LV/Prabhupada 0112 - Par Lietu Spriež Pēc Rezultāta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

A Thing is Judged by the Result - Prabhupāda 0112


Television Interview -- July 29, 1971, Gainesville

Intervētājs: Jūs, kungs, ieradāties šajā valstī 1965. gadā, kā es pieminēju, kā bija norādījis vai licis jūsu garīgais skolotājs. Starp citu, kas bija jūsu garīgais skolotājs?

Prabhupāda: Mans garīgais skolotājs bija Om Višnupāda Paramahamsa Bhaktisidhānta Sarasvati Gosvāmī Prabhupāda.

Intervētājs: Nu šajā pēctecības līnijā, par ko mēs runājām agrāk, šajā pēctecības līnijā, kas sniedzas tālu pagātnē, līdz pat Pašam Krišnam, vai ne, bija [arī] jūsu garīgais skolotājs kā iepriekšējais [pirms jums]?

Prabhupāda: Jā. Mācekļu pēctecība kopš 5000 gadiem nākusi no Krišnas.

Intervētājs: Vai jūsu garīgais skolotājs vēl ir dzīvs?

Prabhupāda: Nē. Viņš ķermeni atstāja 1936. gadā.

Intervētājs: Tātad šobrīd šīs kustības vadītājs pasaulē esat jūs, vai tā?

Prabhupāda: Man ir daudzi citi garīgie brāļi, bet man īpaši tika likts darīt šo [kalpošanu] jau no paša sākuma. Tādēļ es mēģinu iepriecināt savu garīgo skolotāju. Tas arī viss.

Intervētājs: Nu jūs tikāt nosūtīts uz šo valsti, uz ASV. Tā ir jūsu teritorija, vai pareizi?

Prabhupāda: Mana teritorija; kā viņš [guru] teica: "Dodies un sludini šo filozofiju angliski runājošajās zemēs!"

Intervētājs: Angliski runājošajā pasaules daļā.

Prabhupāda: Jā. Un īpaši Rietumu pasaulē. Jā. Viņš man to teica.

Intervētājs: Kad jūs, kungs, ieradāties pirms apmēram 15, 16 gadiem un uzsākāt...

Prabhupāda: Nē, nē, ne pirms 15, 16 gadiem.

Intervētājs: Pirms pieciem, sešiem gadiem. Lūdzu, atvainojiet. Šai pasaules daļai; jūs neieradāties pasaules daļā, kur trūktu reliģijas, zināt. Amerikas Savienotajās Valstīs ir daudz reliģiju, un es domāju, ka cilvēkiem šajā valstī tīk uzskatīt, lielai daļai, ka viņi ir reliģiski cilvēki, cilvēki, kuri tic Dievam, kuri ziedo sevi kādam reliģiskās izpausmes veidam. Un es vēlētos uzzināt, ko jūs domājāt. Ko, jūsuprāt, jūs varētu pievienot jau eksistējošajām reliģiskajām izpausmēm šajā valstī, ierodoties un pievienojot tām visām savu filozofiju?

Prabhupāda: Jā. Kad es pirmo reizi ierados jūsu valstī, es biju indiešu [izcelsmes] drauga viesis Batlerā.

Intervētājs: Pensilvānijā.

Prabhupāda: Pensilvānijā. Jā. Lai gan tā bija neliela valsts, es biju ļoti iepriecināts redzēt, ka tur ir tik daudz baznīcu.

Intervētājs: Tik daudz baznīcu. Jā. Jā.

Prabhupāda: Jā. Tik daudz baznīcu. Un es sniedzu lekcijas daudzās no tur esošajām baznīcām. Mans namatēvs par to parūpējās. Manas ierašanās iemesls nebija pārtraukt kādu reliģisko procesu. Tas nebija mans mērķis. Mūsu misija, Kunga Čaitanjas misija ir ikvienam iemācīt, kā mīlēt Dievu, tas arī viss.

Intervētājs: Bet kādā veidā, kungs, ja drīkstu jautāt, kādā veidā, jūsuprāt, un vai tagad uzskatāt, ka Dieva mīlestības mācības, kuras izplatāt, atšķiras vai, iespējams, ir labākas kā Dieva mīlestības mācības, kas jau ir izplatītas šajā valstī un kas jau gadsimtiem ilgi ir pielietotas Rietumu valstīs?

Prabhupāda: Tas ir fakts. Jo mēs sekojam Kungam Čaitanjam. Mēs viņu uzskatām, pieņemam saskaņā ar Vēdu literatūras autoritatīvajiem norādījumiem — Viņš ir pats Krišna.

Intervētājs: Kurš Kungs tas ir?

Prabhupāda: Kungs Čaitanja.

Intervētājs: Ak, jā. Viņš ir tas, kurš pirms piecsimt gadiem ieradās Indijā?

Prabhupāda: Jā. Tātad Viņš ir Pats Krišna, un Viņš māca, kā mīlēt Krišnu. Tādēļ Viņa [mācītais] process ir pats autoritatīvākais. Tāpat kā jūs esat lietpratējs šajā iestādē. Ja kāds kaut ko dara, ja jūs personīgi viņu apmācāt, ka "Dari šādi", tā tiešām ir pilnvarota darbība. Tātad Dieva apziņa, ko māca Pats Dievs. Tāpat, kā Bhagavad-gītā Krišna ir Dievs. Viņš runā par Sevi. Un visbeidzot Viņš saka: "Vienkārši uztici sevi Man. Es uzņemšos par tevi atbildību." Bet cilvēki [to] pārprot. Tātad Kungs Čaitanja; Krišna ieradās atkal kā Kungs Čaitanja, lai mācītu cilvēkiem, kā viņiem sevi uzticēt. Un tā kā mēs sekojam Kunga Čaitanjas pēdās, metode ir tik cildena, ka pat ārzemnieki, kuri neko nezināja par Krišnu, sevi uztic. Šī metode ir tik spēcīga. Tāds bija mans iemesls. Mēs nesakām, ka "šī reliģija ir labāka par to reliģiju" vai "mana prakse ir labāka". Mēs vēlamies tikt pamanīti ar rezultāta palīdzību. Sanskritā ir vārdi "phalena pariciyate". Par situāciju spriež pēc rezultāta.

Intervētājs: Par situāciju spriež pēc...?

Prabhupāda: Pēc rezultāta.

Intervētājs: Ak, jā.

Prabhupāda: Jūs varat teikt, es varu teikt, ka mana metode ir ļoti laba. Jūs varat teikt, ka jūsu metode ir ļoti laba, bet mums jāspriež pēc rezultāta. Tas ir... Bhāgavata saka, ka reliģijas process ir sekošana tam, kurš kļūst par Dieva mīlētāju.