LV/Prabhupada 0252 - Mēs Domājam, Ka Esam Neatkarīgi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Domājam, Ka Esam Neatkarīgi - Prabhupāda 0252


Lecture on BG 2.6 -- London, August 6, 1973

Tātad visi šie materiālisti ir tik lieli muļķi, nelieši; viņi paplašina šīs materiālās darbības. Viņi domā, ka ar šo materiālo darbību paplašināšanu viņi būs laimīgi. Nē. Tas nav iespējams. Durāśayā ye... Un viņu vadītāji... Andhā yathāndhair upanīyamānās te 'pīśa-tantryam uru-dāmni baddhāḥ (ŠB 7.5.31). Mēs visi esam ļoti cieši sasaistīti, mūsu rokas un kājas ir sasietas, bet mēs domājam, ka esam brīvi un neatkarīgi. Pēc materiālās dabas likumiem... Tomēr mēs domājam, ka esam neatkarīgi. Zinātnieks mēģina apiet Dievu, neatkarīgi, ar zinātnes palīdzību. Tas nav iespējams. Mēs esam materiālās dabas tvērienā. Materiālā daba ir Krišnas aģents. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇair karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Mēs tādēļ vienmēr esam apmulsuši kā Ardžuna par to, ko darīt un ko ne. Bet, ja mēs pieņemam principu darīt Krišnas dēļ... Tādēļ pieņemiet Krišnas un Viņa pārstāvja norādīto virzienu un to darāt, tad nav karma-bandhanaḥ. Karmāṇi nirdaheti kintu ca bhakti-bhājām (Bs. 5.54.). Citādi mēs esam saistīti ar ikvienas mūsu darbības sekām. Mēs nespējam no tā visa izkļūt. Tāds apmulsums kā "Vai man cīnīties vai ne" tiks izskaidrots, kā "jā, jums jācīnās Krišnas dēļ. Tad viss būs kārtībā." Kāmaḥ kṛṣṇa-karmārpane. Kā Hanumans. Viņš cīnījās Kunga Rāmačandras dēļ. Viņš to nedarīja sevis dēļ. Līdzīgi arī Ardžuna; viņa karogs ir kapi-dhvaja - uz tā ir Hanumana zīme. Viņš to zināja. Tātad Hanumans, varens karotājs, cīnījās ar Rāvanu, ne savu personīgo interešu vadīts. Viņa nolūks bija atsvabināt Sītādžī no Rāvanas ķetnām, nogalināt visu ģimeni, izkļūt ārā un ļaut viņai apsēsties blakus Rāmačandram. Tāda bija Hanumana, bhaktas, politika. Un Rāvana politika ir "atņemt Sītu no Rāmas tvēriena un viņu izbaudīt." Tāda ir Rāvana politika. Un Hanumana politika ir "atgūt Sītu no Rāvana ķetnām un apsēdināt blakus Rāmam." Vārds Sīta. Sīta ir Lakšmī. Lakšmī ir Nārājanas īpašums, Dieva īpašums.

Tādēļ mums jāmācās politika, ka tādi materiālisti kā Rāvana mēģina izbaudīt Dieva īpašumu. Tā vai citādi... Protams, mēs nevaram cīnīties ar tāda veida personībām kā Rāvana. Tas ir... Mēs neesam tik stipri. Tādēļ mēs esam pieņēmuši lūdzēju politiku. "Kungs, jūs esat tik jauks. Lūdzu, dodiet mums kaut ko. Dodiet mums jaut ko. Jo jūs tērējat savu dzīvi, piesavinoties Dieva īpašumu; jūs dosieties uz elli. Tādēļ tā vai citādi, ja kļūsiet par biedru, jūs tiksiet glābts. Jūs tiksiet izglābts." Tāda ir mūsu politika. Mēs neesam lūdzēji. Bet tā ir politika. Nu mēs neesam ļoti spēcīgi, lai cīnītos ar Rāvanām, mums cīnoties tiktu atņemti visi naudas līdzekļi. Bet tas nav iespējams. Mēs neesam tik spēcīgi. Tādēļ mēs esam pieņēmuši lūdzēju politiku. Liels jums paldies.