LV/Prabhupada 0177 - Krišnas Apziņa Mūžīgi Ir Fakts

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnas Apziņa Mūžīgi Ir Fakts
- Prabhupāda 0177


Lecture on SB 1.15.28 -- Los Angeles, December 6, 1973

Mums ir tās tuvās attiecības. Kad mēs kļūstam spējīgi saprast mūsu tuvās attiecības ar Dievu jeb Krišnu, to sauc par svarūpa sidhi, svarūpa sidhi. Svarūpa sidhi nozīmē pilnības apzināšanos, svarūpa sidhi. Šeit Sūta Gosvāmī saka sauhardena gadhena, santa. Ja sens draugs satiek citu senu draugu, viņi kļūst ļoti priecīgi. Līdzīgi kā tēvs satiek pazudušo bērnu, viņš un bērns kļūst priecīgi. Vīrs un sieva, kas šķirti viens no otra, no jauna satiekoties, kļūst ļoti priecīgi. Tas ir diezgan dabiski. Saimnieks un kalps pēc daudziem, daudziem gadiem, ja tie atkal satiekas, kļūst ļoti priecīgi. Tā mums ar Krišnu attiecības ir tik daudzos veidos, šānta, dasja, sakhja, vatsalja, mādhurja. Šānta nozīmē neitrālas [attiecības], vienkārši saprast Augstāko. Dasja ir kā solis tuvāk. Tā kā mēs sakām, ka Dievs ir varens. Tas ir šānta, novērtēt Dieva diženumu. Bet tajā nav darbības. Bet, kad jūs paejat soli tuvāk, ka "Dievs ir varens. Tā es kalpoju tik daudziem sabiedrības locekļiem, draugiem, mīlestībai, kaķiem, suņiem un tik daudziem, ko mīlu. Kāpēc nemīlēt dižāko?" To sauc par dasju. Vienkārši apzināties, ka Dievs ir varens, arī ir ļoti labi. Bet, kad jūs brīvprātīgi virzāties uz priekšu: "Kāpēc nekalpot dižajam?" Tāpat kā tie, kuri iesaistīti vienkāršā kalpošanā, viņi vēlas mainīt zemāka līmeņa kalpošanu uz augstāka līmeņa kalpošanu. Kalpošana tur ir. Bet pārāka kalpošana ir tad, kad kāds iegūst iespēju kalpot valdībā. Viņš domā, ka tas ir ļoti jauki. Līdzīgi tam, kā mēs kalpojam, tad, kad vēlamies kalpot dižajam, tas mums nodrošinās mierpilnu dzīvi. Tie ir šāntja, dasja.

Tad kalpošana draudzībā. Kalpošana, saimnieku un kalpu vieno kalpošana, bet, kad kalps kļūst tuvs, rodas draudzība. Es to praktiski esmu novērojis Kolkatā. Dr. Boses šoferis bija viņa labākais draugs. Kad viņš sēdēja auto, viņš atklāti runājās ar šoferi. Tā šis šoferis kļuva par viņa tuvu draugu. Visas konfidenciālās sarunas ar šoferi. Tā tas notiek. Ja kalps kļūst ļoti tuvs, saimnieks runā atklāti. Viņš runā ar to, ko darīt. To sauc par draudzības līmeni. Un atkal tālāka attīstība... Tāpat kā attiecības ar tēvu un dēlu, māti un dēlu. To sauc par vatsalju, un visbeidzot laulāto mīlestība. Tādā veidā mēs esam saistīti ar Krišnu, tā vai citādi. Godināšanā, kalpošanā, kā draugs, vecāku jūtās vai kā laulātais mīlētājs. Mums tās jāatjauno. Tiklīdz mēs atjaunojam jebkuru no tām, tuvību, tad mēs kļūstam laimīgi, jo tas ir mūžīgi. Tas pats piemērs... Pirksts, kamēr tas ir atdalīts, nav laimīgs. Tiklīdz tas ir pievienots, tas ir laimīgs. Līdzīgi mums ir mūsu mūžīgās attiecības ar Krišnu. Nu mēs esam šķirti, bet, tiklīdz mēs atkal Viņam pievienojamies, mēs kļūstam yenatma suprasidati.

Tādēļ Krišnas apziņas kustība ir ieguvums ikvienam, tikai mēģiniet atjaunot savu sākotnējo apziņu. Tā jau ir tur, nitya-siddha krsna-bhakti. Mūsu Krišnas apziņa mūžīgi ir fakts. Citādi jūs, eiropiešu, amerikāņu zēni un meitenes, pirms trim vai četriem gadiem nezinājāt, kas ir Krišna. Kāpēc jūs esat tik ļoti pieķērušies Krišnam? Kāpēc jūs esat pieķērušies? Kamēs jūs neesat pieķērušies Krišnam, jūs nevarat ziedot savu dārgo laiku templī vai sludinot Krišnas slavu. Jūs esat izkopuši mīlestību uz Krišnu. Citādi neviens nebūs tāds muļķis, ka šķērdēs laiku. Nē. Kā tas ir iespējams? Kāds var teikt, ka Krišna ir indietis, Krišna ir hindu. Tad kāpēc ieinteresēti ir kristieši? Vai viņi ir hindu? Nē. Krišna nav ne hindu, ne musulmanis, ne kristietis. Krišna ir Krišna. Un jūs esat Krišnas neatņemamā daļiņa. Šī sapratne, ka "es esmu hindu", "es esmu musulmanis", "es esmu kristietis", "es esmu indietis", — tie visi ir apzīmējumi. Patiesībā esmu garīga dvēsele, aham brahmasmi. Un Krišna ir Augstākais Brahmans, param brahma param dhama pavitram paramam bhavan (BG 10.12).

Tātad mums ir tuvas attiecības ar Krišnu. Tas ir mūžīgs fakts. Mums vienkārši jāatjauno. Sravanadi-suddha-citte karaye udaya. Mums jārada. Tāpat kā jaunam vīrietim patīk mīlēt jaunu sievieti, un jaunai sievietei patīk mīlēt jaunu vīrieti. Tas ir dabiski. Tas ir dabiski. Bet, kad viņi satiekas, tā tiek atjaunota. Tā nav kāda jauna uzspiešana. Tā ir tur. Bet gadījuma dēļ tad, kad viņi saskaras, viņu mīlestības tieksme palielinās. Mīlestība ieaug. Tātad mūsu attiecības ar Krišnu ir dabiskas. Tās nav mākslīgas. Nitya-siddha. Nitya-siddha nozīmē, ka tas ir mūžīgas fakts. Tas vienkārši ir pārklāts. Tas ir pārklāts. Šis pārklājs ir jānoņem. Tad mēs nekavējoties esam attiecībās ar Krišnu, dabiskā veidā. Tā ir Krišnas apziņas pilnība.