LV/Prabhupada 0095 - Mūsu Darbs Ir Sevi Uzticēt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Our Business is to Surrender - Prabhupāda 0095


Lecture on BG 4.7 -- Bombay, March 27, 1974

Mēs sevi uzticam, bet neuzticam sevi Krišnam. Tā ir slimība. Tā ir slimība. Un Krišnas apziņas kustība nozīmē šo slimību izārstēt. Izārestēt šo slimību. Arī Krišna ierodas. Viņš saka: "yadā yadā hi dharmasya" (BG 4.7). Dharmasya glāniḥ, nesaskaņas reliģijas izpildes jautājumā, kad ir šādas nesaskaņas, Krišna saka: "Tadātmānaṁ sṛjāmy aham." Un "abhyutthānam adharmasya". Ir divas lietas. Kad cilvēki neuztic sevi Krišnam, viņi izgudro tik daudzas "Krišnas", tik daudzus neliešus, kam sevi uzticēt. Tā ir adharmasja. "Dharma" nozīmē uzticēt sevi Krišnam, bet tā vietā, lai sevi uzticētu Krišnam, viņi vēlas sevi uzticēt kaķiem, suņiem, šim, tam, tik daudz kam. Tā ir adharma. Krišna neieradās, lai nostiprinātu tā saukto hinduistu reliģiju vai musulmaņu reliģiju, vai arī kristiešu reliģiju. Nē. Viņš ieradās, lai nostiprinātu īstu reliģiju, Īsta reliģija ir tad, kad mēs sevi uzticam, pakļaujamies īstai personai. Tā ir īsta reliģija. Mēs pakļaujamies. Visiem ir sava ideja. Viņš ir sevi uzticējis tai. Vai nu politiska, sociāla, ekonomiska, jebkāda. Visiem ir kāda ideja. Un tā ideāla vadītājs arī ir tur. Tātad mūsu uzdevums ir sevi uzticēt. Tas ir fakts. Bet mēs nezinām, kam sevi uzticēt. Tas rada grūtības. Un tā kā sevis uzticēšana un pārrprasta vai aizvietota, visa pasaule ir haotiska kombinācija. Mēs mainām šo sevis uzticēšanu pret tādu sevis uzticēšanu. Nekādas vairs Kongresa partijas. Tagad Komunistu partija." Atkal: "Gana Komunistu partijas. Šī... Šī partija, tā partija. " Kāda gan jēga mainīt partijas? Šīs vai tās partijas dēļ mēs neuzticam sevi Krišnam. Tātad ja mēs nenonākam līdz posmam, kad uzticam sevi Krišnam, nevar būt nekāda miera. Tāda ir būtība. Vienkārši mainot cepampannu uz atklātu uguni, jūs netiksiet glābti. Tādēļ pēdējais Krišnas norādījums ir

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi...
(BG 18.66)

Tātad reliģijas nesaskaņas nozīmē... Tas arī ir teikts Šrīmad-bhāgvatam. Sa vai puṁsāṁ paro dharmaḥ. Pirmklasīga, pārākā dharma. "Paraḥ" nozīmē "pārāka, pārpasaulīga". Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (SB 1.2.6). Kad mēs uzticam sevi Adhokšadžam... "Adhokšadža" nozīmē augstākā pārpasaulība jeb Krišna. Vēl viens Krišnas vārds ir Adhokšadža. Ahaituky apratihatā. "Ahaitukī" nozīmē "bez jebkāda cēloņa". Bez jebkāda cēloņa. Nevis "Krišna ir tāds un tāds, tādēļ es sevi uzticu." Nē. Bez cēloņa. Ahaituky apratihatā. Un to nevar iegrožot. Neviens nevar apturēt. Ja vēlaties uzticēt sevi Krišnam, nav apturēšanas, nav kavēkļu. Jūs to varat darīt jebkādā stāvoklī. Jūs to varat. Ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati. Tad jūs, ātma, jūsu ātma, jūsu dvēsele, jūsu prāts, jūsu ķermenis būs apmierināts. Tāds ir process.