LV/Prabhupada 0137 - Kāds Ir Dzīves Mērķis? Kas Ir Dievs?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kāds Ir Dzīves Mērķis? Kas Ir Dievs? - Prabhupāda 0137


Lecture on BG 7.4 -- Nairobi, October 31, 1975

Harikēša: "Tulkojums: Zeme, ūdens, gaiss, uguns, ēteris, prāts, saprāts un viltus ego— tie astoņi kopā veido Manas nošķirtās materiālās enerģijas."

Prabhupāda:

bhūmir āpo 'nalo vayuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
(BG 7.4)

Krišna Sevi paskaidro. Dievs paskaidro, kas ir Dievs. Tās ir īstas zināšanas. Ja jūs prātojot vēlaties izprast Dievu, tas nav iespējams. Dievs ir neierobežots. Jūs nevarat [Viņu] saprast. Dievs, Krišna sākumā teica: "Asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu." (BG 7.1) Samagram. "Samagra" nozīmē jebko... Vai arī "samagra" nozīmē "pilnīgs". Tātad lai arī kāds būtu apguves un zināšanu mērķis, visa [pastāvošā] gala summa, viens. Dievs ir galējā visa pastāvošā summa. Tādēļ Viņš sāk Sevi paskaidrot. Pirmais, lai gan mums nav informācijas par Dievu, bet mēs praktiski novērojam šo plašo zemi, plašos ūdeņus, okeānu, plašās debesis, arī uguni. Tik daudz ko materiālu. Materiālais, arī prāts... Arī prāts ir materiāls. Un tad ego. Visi domā, ka "Es esmu kaut kas. Es esmu..." Kartāham iti manyate. Ahaṅkāra-vimūḍhātmā. Tas ir viltus ego. Šis ego nozīmē viltus ego. Un ir arī īstais ego. Šis īstais ego ir "ahaṁ brahmāsmi", un viltus ego: "esmu indietis", "es esmu amerikānis", "es esmu afrikānis", "es esmu brāhmans", "es esmu kšatrijs", "es esmu tas". Tas ir viltus ego, ahankāra. Tātad šobrīd... Ne vien šobrīd, vienmēr tas viss mūs ieskauj. Mūsu filozofijas sākums ir šāds: no kurienes radusies šī zeme? No kurienes nācis šis ūdens? No kurienes radusies uguns? Tā jautāt ir dabiski. No kā radušās debesis? Kā ir izvietotas tik daudz miljonu zvaigžņu? Tātad tā jautā saprātīgs cilvēks. Tas ir mūsu filozofiskās dzīves sākums. Tādēļ tie, kuri ir apdomīgi cilvēki, pakāpeniski kļūst ieinteresēti uzzināt, saprast Visaugsto Kungu Krišnu.

Tātad Krišna ir šeit, un Krišna Sevi izskaidro, sakot: "Es esmu šāds." Diemžēl mēs nesapratīsim Krišnu, tā vietā spekulējot [prātuļojot] par to, kas ir Dievs. Tā ir mūsu slimība. Krišna Sevi paskaidro; Dievs Sevi izskaidro. Mēs nepieņemsim tādus apgalvojumus, bet drīzāk noliegsim vai pieņemsim Dievu bez galvas, kājām un tā tālāk. Tā ir mūsu slimība. Tādēļ iepriekšējā pantā ir izskaidrots:

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ
(BG 7.3)

No daudziem miljoniem cilvēku, kuri ir nopietni ieinteresēto saprast, kāds ir dzīves mērķis, kas ir Dievs, kādas ir manas attiecības... Neviens nav ieinteresēts. Tāpat kā... Sa eva go-kharaḥ (ŠB 10.84.13). Visi interesējas par šo ķermenisko dzīves jēdzienu kā kaķi un suņi. Tāds ir stāvoklis. Ne tikai tagad, vienmēr; tāds ir materiālais stāvoklis. Bet kāds, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu, no [daudziem] miljoniem mēģinās saprast, lai padarītu savu dzīvi pilnīgu. Un no šādiem pielnīgajiem...

"Pilnība" nozīmē saprast savu saistīto stāvokli, [viņš sapratīs], ka nav materiālais ķermenis, bet ir garīga dvēsele, Brahmans. Tāda ir pilnība, zināšanu pilnība, brahma-gjāna.