LV/Prabhupada 0096 - Mums Jāmācās No Personas-Bhāgavatas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

We Have to Study from the Person Bhagavata - Prabhupāda 0096


Lecture on BG 13.4 -- Miami, February 27, 1975

Es domāju "amerikānis, indietis, hindu, musulmanis"; tāds ir piesārņojums manā sirdī. Attīriet savu sirdi. Hṛdy antaḥ-sthaḥ abhadrāṇi. Piesārņojums ir mūsu sirdīs, tādēļ, ja attīrīsim savu sirdi, tad mēs atbrīvosimies no šī apzīmējuma. Naṣṭa-prāyeṣu abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18) Naṣṭa-prāyeṣu. Mēs no tā attīrīsimies, ja pastāvīgi klausīsimies Šrīmad-bhāgavatam vai Bhagavad-gītu. Nityaṁ bhāgavata... Un "bhagavata" nozīmē grāmatu Bhagavatu un peronu bhagavatu. Persona bhagvata ir garīgais skolotājs. Vai jebkurš augsta līmeņa bhakta. Viņš ir bhagavata, maha-bhagavata, bhagvata. Tātad "bhagavata-sevaya" nozīmē ne tikai lasīt Bhagavad-gītu un Bhāgavatam, bet arī apgūt no personas bhagavatas. Tas ir nepieciešams. Čaitanja Mahāprabhu ieteica: "Bhagavata para giya bhagavata-sthane." "Ja vēlaties apgūt Bhagavatu, tad vērsieties pie personas bhagavats, kura ir sevi apzinājusies dvēsele." Ne profesionāli. Tas jums nepalīdzēs. Oficiāli [atzītu] profesionāli - es dodos uz templi, uz baznīcu, un takal atgriežos elles stāvoklī. Nē. Tikai biedrojieties ar personu bhagavatu, kurš ir sevi apzinājusies dvēsele, un klausieties no viņa to pašu grāmatu, tās pašas zināšanas. Krišnas pārstāvis. Gluži kā Krišna saka: "Tat samasena me srnu." Me šrinu: "Klausies Mani vai Manu pārstāvi. Tas jums būs ieguvums."

Tātad šie centri tiek atvērti, lai dotu iespēju cilvēkiem ciešanās. Ne tikai šajā dzīvē; dzīvi pēc dzīves.

ei rupe brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva
guru-krsna-krpaya paya bhakti-lata-bija
(CC Madhya 19.151)

Tātad tāds ir mūsu pienākums; mēs esam uzņēmušies pienākumu kā Krišnas pārstāvji. Krišna mācīt ierodas ppersonīgi. Tāpat, kā Viņš atstāja Šrīmad-bhāgavatam. Viņš uztic saviem bhaktām izskaidrot cilvēkiem galveno. Mēs mēģinām to darīt. Mēs neesam neko izgudrojuši vai sacerējuši paši. Vērtības un īpašumi ir tur. Mēs vienkārši izplatām kā ziņneši. Tas arī viss. Un mums nav grūtību. Ja mēs vienkārši pasniedzam Bhagavad-gītu, Krišnas instrukciju, tad mūsu pienākums ir izpildīts. Mums nav nekas jāizgudro, ne arī mums ir tāda vara. Tāpat, kā ir tik daudz citu. Viņi izgudro jauna veida idejas, jauna veida filoz..., visas bezjēdzības. Tas nepalīdzēs. Pieņemiet patiesās zināšanas.