LV/Prabhupada 0186 - Dievs Ir Dievs. Tāpat Kā Zelts Ir Zelts

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dievs Ir Dievs. Tāpat Kā Zelts Ir Zelts - Prabhupāda 0186


Lecture on BG 7.1 -- Fiji, May 24, 1975

Tātad vai nu mēs paliekam Fidži, Anglijā vai kur citur, jo Krišna ir visa īpašnieks, visur... Sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). Tātad Fidži ir "sarva-loka" neliela daļiņa. Tātad, ja Viņš ir visu loku īpašnieks, tad Viņš ir arī Fidži īpašnieks. Par to nav šaubu. Tātad Fidži iemītnieki, ja jūs uzsākat Krišnas apziņu, tā ir dzīves pilnība. Tā ir dzīves pilnība. Nenovirzieties no Krišnas norādījumiem. Ļoti tieši, bhagavān uvāča, runā tieši Bhagavāns. Izmantojiet šo priekšrocību. Visu pasaules problēmu risinājums ir rodams, ja meklējat tos Bhagavad-gītā. Jebkurai esošajai problēmai ir risinājums, ja jūs risinājumu pieņemat.

Mūsdienās viņi saskaras ar pārtikas trūkumu. Risinājums ir Bhagavad-gītā. Krišna saka, ka annād bhavanti bhūtāni (BG 3.14): "Bhūtāni, visas dzīvās būtnes, gan dzīvnieki, gan cilvēki, var dzīvot ļoti labi, bez raizēm, ja viņiem ir gana graudaugu." Kādi gan tam jums ir iebildumi? Šis ir risinājums. Krišna saka: "Annād bhavanti bhūtāni." Tas nav utopiski, tas ir praktiski. Jums noteikti būs gana graudaugu, lai pabarotu cilvēku un dzīvnieku, kā arī viss tūlīt kļūs mierīgi. Jo cilvēki izsalkumā ir nemierā. Tādēļ vispirms tiem dodiet ēdienu. Tāds ir Krišnas norādījums. Vai tas ir pilnīgi neiespējami, nepraktiski? Nē. Audzējiet vairāk ēdiena un izplatiet. Ir tik daudz zemes, bet mēs neaudzējam ēdienu. Mēs esam aizņemti, ražojot rīkus un autoriepas. Tad nu ēdiet autoriepas. Bet Krišna saka, ka "audzējiet annu", tad nebūs runas par iztrūkumu. Annād bhavanti bhūtāni parjanyād anna-sambhavaḥ. Bet anna aug, kad ir gana lietus. Parjanyād anna-sambhavaḥ. Un yajñād bhavati parjanyaḥ (BG 3.14). Un ja jūs veicat jagju, tad regulāri būs lietusgāzes. Tāds ir veids. Bet nevienu neinteresē jagja, nevienu neinteresē graudaugi ēdienam, un, ja jūs radāt paši savu iztrūkumu, tad tā nav Dieva vaina; tā ir jūsu vaina.

Tā varat apskatīt ikvienu jautājumu — sociālu, politiski, filozofisku, reliģisku — jebkādu, un tam būs risinājums. Kā Indija attiecas pret šo kastu sistēmu. Tik daudzi ir par kastu sistēmu, tik daudzi ir pret. Bet Krišna rada risinājumu. Tādēļ nav runas par vai pret. Kastu sistēmai jābūt iedalītai saskaņā ar īpašībām. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma (BG 4.13). Nekad nesaka, ka pēc dzimšanas. Un Šrīmad Bhāgavatam ir apstiprināts, ka

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet
(ŠB 7.11.35)

Nāradas Muni tīrais norādījums.

Tā mums viss nevainojami ir atrodams Vēdu literatūrā, un, ja mēs sekojam... Krišnas apziņas kustība mēģina izglītot cilvēkus šajā jautājumā. Mēs neko neizgudrojam. Tā nav mūsu darīšana. Jo mēs zinām, ka esam nepilnīgi. Pat ja mēs kaut ko izveidojam, tas ir nepilnīgs. Mums ir četras nepilnības šajā saistītajā dzīvē: mēs pieļaujam kļūdas, mēs nonākam ilūzijās, mēs krāpjam citus un mūsu jutekļi ir nepilnīgi. Kā gan mēs varam iegūt nevainojamas zināšanas no tās personas, kurai ir, es vēlos teikt, visas šīs nepilnības? Tādēļ mums jāsaņem zināšanas no Augstākās Personības, kuru neietekmē šīs nepilnības, mukta purušas. Tās ir nevainojamas zināšanas.

Tādēļ mūsu lūgums jums ir pieņemt zināšanas no Bhagavad-gītas un atbilstoši rīkoties. Nav svarīgi, kas jūs esat. Bhagavāns ir visiem. Dievs ir Dievs. Tāpat kā zelts ir zelts. Ja zeltu tur hindu, tas nekļūst par hindu zeltu. Vai ja zeltu tur kristietis, tas nekļūst par kristiešu zeltu. Zelts ir zelts. Līdzīgi arī dharma ir viena. Reliģija ir viena. Nevar būt hindu reliģijas, musulmaņu reliģijas, kristiešu reliģijas. Tas ir mākslīgi. Kā "hindu zelts", "musulmaņu zelts". Tas nav iespējams. Zelts ir zelts. Līdzīgi arī ir ar reliģiju. Reliģija nozīmē likumus, ko piešķīris Dievs. Tā ir reliģija. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ na vai vidur devatah manuṣyāḥ (ŠB 6.3.19), lūk tā — es piemirsu — ka "Dharma, šis dharmas princips, reliģiskā sistēma ir Dieva noteikta jeb dota". Tātad Dievs ir viens, tādēļ dharmai vai reliģiskā sistēmai arī jābūt vienai. Nevar būt divas.