LV/Prabhupada 0211 - Mūsu Misija Ir Ieviest Kunga Čaitanjas Mahāprabhu Vēlmi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mūsu Misija Ir Ieviest Kunga Čaitanjas Mahāprabhu Vēlmi - Prabhupāda 0211


Lecture on CC Adi-lila 1.4 -- Mayapur, March 28, 1975

Jūs nevarat pārlēkt Krišnas apziņai, neiegūstot Šrī Čaitanjas Mahāprabhu žēlastību. Un iegūt Kunga Šrī Čaitanjas Mahāprabhu žēlastību nozīmē vērsties caur sešiem Gosvāmī. Tā ir paramparas sistēma. Tādēļ Narotama dāsa Thākurs saka:

ei chay gosāi jār-tār mui dās
tā-sabāra pada-reṇu mora pañca-grās

Tā ir paramparas sistēma. Jūs nevarat pārlēkt pāri. Jums jādodas caur guru paramparas sistēmu. Jums jāvēršas caur jūsu garīgo skolotāju pie Gosvāmī, un caur Gosvāmī jums būs jāvēršas pie Šrī Čaitanjas Mahāprabhu, un caur Šrī Čaitanju Mahāprabhu jums jāvēršas pie Krišnas. Tāds ir ceļš. Tādēļ Narotama dāsa Thākurs teica: "Ei chay gosāi jār-tār mui dās." Mēs esam kalpu kalpi. Tāds ir Čaitanjas Mahāprabhu norādījums: gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ (Čč Madhja 13.80). Jo vairāk jūs kļūstat par kalpa kalpu, jo pilnīgāki jūs kļūstat. Un, ja jūs pēkšņi vēlaties kļūt par saimniekiem, tad dosieties uz elli. Tas arī viss. Nedariet tā. Tāda ir Šrī Čaitanjas Mahāprabhu mācība. Ja jūs vēršaties caur kalpu, kalpu, kalpu, tad jūs esat attīstīts. Un, ja jūs domājat, ka nu esat kļuvis par saimnieku, tad dosieties uz elli. Tāds ir process. Dāsa-dāsānudāsaḥ. Tā teicis Čaitanja Mahāprabhu. Tātad kalps, kalps, līdz simtajam kalpam pēc kārtas, tad tas nozīmē, ka viņš ir attīstīts. Viņš ir attīstīts. Un tas, kurš tieši tiecas kļūt par saimnieku [skolotāju], dosies uz elli.

Tātad anarpita-carīṁ cirāt. Mums vienmēr jāatcersas Šrīlas Rūpas Gosvāmī norādījumi. Tādēļ mēs līdzam: "ṣrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ sthāpitaṁ yena bhū-tale." Mūsu misija ir nostiprināt Šrī Čaitanjas Mahāprabhu vēlmi. Tāds ir mūsu darbs. ṣrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ sthāpitaṁ yena bhū-tale. To darīja Šrīla Rūpa Gosvāmī. Viņš mums ir devis tik daudz grāmatu, īpaši Bhakti-rasāmrita-sindhu, ko mēs esam pārtulkojuši angļu valodā kā Bhakti nektāru, lai saprastu garīgās kalpošanas zinātni. Tāds ir dižākais Šrīlas Rūpas Gosvāmī devums, kā kļūt par bhaktu. Kā kļūt par bhaktu. Tas nav sentiments, tā ir zinātne. Šī Krišnas apziņas kustība ir liela zinātne. Yad vijñāna-samanvitam. Jñānaṁ me paramaṁ guhyaṁ yad vijñāna-samanvitam. Tas nav sentiments. Ja jūs to uztverat kā sentimentu, tad radīsiet kavēkļus. Tāds ir Rūpas Gosvāmī norādījums. Viņš teica:

śruti-smṛti-purāṇādi-
pañcarātriki-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyaiva kalpate
[Brs. 1.2.101]