LV/Prabhupada 0195 - Spēcīgs Ķermenī, Spēcīgs Prātā, Spēcīgs Apņēmībā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Spēcīgs Ķermenī, Spēcīgs Prātā, Spēcīgs Apņēmībā - Prabhupāda 0195


Lecture on SB 7.6.5 -- Toronto, June 21, 1976

Pradjumna: Tulkojums: "Tādēļ, esot materiālajā eksistencē, bhavam āśritaḥ, personai, kura pilnībā kompetenta atšķirt sliktu no laba, jāpūlas sasniegt augstāko dzīves mērķi, kamēr ķermenis ir stiprs un veselīgs, kā arī nav izdēdējis."

Prabhupāda:

tato yateta kuśalaḥ
kṣemāya bhavam āśritaḥ
śarīraṁ pauruṣaṁ yāvan
na vipadyeta puṣkalam
(ŠB 7.6.5)

Tātad tādai būtu jābūt cilvēka darbībai — śarīraṁ pauruṣaṁ yāvan na vipadyeta puṣkalam. Kamēr mēs esam brangi un spēcīgi, mēs varam strādāt ļoti labi, veselība ir diezgan laba, izmantojiet izdevību. Krišnas apziņas kustība nav sliņķiem. Nē. Tā ir domāta spēcīgiem cilvēkiem: stipriem ķermenī, prātā, noteiktībā — stipriem it visā — gudriem. Tā domāta šādiem. Jo mums jāizpilda augstākais dzīves mērķis. Diemžēl viņi nezina, kāds ir augstākais dzīves mērķis. Mūsdienu... Ne tikai mūsdienu, vienmēr. Nu tas ir ļoti skaidri redzams: cilvēki nezina, kāds ir dzīves mērķis. Visi, kuri atrodas šajā materiālajā pasaulē, ir maijā, tas nozīmē, ka viņi nezina, kāds ir dzīves mērķis. Na te viduḥ, viņi nezina, svārtha-gatiṁ hi viṣṇu. Svārtha-gati. No visiem sagaida savtīgu ieinteresētību. Pašlabums ir pirmais dabas likums, viņi saka. Bet viņi nezina, kas ir pašlabums. Viņš tā vietā, lai atgrieztos mājās pie Dieva, kas ir viņa īstais pašlabums, kļūs par suni savā nākamajā dzīvē. Vai tas ir pašlabums? Bet viņi to nezina. To, kā strādā dabas likumi, viņi nezina. Na te viduḥ. Adānta-gobhir viśatāṁ tamisram. Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā.

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām
adānta-gobhir viśatāṁ tamisraṁ
punaḥ punaś carvita-carvaṇānām
(ŠB 7.5.30)

Tā, Krišnas apziņa... Matir na kṛṣṇe. Cilvēki ļoti atturas nokļūt Krišnas apziņā. Kāpēc? Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā. Pēc citu norādījumiem. Tāpat kā mēs mēģinām izplatīt Krišnas apziņu visā pasaulē, parataḥ. Svato, "svato" nozīmē "personīgi". Ar personīgo piepūli. Es lasu Bhagavad-gītu vai Šrīmad Bhāgavatam un citu vēdisko literatūru. Tātad matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā. Mitho vā, "mitho vā" nozīmē "ar apspriedi". Mūsdienās ir ļoti populāri rīkot konferences. Tātad nav iespējams nokļūt Krišnas apziņā vai nu ar savu personīgo piepūli, vai ar kāda cita cilvēka padomu, ne arī noturot lielas, iespaidīgas konferences. Kāpēc? Gṛha-vratānām: jo viņa īstais dzīves mērķis ir, lai "es paliktu šajā mājā". Gṛha-vratānām. "Griha" nozīmē ģimenes dzīve, "griha" nozīmē šis ķermenis, "griha" nozīmē šis Visums. Ir tik daudz grihu, lielu un mazu.