LV/Prabhupada 0093 - Bhagavad-gīta Arī Ir Krišna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhagavad-gītā is Also Kṛṣṇa - Prabhupāda 0093


Lecture on Brahma-samhita, Lecture -- Bombay, January 3, 1973

Tātad Šrīmad-Bhāgavatam ir sākotnējais Vēdānta-sūtras skaidrojums. Tātad Vēdānta-sūtras skaidrojumā - Šrīmad-Bhāgavatam - ir teikts:

janmādy asya yataḥ anvayāt itarataś ca artheṣu abhijñaḥ
tene brahma hṛdā ādi-kavaye muhyanti yatra sūrayaḥ
(SB 1.1.1)

Tur ir šādi apraksti. Tātad "ādi-kavi". "Ādi-kavi" nozīmē Brahma. Brahma, Ādi-kavi. Tātad "tene brahma". "Brahma" nozīmē šabda-brahmans, vēdiskā literatūra. Viņš sniedza norādījumus jeb ievietoja [tās] Brahmas sirdī. Tāpēc radīšanas sākumā Brahma bija vienīgā dzīvā būtne. Tādēļ jautājums var būt: "Kā Brahma apguva vēdiskās zināšanas?" Tas ir izskaidrots: tene brahma... Brahma. "Brahma" nozīmē "Vēdiskā literatūra". Šabda-brahmans. Informācija, Dieva apsraksts arī ir Brahmans. Brahmans ir absolūts. Nav atšķirības starp Brahmanu un literatūru, kas apraksta Brahmanu. Tāpat kā starp Bgahavad-gītu un Krišnu nav atšķirības. Bhagavad-gīta arī ir Krišna. Kāpēc gan citādi šī grāmata tiek godināta tik ilgu laiku, piecsimt tūkstoš gadu, ja Bhagavad-gīta nebūtu Krišna? Ir tik daudz literatūru, grāmatu, kas publicētas mūsdienās. Pēc viena gada, diviem gadiem, trim gadiem - viss. Nevienu tās vairs neinteresē. Nevienu tās neinteresē. Neviens nelasa... Jebkāda veida literatūra, kas atrodama pasaules vēsturē, neviena [tāda] literatūra nepastāvēs piectūkstoš gadu, daudzu, daudzu zinātnieku, reliģijas pārstāvju, filozofu un citu personu atkārtoti lasīta. Kāpēc [Bhagavad-gīta ir izturējusi piectūkstoš gadu pārbaudi]? Tāpēc, ka tā ir Krišna. Krišna... Nav atšķirības starp Bhagavad-gītu un Bhagavānu. Šabda-brahmanu. Tātad Bhagavad-gītu nedrīkst uztvert kā parastu literatūru, kuru var skaidrot ar tā sauktajām ABCD zināšanām. Nē. Tas nav iespējams. Muļķi un nelieši mēģina skaidrot Bhagavad-gītu ar savām ABCD zināšanām. Tas nav iesējams. Tas ir šabda-brahmans. Tas tiks atklāts personai, kura ir uzticējusi sevi Krišnam. Yasya deve parā bhaktir yathā deve... Tādi ir Vēdu norādījumi.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ
(ŚU 6.23)

Tie tiks atklāti. Tādēļ Vēdu literatūru sauc par atklātu. Nav tā, ka varat saprast ar savām ABCD zināšanām; es veru iegādāties vienu Bhagavad-gītu, un tāpēc, ka man ir gramatiskās zināšanas, es varu saprast. Nē. Vedeṣu durlabha. Brahma-samhitā ir teikts "vedeṣu durlabha". Apgūstiet visas Vēdu literatūras ar savu lasīšanas spēju vai izglītību — durlabha. Tas nav iespējams. Vedeṣu durlabha. Tādēļ ir tik daudzas personas, kuras mēģina skaidrot Bhagavad-gītu ar savām tā sauktajām zināšanām, bet nevienam tās neinteresē. Viņi nevar par vienu personu padarīt par Krišnas bhaktu. Tas ir izaicinājums. Bombejā ir tik daudz cilvēku, kuri skaidro Bhagavad-gītu tik daudzus gadus, bet viņi nevar padarīt pat vienu cilvēku par tīru Krišnas bhaktu. Tas ir mūsu izaicinājums. Bet šī Bhagavad-gīta nu mums tiek izskaidrota, kāda tā ir, un tūkstošiem eiropiešu un amerikāņu, kuru senči un ģimenes nekad nezināja Krišnas vārdu, nu ir kļuvuši par bhaktām. Tāds ir veiksmes noslēpums. Bet šie muļķa cilvēki nezina. Viņi domā, ka, skaidrojot Bhagavad-gītu ar tā sauktajām muļķu zināšanām, varēs atklāt Bhagavad-gītu. Tas nav iespējams. Nāhaṁ prakāśaḥ yogamāyā-samāvṛtaḥ. Krišna netaklājas šiem muļķiem un neliešiem. Krišna nekad neatklājas. Nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya (BG 7.25). Viņš nav tik lēts, lai būtu saprotams šiem muļķiem un neliešiem. Tas nav iespējams. Krišna saka: "nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya yogamāyā-samā..." (BG 7.25)


manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścid vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)