LV/Prabhupada 0184 - Pārceliet Pieķeršanos Materiālajai Skaņai uz Garīgo Skaņu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pārceliet Pieķeršanos Materiālajai Skaņai uz Garīgo Skaņu - Prabhupāda 0184


Lecture on SB 3.26.47 -- Bombay, January 22, 1975

Tātad skaņa ir ļoti svarīga. Skaņa ir iemesls mūsu saistītajam stāvoklim materiālajā pasaulē. Tāpat kā lielās, lielās pilsētās viņi pieķērusies skaņai, ko rada kinomākslinieks. Un ne tikai tas, tik daudz kas, ko dzirdam caur radio ziņu. Pieķeršanās skaņai. Tā kā tā ir materiāla skaņa, mēs kļūstam materiāli saistīti, vairāk un vairāk saistīti. Kāda aktrise, kāds kinomākslinieks dzied, un cilvēkiem tik ļoti patīk šī dziedāšana, ka māksliniekam maksā piecdesmit tūkstošus rūpiju par dziesmu. Daudzi ir šeit Bombejā. Tikai paskatieties, cik liela pieķeršanās ir materiālajai skaņas vibrācijai. Līdzīgi tā pati pieķeršanās; ja mēs pievēršamies Harē Krišnas mahā-mantras klausīšanās procesam, tad mēs kļūstam atbrīvoti, tā pati skaņa. Viena ir materiāla, otra ir garīga. Piekopiet praksi pieķerties garīgajai skaņas vibrācijai. Tad jūsu dzīve būs veiksmīga.

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam
(Čč Antja 20.12)

Tā šī Krišnas apziņas kustība ir domāta šim mērķim: "Jums jau ir pieķeršanās skaņai. Nu jūs pārceliet šo pieķeršanos uz garīgo skaņu. Tad jūsu dzīve būs veiksmīga." Tā ir Harē Krišnas kustība, mācīt cilvēkus, kā pārnest pieķeršanos no materiālās uz garīgo skaņu. Narotama dāsa Thākurs tādēļ dzied: golokera prema-dhana, hari-nama-sankirtana, rati na janmilo more tay. Šī skaņa nāk no garīgās pasaules, golokera prema-dhana, skandējot, dzirdot šo skaņu, mēs attīstām savi sākotnējo, snaudošo mīlestību uz Dievu. Tas ir vēlami. Prema pum-artho mahan. Materiālajā pasaulē mēs kā ļoti svarīgu pieņemam "dharmartha-kama-moksa" (ŠB 4.8.41). Purusartha. Dharma, kļūt ticīgiem un, kļūstot ticīgiem, mēs attīstām savu ekonomisko attīstību. Dhanam dehi, rupam dehi, yaso dehi, dehi dehi. Kama. Kāpēc dehi dehi? Kāma, lai piepildītu mūsu vēlmes, baudpilnās vēlmes. Dharmartha-kama, un, kad mums kas riebjas vai mēs neesam spējīgi piepildīt vēlmes, tad mēs vēlamies mokšu, saplūšanu ar Dievu. Tādi ir četri materiālo darbību veidi. Bet garīgā nodarbošanās ir prema pum-artho mahan. Sasniegt mīlestību uz Dievu ir augstākā pilnība. Prema pum-artho mahan.

Lai sasniegtu šo dzīves mērķi, prema pum-artho mahan, īpaši šajā laikmetā, Kali jugā, jo mēs nevaram veikt aut ko citu, tas ir ļoti, ļoti grūti. Šis laiks ir šķēršļu pilns. Tādēļ kalau... Tā ir metode, harer nama harer nama harer namaiva kevalam (Čč Ādi 17.21): "Skandējiet Harē Krišna mantru," kēvalam, "tikai". Kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha. Tā kā Kali jugā galvenā nodarbošanās ir gūt atvieglojunu no materiālajām važām... Bhutva bhutva praliyate (BG 8.19). Cilvēki pat nesaprot, kas tad ir īsti mūsu nemiers. Krišna, Dieva Augstākā Personība Pati saka, ka "šīs ir jūsu ciešanas." Kādas? Janma-mrtyu-jara-vyadhi (BG 13.9): "Atkārtota dzimšana un nāve. Tās ir jūsu dzīves īstās ciešanas." Kāpēc jūs iedomājaties šādu vai tādu ciešanu? Tās visas ir pārejošas. Tās visas ir materiālās dabas likumu pakļautībā. Jūs nevarat no tām izkļūt. Prakrteh kriyamanani gunaih karmani sarvasah (BG 3.27). Prakriti piespiedīs jūs darīt kaut ko, jo jūs esat piesārņojuši materiālās dabas īpašības. Tādēļ jums jādarbojas prakriti, materiālās dabas, vadībā. Un, kamēr jūs esat materiālās dabas pakļautībā, jums jāpieņem šī dzimšana, nāve, vecums un slimības. Tās ir jūsu īstās ciešanas.