LV/Prabhupada 0138 - Dievs Ir Ļoti Laipns. Ko Vien Vēlaties, Viņš Piepildīs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dievs Ir Ļoti Laipns. Ko Vien Vēlaties, Viņš Piepildīs
- Prabhupāda 0138


Ratha-yatra -- Philadelphia, July 12, 1975

Dāmas un kungi, vispirms es vēlos pateikties jums, šīs lieliskās pilsētas Filadelfijas iedzīvotājiem. Jūs esat tik laipni entuziasti, piedaloties šajā kustībā. Esmu jums liels parādnieks. Esmu īpašu pateicību parādā amerikāņu zēniem un meitenēm, kuri man tik ļoti palīdz izplatīt Krišnas apziņas kustību Rietumu valstīs. Garīgais skolotājs man lika sludināt šo Krišnas apziņas kustību Rietumu valstīs. Tādēļ 1965. gadā es ierados Ņujorkā. Tad 1966. gadā šī biedrība tika pastāvīgi izplatīta Ņujorkā, un kopš 1967. gada šī kustība pastāvīgi tiek piekopta Amerikā, Eiropā, Kanādā, Klusā okeāna dienvidos, Austrālijā un visā pasaulē.

Es varu jums mazliet pastāstīt par šo Krišnas apziņas kustību. Vārds "Krišna" nozīmē "visupievilcīgais". Krišna ir pievilcīgs visām dzīvajām būtnēm, ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem, putniem, bitēm, kokiem, ziediem, augļiem, ūdenim. Tas ir Vrindāvanas attēls. Šī ir materiālā pasaule. Mums nav pieredzes par garīgo pasauli. bet mēs varam gūt nelielu ieskatu, kas ir gars un kas ir matērija.

Vienkārši mēģiniet saprast atšķirību starp dzīvu cilvēku un mirušu ķermeni. Miris ķermenis rodas tad, kad dzīvības spēks no ķermeņa ir aizgājis; tad tas [ķermenis] kļūst par inertu matēriju, bezjēdzīgu. Un kamēr tur ir dzīvības spēks, ķermenis ir ļoti svarīgs. Mums ir pieredze šajā ķermenī; ir kas tāds kā inerta matērija un kaut kas tāds kā dzīvības spēks. Līdzīgā veidā pastāv divas pasaules: materiālā pasaule un garīgā pasaule. Mēs, dzīvās būtnes, ikviena no mums, piederam garīgajai pasaulei. Mēs nepiederam šai materiālajai pasaulei. Tā vai citādi nu mēs esam saskarsmē ar šo materiālo pasauli un materiālo ķermeni, un mūsu darbs, lai gan mēs esam mūžīgs dzīvības spēks, tā kā esam saskārušies ar šo materiālo ķermeni, ir uzņemties četras nelaimes: dzimšanu, nāvi, slimības un vecumu. Mums tie ir jāizcieš. Šajā materiālajā pasaulē mēs iegūstam viena veida ķermeni, un noteiktā situācijā tas beidz pastāvēt. Tāpat kā materiāla lieta. Kā piemēru var izmantot jūsu apģērbu. Jūs esat apģērbušies noteiktās drēbēs, bet, kad tās ir novalkātas, jūs tās izmetat un iegādājaties citas. Tā šis materiālais ķermenis ir ietērps dzīvības spēka garam. Bet, tā kā mēs esam pieķērušies šai materiālajai pasaulei, mēs vēlamies izbaudīt šo materiālo pasauli, mēs saņemam dažāda veida ķermeņus. Tas ir skaidrots Bhagavad-gītā kā mašīna. Patiesībā šis ķermenis ir mašīna. Bhagavad-gītā ir teikts:

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmāyān sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
(BG 18.61)

Tātad mēs, dzīvās būtnes, vēlamies. Cilvēks domā, Dievs dara. Dievs ir ļoti laipns. Lai arī ko jūs vēlētos, Viņš to visu piepildīs. Lai gan Viņš saka, ka "šāda veida materiālās vēlmes jūs nekad neapmierinās", bet mēs [tik un tā] vēlamies. Tādēļ Dievs, Krišna, mums nodrošina dažāda veida ķermeņus, lai piepildītu mūsu atšķirīgās vēlmes. To sauc par materiālu, saistītu dzīvi. Šis ķermenis, ķermeņa maiņa saskaņā ar vēlmēm, ir saukta par evolūcijas procesu. Evolucionējot caur daudziem citiem ķermeņiem, mēs iegūstam cilvēka ķermeni. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati. Mēs izejam caur 900 000 dzīvības veidiem ūdenī. Līdzīgā veidā caur diviem miljoniem veidolu kā augi, koki. Šādi, dabiskā ceļā daba nogādā mūs šajā dzīvē cilvēka veidolā tāpēc vien, lai attīstītu vai atmodinātu mūsu apziņu. Daba dod mums iespēju: "Ko nu tu vēlies darīt?" Nu jums ir attīstīta apziņa. [Vai] nu jūs atkal vēlaties ceļot caur evolūcijas procesu, vai vēlaties doties uz augstākām planetārajām sistēmām, vai arī vēlaties doties pie Dieva, Krišnas, vai [tomēr] vēlaties palikt šeit?" Pastāv šādas iespējas. tas ir teikts Bhagavad-gītā:

yānti deva-vratā devān
pitṛn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtejyā yānti bhūtāni
mad-yājīno 'pi yānti mām
(BG 9.25)

Nu jūs veiciet savu atlasi. Ja jūs vēlaties doties uz augstākām planetārajām sistēmām, jums ir tāda iespēja. Ja jūs vēlaties palikt šeit, vidējā planetārajā sistēmā, jūs tā varat darīt. Un ja jūs vēlaties doties uz zemākajām planetārajām sistēmām, jums ir brīva vaļa. Bet, ja jūs vēlaties doties pie Dieva, Krišnas, arī to jūs varat darīt. Tas atkarīgs no jūsu izvēles. Tādēļ kāda ir atšķirība starp šo materiālo pasauli, varbūt kādu augstāku planetāro sistēmu vai zemāku planetāro sistēmu, kā arī kas ir garīgā pasaule? "Garīgā pasaule" nozīmē, ka tur nav materiālā patēriņa. Viss ir garīgs, kā es jums skaidroju. Koki, ziedi, augļi, ūdens, dzīvnieki — viss ir garīgs. Tur nav iznīcības. Tā ir mūžīga. Tātad, ja vēlaties doties uz to garīgo pasauli, tad jums var būt tāda iespēja [jau] tagad, šajā dzīvē cilvēka veidolā, un, ja jūs vēlaties palikt šajā materiālajā pasaulē, jūs tā varat darīt.