LV/Prabhupada 0181 - Es Būšu Cieši Saistīts Ar Dievu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Es Būšu Cieši Saistīts Ar Dievu - Prabhupāda 0181


Evening Darsana -- August 9, 1976, Tehran

Prabhupāda: Garīgais treniņš nozīmē, ka vispirms jums jābūt ticībai, ka "es būšu cieši saistīts ar Dievu." Ja jums nav šādas ticības, nav runas par garīgo apmācību. Ja jūs vienkārši joprojām esat apmierināts, ka "Dievs ir varens, lai Viņš paliek Savās mājās, arī es palikšu savējās", tā nav mīlestība. Jums jāalkst iepazīt Dievu arvien tuvāk. Nākamā pakāpe ir, kā zināt par Dievu, ja vien nebiedrojaties ar cilvēkiem, kuri vienkārši ir nodarbināti Dievam veltītās darbībās. Viņiem nav citas nodarbošanās. Tāpat kā mēs apmācām cilvēkus, viņi ir vienkārši domāti Dievam veltītām darbībām. Kā cilvēki sapratīs Dievu, ko viņi no tā iegūs, viņi vienkārši daudzos veidos plāno. Tā mēs mēģinām biedroties ar tādām personām, kuras ir pārliecinātas par Dievu un mēģina izplatīt zināšanas par Viņu visā pasaulē. Jums ar viņiem jābiedrojas. Vispirms jums jātic, ka "šajā dzīvē es caur un cauri sapratīšu Dievu." Tad biedroties ar cilvēkiem, kuri ir aizņemti Dievam veltītās darbībās. Tad rīkojieties tā, kā rīkojas viņi. Tad jūsu nepareizā izpratne par materiālo dzīvi tiks izlabota. Tad jums būs pieķeršanās. Tad jums būs garša. Tādā veidā jūs attīstīsiet mīlestību uz Dievu.

Ali: Man jau ir ticība.

Prabhupāda: Tad jums tā jāpalielina. Vienkārša, sākuma ticība ir ļoti laba, bet kamēr šī ticība netiek palielināta arvien vairāk, tad nav nekāda progresa.

Parivrādžakāčārja: Pastāv risks zaudēt šo ticību.

Prabhupāda: Jā, ja jūs nemēģināt progresēt un progresīvi doties uz priekšu, tad ir risks, ka, lai arī cik neliela ticība jums būtu, tā izzudīs.