LV/Prabhupada 0105 - Šo Zinātni Saprot pa Mācekļu Pēctecību

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

This Science is Understood by the Paramparā Disciplic Succession - Prabhupāda 0105


Lecture on BG 18.67 -- Ahmedabad, December 10, 1972

Bhakta: Šrīla Prabhupāda, kāds ir uzdevis jautājumu "kurš pēc jums turpinās šo kustību?"

Prabhupāda: Kurš teiks man, ka to darīs.

Indietis (5): Vai varu lūgt manus labos bhaktas no jauna uzņemties jūsu plānu turpināt jūsu kustību pēc jums; tas, kurš pēc Šrī Bhaktivēdāntas Prabhu cels šīs kāpnes, turpinās tās celt: Harē Krišna, Harē Krišna?

Prabhupāda: Tas teikts Bhagavad-gītā:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)

Vispirms Krišna pavēstīja šo Krišnas apziņas zinātni Saules dievam, un Saules dievs Vivasvāns to izskaidroja savam dēlam Manu. Un Manu to izskaidroja savam dēlam Ikšvāku. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Tātad šī zinātne tiek saprasta pa paramparu jeb mācekļu pēctecību. Kā mēs caur paramparas sistēmu esam sapratuši no mana Guru Mahārādža, tik daudzi no maniem mācekļiem, kuri sapratīs, to turpinās virzīt. Tāds ir process. Tas nav nekas jauns. Tas ir kas sens. Mums vienkārši tas ir jāizplata pareizi, kā mēs esam dzirdējuši no mūsu priekšteča-āčārjas. Tādēļ Bhagavad-gītā ir ieteikts "ācārya upāsanam" jeb "ir jāvēršās pie āčārjas". Ācāryavān puruṣo veda. Vienkārši spekulējot ar tā sauktajām mācītajām zināšanām, tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Ir jāvēršas pie āčārja. Tātad āčārja ir no paramparas sistēmas, mācekļu pēctecības. Tādēļ Krišna iesaka: "Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā" (BG 4.34) "Ir jāvēršas pie āčārjas un jāmēģina saprast ar pranipātu, sevis uzticēšanu." Viss ir atkarīgs no sevis uzticēšanas. Ye yathā māṁ prapadyante. Sevis uzticēšanas process atbilstoši tā izpaušanai ir veids, kā saprast Krišnu. Ja mēs esam sevi uzticējuši pilnībā, tad mēs pilnībā varam saprast Krišnu. Ja mēs esam sevi uzticējuši daļēji, tad mēs Krišnu sapratīsim daļēji. Tātad "ye yathā māṁ prapadyante". Tā ir sevis uzticēšanas izpausme. Tas, kurš ir uzticējis sevi [pakļāvies] pilnībā, var saprast šo filozofiju un ar Krišnas žēlastību var arī sludināt.