LV/Prabhupada 0135 - Vēdu Vecumu Jūs Nevarat Izskaitļot

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0134
Next Page - Video 0136 Go-next.png

The Age of Veda You Cannot Calculate - Prabhupāda 0135


Morning Walk -- October 5, 1975, Mauritius

Indoetis: Svāmīdži, vai uzskatāt, ka Bībelē pieminētais Ādams ir Brahma? Tas ir kopēts no indiešu filozofijas, lai to ievietotu, nosauktu citā vārdā?

Prabhupāda: Raugoties no vēstures viedokļa, tas ir kopēts, jo Brahma radīja Vēdas pirms ilga, ilga, daudzus miljonus gadu ilga laika, bet Bībeli radīja pirms diviem tūkstošiem gadu. Tādēļ mums jāpieņem sākotnējā [versija]. Visas pasaules reliģiskās sistēmas ir aizgūtas no Vēdām, no dažādām [Vēdu] daļām. Tādēļ tās [reliģiskās sistēmas] nav pilnīgas. Bībeles laikaposms nav ilgāks kā divi tūkstoši gadu. Vēdu vecumu jūs nevarat izskaitļot, [tās ir] daudzus miljonus gadu [vecas].