LV/Prabhupada 0099 - Kā Iegūt Krišnas Atzinību

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

How to Become Recognized by Kṛṣṇa - Prabhupāda 0099


Lecture on BG 13.4 -- Bombay, September 27, 1973

Kā mēs redzam, ir dažādas cilvēku kārtas, lai gan visi no viņiem ir Bombejā vai kādā citā pilsētā, līdzīgi visas dzīvās būtnes pēc savām īpašībām nav vienādas. Dažas no tām darbojas materiālās dabas īpašībā — labestībā, dažas no tām darbojas materiālās dabas kaislības īpašības ietekmē, un dažas darbojas neziņas materiālās dabas īpašības pakļautībā. Tie, kuri ir neziņā ir gluži kā tie, kuri iekrituši ūdenī. Kad ūdenī iekrīt uguns, tā izzūd pilnībā. Un ja uz sausas zāles uzkrīt uguns dzirkstele, pārņemot sauso zāli, rodas uguns. Tā atkal kļūst par uguni. Līdzīgi arī tie, kuri ir labestības gunā, ver viergli pievērsties Krišnas apziņai. Jo Bhagavad-gītā ir teikts: "Yesam tv anta-gatam papam" Kāpēc cilvēki nenāk uz šo templi? Jo problēma tāda, ka daži no tiem atrodas neziņas īpašības ietekmē. Na mam duskrtino mudhah prapadyante naradhamah (BG 7.15). Viņi nespēj atnākt. Tie, kuri vienkārši iesaistījušies grēcīgās darbībās, nespēj novērtēt Krišnas apziņu. Tas nav iespējams. Bet iespēja ir dota ikvienam. Mēs glaimojam: "Lūdzu, nāciet šeit. Lūdzu..." Tāds ir mūsu pienākums kā Krišnas pārstāvjiem. Kā Krišna ierodas personīgi, lai mācītu Bhagavad-gītu un ikvienam prasītu: "Sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja" (BG 18.66). Tāds ir mūsu pienākums.

Tādēļ Krišna ļoti novērtē: "Ak, šie cilvēki darbojas kā Mani pārstāvji. Man nav tur jāierodas. Viņi uzņēmušies Manu darbu." Kādu darbu mēs uzņemamies? Mēs vienkārši lūdzam: "Lūdzu, uzticiet sevi Krišnam!" Tādēļ mēs esam ļoti dārgi [Krišnam]. Krišna saka: "na ca tasman manusyesu kascin me priya-krttamah" (BG 18.69) Mūsu uzdevums ir panākt to, lai Krišna mūs atzīst.

Mēs neraizējamies, vai persona pievēršas Krišnas apziņai, vai ne. Mūsu pienākums ir glaimot, tas arī viss. "Mans dārgais kungs, lūdzu, nāciet šeit, aplūkojiet Krišnas Dievību, piedāvājiet namaskaru, pieņemiet prasādu un dodieties mājās." Bet cilvēki nepiekrīt. Kāpēc gan? Šo darbu nevar uzņemties tās personas, kuras ir paveikušas lielu daudzumu grēku. Tādēļ Krišna saka: "Yesam tv anta-gatam papam." Tas, kurš pilnībā pārtraucis grēcīgās darbības. Yesam tv anta-gatam papam jananam punya-karmanam. Kurš var atbrīvoties no grēcīgām darbībām? Tas, kurš vienmēr iesaistījies dievbijīgās darbībās. Ja vienmēr veicat dievbijīgas darbības, kur gan ir iespēja, ka paveiksiet grēcīgas? Tādēļ pati dievbijīgākā darbība ir Harē Krišna mantras skandēšana. Ja jūs vienmēr esat iesaistījies [šādi], Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna; ja jūsu prāts vienmēr ir nodarbināts Krišnas apziņā, tad nav iespējas kam citam ienākt jūsu prātā. Tāds ri Krišnas apziņas process. Tiklīdz mēs aizmirstam Krišnu, ir klāt maija, tūlīt mēs tiekam notverti.