LV/Prabhupada 0200 - Maza Kļūme Izbojās Visu Shēmu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Maza Kļūme Izbojās Visu Shēmu - Prabhupāda 0200


Lecture on CC Adi-lila 1.11 -- Mayapur, April 4, 1975

Tātad visa vēdiskā sistēma ir radīta tā, ka galu galā persona tiek izglābta no dzimšanas, nāves, vecuma un slimību procesa. Pirms ilga, ilga laika, kad Višvāmitra Muni ieradās pie Mahārādža Dašaratha, lūdzot Rāmu-Lakšmanu, lai aizvestu viņus uz mežu, jo mieru nelika kāds dēmons... Viņi varēja nogalināt, bet nogalināšana ir domāta kšatrijem. Tā ir vēdiskā civilizācija. Tas nav brāhmana darbs. Tātad pirmā uzņemšana, ko Višvāmitra Muni pieredzēji no Mahārādža Dašaratha, bija aihiṣṭhaṁ yat punar-janma-jayāya: "Jūs esat... Jūs dižie viedie, svētās personas, esat atteikušies no sabiedrības. Jūs vieni dzīvojat mežā." Kāds ir mērķis? Mērķis ir punar-janma-jayāya, uzvarēt atkārtotu dzimšanu. Tāds ir iemesls. Līdzīgi šī mūsu Krišnas apziņas kustība arī ir domāta tam paša mērķim, punar-janma-jayāya, lai uzvarētu atkārtotu dzimšanu un nāvi. Jums to vienmēr vajag atcerēties. Maza kļūda var izbojāt visu shēmu, maza kļūmīte. Daba ir ļoti spēcīga. Daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Ļoti, ļoti spēcīga. Tātad visi jūs, zēni un meitenes, kuri ieradušies no Amerikas, esmu jums ļoti pateicīgs. Bet nekļūstiet mazāk nopietni. Esiet ļoti nopietni. Un vēl kas, ko lūgšu īpaši amerikāņiem, ka Amerikai ir liels potenciāls izglābt pasauli, tādēļ, ja jūs ļoti labi sludināsiet šajā valstī... Un ne visi no tiem būs ieinteresēti, bet daļu cilvēku jūsu valstī jūs varat pārveidot un ievadīt Krišnas apziņā, kad būtu liels ieguvums visai pasaulei. Bet mērķis ir tas pats, punar-janma-jayāya: gūt uzvaru pār šo dzimšanas, nāves un vecuma procesu. Tā nav fikcija, tas ir fakts. Cilvēki nav nopietni. Bet jūs varat mācīt jūsu cilvēkus, citādi uz spēles ir likta visa cilvēku sabiedrība. Viņi ir kā dzīvnieki, bez jebkādas... Īpaši šī komunistu kustība ir ļoti, ļoti bīstama — izveidot lielus dzīvniekus. Viņi jau ir dzīvnieki, un tā kustība rada lielus dzīvniekus.

Es uzrunāju Ameriku, jo Amerika ir mazliet nopietnāka pret šo komunisko kustību. Un to var apkarot, jo process pastāv jau ļoti ilgu laiku. Deva asura, devāsura, cīņa starp padieviem un dēmoniem. Tā pati cīņa ir ar atšķirīgu nosaukumu: "Komunisti un kapitālisti". Bet kapitālisti arī ir astoņdesmit procenti, deviņdesmit procenti dēmonu. Kā. Jo viņi nezina Dieva zinātni. Tas ir dēmonisks princips. Tātad šeit jūsu valsī ir laba iespēja tos padarīt vai labot to dēmoniskos principus. Un tad viņi būs ļoti, tas ir, stingri, spēcīgi cīnīties ar citiem dēmoniem. Jo ja mēs kļūstam par dēvām... "Dēva" nozīmē Vaišnavs. Viṣṇu-bhakto bhaved deva āsuras tad-viparyayaḥ. Kunga Višnu bhaktas sauc par dēvām jeb padieviem. Un tie, kuri ir vien pretējā skaitā... Pretējam skaitam arī ir kāds dievs. Tāpat kā dēmoniem; viņi īpaši godina Kungu Šivu, Vai Rāvana, piemēram...Mēs neapsūdzam lieki. Rāvana bija varens dēmons, bet viņš bija bhakta... Godināt Kungu Šivu nozīmē iegūt kādu materiālu labumu. Un, godinot VIšnu, ir materiāls ieguvums. To dod Višnu. Tā nav karma. Bet vaišnavi netiecas pēc nekāda materiāla labuma. Materiāls labums tiek dots automātiski. Bet viņi nevēlas. Anyābhilāṣitā-śūnyam (Brs. 1.1.11.). Materiāls ieguvums nav viņu dzīves mērķis. Viņu dzīves mērķis ir apmierināt Višnu, Kungu Višnu. Tas ir Vaišnavs. Viṣṇur asya devataḥ. Na te... Un dēmoni nezina, ka kļūt par vaišnavu ir augstākā dzīves pilnība. Viņi to nezina.

Lai nu kā, mūsu lūgums ir, lai jūs, visi jaunie ļaudis, kuri uzsākuši šo vaišnavisma ceļu, un ir ļoti laba iespēja sludināt šo kultu jūsu valstīm tātad pat ja jūs neesat ļoti veiksmīgi citās valstīs, savā valstī jūs būsiet ļoti veiksmīgi. Tā ir laba iespēja. Un mēģiniet padarīt viņus stiprākus, lai cīnītos ar dēmoniskajiem principiem.

Liels jums paldies.