LV/Prabhupada 0094 - Our Business is to Repeat the Words of Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Our Business is to Repeat the Words of Kṛṣṇa - Prabhupāda 0094


Lecture on BG 1.20 -- London, July 17, 1973

Nereliģiskā dzīvē nav iespējams interesēties par Dievu vai saprast Viņu. Mēs vairākas reizes esam atkārtojuši pantu:

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ
(BG 7.28)

Pāpī, grēcīgi ļaudis, nevar saprast. Viņi tikai domā, ka "Krišna ir Bhagavāns, tātad arī es esmu Bhagavāns". Viņš ir parasts cilvēks, varbūt ar nelielu ietekmi, vēsturiski ļoti slavens vīrs. Viņš [Dievs] galu galā ir vīrietis. Arī es esmu vīrietis. Tātad kāpēc lai es nebūtu Dievs? Tāds ir abhaktu, nebhaktu, un grēcīgu cilvēku secinājums. Tātad ikviens, kurš pasludina savi par Dievu, tūlīt jāuzskata par pašu grēcīgāko cilvēku. Un ja jūs izzināt viņa privāto dzīvi, jūs redzēsiet, ka viņš ir pats grēcīgākais cilvēks. Tāds ir pārbaudījums. Citādi neviens neteiks, ka "es esmu Dievs", šāda viltus pārstāvniecība. Neviens. Visi dievbijīgie cilvēki to nedarīs. Viņš zina: "Kas es esmu?" Es esmu parasts cilvēks. Kā gan es varu piesavināties Dieva stāvokli? Un viņi kļūst slavenu neliešu vidū.

Kā teikts Šrīmad-Bhāgavatam: "śva-viḍ-varāhoṣṭra kharaiḥ" (SB 2.3.19) Kāds ir šis pants? Uṣṭra-kharaiḥ, saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ. Viņi... Šajā pasaulē mēs redzam, ka ir daudzi diži cilvēki, tā sauktie dižgari, un viņus tik ļoti slavē vidusmēra cilvēki. Bhāgavata saka, ka ikviens, kurš nav bhakta, kurš nekad neskandē Harē Krišna mantru, [viņš] var būt ļoti dižs neliešu vērtējumā, bet viņš nav nekas vairāk kā dzīvnieks. Dzīvnieks. Tātad "śva-viḍ-varāha-uṣṭra-kharaiḥ". "Kā gan varat to apgalvot? Tik dižens cilvēks. Jūs sakāt, ka dzīvnieks!" Mūsu darbs ir ļoti nepateicīgs. Mēs visiem nebhaktām sakām, ka viņi ir nelieši. Mēs galvenokārt [tā] sakām. Tas ir ļoti skarbs vārds, bet mums tas jāizmanto. Tiklīdz mēs redzam, ka viņš nav Krišnas bhakta, viņš ir nelietis. Kā mēs to sakām? Viņš nav mans ienaidnieks, bet mums tas jāsaka, jo tā ir apgalvojis Krišna. Ja mēs patiesi esam Krišnas apziņā, tad mūsu patiesais pienākums ir atkārtot Krišnas vārdus. tas arī viss. Kāda ir atšķirība starp Krišnas pārtsāvi un tādu, kurš nav Viņa pārstāvis? Krišnas pārstāvis vienkārši atkārtos Krišnas teikto. Tas arī viss. Viņš kļūst par pārstāvi. Tam nav vajadzīga īpaša kvalifikācija. Jūs vienkārši atkārtojiet ar stingru pārliecību. Kā Krišna saka: "Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja" (BG 18.66) Tas, kurš pieņēmis šo faktu, ka "ja es pakļaujos Krišnam, visa mana darbošanās ir veiksmīga", [tad] viņš ir Krišnas pārtsāvis. tas arī viss. Jums nav jābūt augsti mācītam vai attīstītam. Ja jūs vienkārši pieņemat to, ko Krišna saka... Tāpat kā teica Ardžuna, ka "sarvam etaṁ ṛtam manye yad vadasi keśava:" (BG 10.14) "Mans dārgais Krišna, lai arī ko Tu teiktu, es to pieņemu bez jebkādiem grozījumiem." Tāds ir bhakta. Tādēļ Ardžunu uzrunā kā "bhakto 'si". Tāds ir bhaktas darbs. Kāpēc man būtu jāsalīdzina Krišna ar sevi, parastu cilvēku? Tāda ir atšķirība starp bhaktu un nebhaktu. Bhakta zina, ka "esmu nenozīmīga, maza Krišnas dzirkstelīte. Krišna ir individuāla personība. Arī es esmu individuāla persona. Bet, kad mēs apspriežam Viņa un manu varu, es esmu pats nenozīmīgākais." Tāda ir Krišnas izpratne. Tur nav grūtību. ir jābūt vien patiesīgam, nevis grēcīgam. Bet grēcīgs cilvēks nevar Viņu saprast. Grēcīgs cilvēks teiks: "Ak, Krišna arī ir cilvēks. Es arī esmu cilvēks. Kāpēc es neesmu Dievs? Tikai Viņš ir Dievs? Nē, arī es tāds esmu. Tu esi Dievs, tu esi Dievs, ikviens ir Dievs." Kā teicis Vivekananda: "Kāpēc meklējat Dievu? Vai neredzat daudzus dievus blandoties pa ielām?" Redzat. Tāda ir Dieva apzināšanās. Tāda ir Dieva apzināšanās. Un viņš kļūst ietekmīgs vīrs: "Ak, viņš visur redz Dievu." Šī muļķība, nelietība notiek visā pasaulē. Neziņa par to, kas ir Dievs, kāda ir Dieva vara, kas ir domāts ar vārdu "Dievs". Viņi par Dievu pieņem kādu nelieti. Tas notiek mūsdienās. Vēl kāds nelietis ir atnācis. Arī viņš pasludina sevi par Dievu. Tātad tas ir kļuvis par ko ļoti lētu. Bet viņiem nav smadzeņu, lai padomātu: "Es apgalvoju, ka esmu Dievs; kāds gan ir mans spēks?" Tātad tas ir noslēpums. Tas ir noslēpums. Nekļūstot par bhaktu, Dieva izpratnes noslēpumu atklāt nav iespējams. Un Krišna Bhagavad-gītā ir teicis, kā Viņu var izzināt. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Tikai ar sevis uzticēšanu. Viņš varētu būt teicis, ka "ar augstākā līmeņa zināšanām" vai "ar jogas praksi", vai "tēlojot, kļūstot par varenu karmī, strādnieku, iespējams saprast Mani". Nē, Viņš [to] nekad nav teicis, nekad nav teicis. Tātad karmī, gjānī, jogi visi kā viens ir nelieši. Viņi nespēj saprast Krišnu. Visi nelieši. Karmī ir trešās kārtas nelieši, gjānī ir otrās pakāpes nelieši, un jogi ir pirmās kārtas nelieši. Tas arī viss.