LV/Prabhupada 0192 - Izvelciet Visu Cilvēku Sabiedrību No Neziņas Tumsas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Izvelciet Visu Cilvēku Sabiedrību No Neziņas Tumsas - Prabhupāda 0192


Lecture on SB 6.1.62 -- Vrndavana, August 29, 1975

Bhagavad-gītā ir teikts: paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān, puruṣaṁ śāśvatam adyam (BG 10.12). Krišna, Kungs, ir aprakstīts kā puruša, un dzīvās būtnes ir raksturotas kā prakriti. Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parā, jīva-bhūto mahā-bāho yayedaṁ dhāryate jagat (BG 7.5). Krišna ir izskaidrojis. Ir materiālā enerģija un garīgā enerģija. Tātad džīva bhūta. Džīva bhūta, dzīvās būtnes, ir raksturotas kā prakriti, un prakriti nozīmē sievietes. Un Krišna ir raksturots kā puruša. Tātad puruša ir baudītājs un prakriti ir baudāmais. Nedomājiet, ka "baudāmais" nozīmē vienkārši seksu. Nē. "Baudāmais" nozīmē pakļautais, izpildīt purušas pavēli. Tāds ir Krišnas un mūsu stāvoklis. Mēs esam neatņemama daļiņa tāpat kā rokas un kājas ir mana ķermeņa daļas. Tātad roku un kāju pienākums ir izpildīt manu pavēli. Es saku savām kājām: "Aiznesiet mani tur." Tas nekavējoties tiks izdarīts. Mana roka — "Vienkārši paņem!" Es to paņemšu. Roka to paņems. Tātad tā ir prakriti un puruša. Puruša pavēl un prakriti izpilda pienākumu. Tas ir īsts..., nevis tiklīdz mēs sakām prakriti un puruša jāsaprot seksa jautājums. Nē. Nozīmē... Prakriti nozīmē paklausību, paklausību purušam. Tas ir dabisks veids. Rietumu valstīs viņi mākslīgi mēģina kļūt vienlīdzīgi, bet dabisku apstākļu dēļ tas nav iespējams. Un nav runas par zemākumu vai pārākumu. Par to nav runas. Tāpat kā sākumā, yato vā imani bhūtāni jayante. Janmādy asya yataḥ (ŠB 1.1.1). Kā sākušās šīs puruša un prakriti attiecības? Janmādy asya yataḥ. Tās sākušās no Absolūtās Patiesības. Tādēļ Absolūtā Patiesība ir Rādhā-Krišna, tie paši puruša un prakriti. Bet Rādharānī ir kalpone, kalpo. Rādharānī ir tik lietpratīga, ka Viņa vienmēr piesaista Krišnu ar Savu kalpošanu. Tāds ir Rādharānī stāvoklis. Krišnu sauc par Madana-Mohanu. šeit Vrindāvanā ir Madana-Mohana, bet Rādharānī tiek sakuta par Madana-Mohana-Mohinī. Krišna ir tik pievilcīgs, ka... Mūs piesaista Kupidons, bet Krišna piesaista Kupidonu. Tādēļ viņu sauc Madana-Mohana. Un Rādharānī ir tik dižena, ka piesaista Krišnu. Tādēļ viņa ir visdiženākā. Vrindāvanā tādēļ cilvēki mēdz skandēt Rādharānī vārdu vairāk kā Krišnas vārdu — "Džaja Rādhe". Jā. Ja jūs vēlaties Krišnas labvēlību, jums vienkārši jāmēģina iepriecināt Rādharānī. Tāds ir veids.

Nu šeit ir teikts, ka mana madana-vepitam: "Prāts bija satraukts". Šī prāta satraukumi turpināsies, ja nepiesaistīs Madana Mohana. Ja mūs nepiesaista Madana Mohana, kamēr mūs nepiesaista Madana Mohana, mūs jāpiesaista Madana, madana-vepitam. Tāds ir process. Un kamēr jūs nespējat kontrolēt savu prātu, kamēr neesat spējīgi kontrolēt savu prātu tā, lai to nesatrauc Madana, nav runas par atbrīvi vai glābšanu. Augstākais dzīves mērķis ir atbrīvoties no šīm materiālajām darbībām, dzimšanas, nāves un triju veidu ciešanu atkārtošanās. Tā ir pilnība. Viņi nezina, kāds ir dzīves mērķis, kāda ir dzīves pilnība, visa pasaule. Īpaši šajā laikmetā viņi ir tik pagrimuši, ka nezina, kāds ir dzīves mērķis. Visām šīm lielajām, varenajām politiskajām partijām, filozofiem, zinātniekiem nav zināšanu. Viņi ir tumsā. Tādēļ to sauc par ilūziju, tumsā. Bet mēs saprotam, ka kṛṣṇa sūrya sama: "Krišna ir gluži kā Saule." Kṛṣṇa sūrya-sama; māyā andhakāra: "Un šī tumsa ir maija."

kṛṣṇa sūrya-sama; māyā andhakāra
yāhāṅ kṛṣṇa, tāhāṅ nāhi māyāra adhikāra
(Čč Madhja 22.31)

Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (BG 7.14). Tāds ir process.

Tātad tā ir varena zinātne. Krišnas apziņas kustība ir pati zinātniskākā kustība, lai izdabūtu visu cilvēku sabiedrību ārpus tumsas.