LV/Prabhupada 0208 - Pieņemiet Tādas Personas Patvērumu, Kas Ir Krišnas Bhakta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pieņemiet Tādas Personas Patvērumu, Kas Ir Krišnas Bhakta - Prabhupāda 0208


Lecture on SB 6.1.16 -- Denver, June 29, 1975

Vaišnavs nekad nepastrādā nekādus grēkus, un, lai ko arī viņš būtu darījis pagātnē, tas viss ir dzēsts. To teicis Krišna. Citiem vārdiem, ja jūs patiesi iesaistāties kalpošanā Kungam, tad noteikti jūs esat brīvs no visām grēcīgo darbību sekām.

Kā tas iespējams? Yathā kṛṣṇārpita-prāṇaḥ. Prāṇaḥ, prāṇair arthair dhiyā vācā. Prāna, "prāna" nozīmē "dzīvība". tas, kurš veltījis savi dzīvi kalpošanai Krišnam, tāda persona. Kā šī dzīves veltīšana kalpošanai Krišnam var tikt īstenota? Tas arī ir teikts šeit: tat-puruṣa-niṣevayā. Jums jāpieņem tāda cilvēka patvērums, kurš ir Krišnas bhakta, un jums jākalpo. tas nozīmē, ka jums jāpieņem bhakta, patiess bhakta par savu virzītāju. Tāds ir process. Rūpa Gosvāmī Bhakti-rasāmṛta-sindhu saka: "Pirmais solis ir ādau gurvāśrayam jeb pieņemt guru." "Pieņemt guru" nozīmē Krišnas pārstāvi. Tas, kurš nav Krišnas pārstāvis, nevar kļūt par guru. "Guru" nenozīmē, ka jebkurš nejēga var kļūt par guru. Nē. Tikai tat-puruša. "Tat-puruša" nozīmē cilvēku, kurš pieņēmis Dieva Augstāko Personību kā visu. Tat-puruṣa-niṣevayā. Tas ir vaišnavs, tīrs bhakta. Tātad tas nav ļoti grūti. Ar Krišnas žēlastību ir tīri bhaktas, tādēļ ir jāpieņem viņu patvērums. Ādau gurvāśrayam. Tad sad-dharma-pṛcchāt: kad pieņemts īstens garīgais skolotājs, ir jājautā, lai apgūtu, kas ir Krišnas zinātne. Sad-dharma-pṛcchāt sādhu-mārga-anugamanam. Un šī Krišnas apziņa nozīmē, ka ir jāseko bhaktu pēdās, sādhu-mārga-anugamanam.

Tātad kuri ir šie sadhu? Tas arī ir teikts šāstrās, mēs jau to esam apsprieduši.

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
(ŠB 6.3.20)

Ka divpadsmit personības pieminētas īpaši, ka viņi ir mahādžanas, viņi ir autoritatīvi, īsteni guru, un jums jāseko viņu pēdās. Tas nav grūti. Tātad "Svajambhū" nozīmē "Kungs Brahma". Svayambhūḥ nāradaḥ śambhuḥ. "Šambhu" nozīmē "Kungs Šiva". Tātad katrs no viņiem... No šiem divpadsmit mahādžanām četri ir ļoti ievērojami. Tas ir Svajambhū jeb Brahma, un tad Šambhun, Kungs Šiva, un tad kumārah. Un ir cita sampradāja, Šrī sampradāja, [nākusi] no Lašmīdžī. Tā mums jāpieņem garīgais skolotājs, kurš stingri pārstāv kādu no šīm četrām mācekļu pēctecības grupām. Tad mēs būsim ieguvēji. Ja mēs pieņemam tā saukti guru, tad tas nebūs iespējams. Mums jāpieņem guru mācekļu pēctecībā. Tādēļ šeit ir ieteikts tat-puruṣa-niṣevayā: mums viņam uzticīgi un vienmēr godīgi jākalpo. Tad mūsu mērķis būs sasniegts. Un, ja jūs uzsākat šādu darbību virzību, veltot dzīvi Krišnam un vienmēr darbojoties kalpošanā Krišnam tat-purušas vadībā - tas ir tā vadībā, kuram nav citas nodarbošanās kā Krišnas apziņas sludināšana - tad mūsu dzīve ir veiksmīga. Mēs atbrīvojamies no visām grēcīgajām sekām, un bez šķīstīšanās... Jo Krišna jeb Dievs ir tīrs. Ardžuna teica, ka "paraṁ brahma paraṁ brahma pavitraṁ paramaṁ bhavān": "Mans Kungs Krišna, Tu esi pārpasaulīgi tīrs." Tātad, ja mēs neesam šķīsti, mēs nevaram vērsties pie Krišnas. Tāds ir šāstru apgalvojums. Ja nekļūstam par uguni, ugunī ieiet nevaram. Līdzīgi, ja neesat pilnībā šķīsti, jūs nevarat iekļūt Dieva valstībā. To pieņem visas reliģiskās sistēmas. Kristiešu sistēma arī ir tāda; ka, ja neesat šķīsti, tad nevarat iekļūt Dieva valstībā.