss kārtībā, tu esi izmazgājis savus zobus. tas ir labi. Tad tu drīksti brokastot." Tātad jābūt šāda veida treniņam. bet šeit, šajā valstī, treniņš... Protams, kaut kur jau ir, bet ne ļoti strikti. Tam nav nozīmes. Skandējiet Harē Krišna. Sāciet Harē Krišna. Tad būs viss vajadzīgais. Viss atnāks.