LV/Prabhupada 0220 - Katra Dzīvā Būtne Ir Neatņemama Dieva Daļiņa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Katra Dzīvā Būtne Ir Neatņemama Dieva Daļiņa
- Prabhupāda 0220


Arrival Lecture -- Paris, July 20, 1972

Mācīts cilvēks, kurš patiesībā atrodas garīgā līmenī, zina, ka "šeit ir suns un te ir mācīts brāhmans. Savas karmas rezultātā viņiem ir vien dažādi ietērpi, bet gan brāhmana, gan suņa ķermenī ir garīgā dvēsele." Tā mēs atšķiram materiālajā līmenī, ka "esmu indietis, tu esi francūzis, viņš ir anglis, viņš ir amerikānis, tas ir kaķis, šis ir suns." Tā ir materiālā līmeņa redze. Garīgajā līmenī mēs redzam, ka ikviena dzīvā būtne ir Dieva neatņemama daļiņa, kā tas apstiprināts Bhagavad-gītā: mām evāṁśa jīva-bhūta. Ikviena dzīvā būtne. Nav svarīgi, kas tā ir. Ir 8 400 000 dzīvības veidu, bet visi no tiem ir vien pārklāti ar dažādiem ietērpiem. Tāpat kā jūs, franči, varat būt ģērbti atšķirīgi, arī angļi tāpat, arī indieši. Bet tērps nav ļoti svarīgs. Svarīga ir būtne šajā tērpā. Līdzīgā veidā jūsu ķermenis nav ļoti svarīgs. Antavanta ime dehā nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ (BG 2.18), šis ķermenis ir izzūdošs. Bet dvēsele ķermenī nav izzūdoša. Tādēļ cilvēciskā dzīves forma domāta, lai attīstītu zināšanas par mūžīgo.

Diemžēl mūsu zinātne, filozofija skolās, koledžās, augstskolās vienkārši gādā par gaistošo, nevis mūžīgo. Šī Krišnas apziņas kustība domāta, lai ņemtu vērā mūžīgo. Tātad šī ir dvēseles kustība, nevis kustība kā politisks gājiens, sabiedrības kustība vai reliģiska kustība. Tās pieder pie gaistošā ķermeņa. Bet Krišnas apziņas kustība piedien mūžīgajai dvēselei. Tādēļ mūsu sankīrtana kustība, vienkārši skandējot šo Harē Krišna mantru, jūsu sirds pakāpeniski tiks attīrīta tā, lai jūs nokļūtu garīgā līmenī. Tāpat, kā šajā kustībā mums ir mācekļi no visām pasaules valstīm, visām pasaules reliģijām. Bet viņi vairs nedomā par kādu konkrētu reliģijas veidu, tautu, ticību vai ādas krāsu. Nē. Visi viņi domā kā Krišnas neatņemamas daļiņas. Kad mēs nonākam tādā stāvoklī un iesaistāmies šajā sākotnējā darbā, mēs esam atbrīvoti.

Tātad šī kustība ir ļoti svarīga kustība. Protams, nav iespējams sniegt visas detaļas pāris minūtēs, bet, ja esat ieinteresēti, jūs varat laipni ar mums sazināties, vai nu ar sarakstes palīdzību, vai lasot mūsu literatūru, avi arī tikties ar mums klātienē. Jebkurā gadījumā jūsu dzīve būs cildena. Mēs nešķirojam, ka "tā ir Indija", "tā ir Anglija", "tā ir Francija", "tā ir Āfrika". Mēs domājam par katru dzīvo būtni, ne tikai cilvēkiem, pat dzīvniekiem, putniem, zvēriem, ūdensdzīvniekiem, kukaiņiem, rāpuļiem - visi tie ir Dieva neatņemamas daļiņas.