LV/Prabhupada 0260 - Jutekļu Vadīti, Mēs Pastrādājam Grēcīgas Darbības Dzīvi Pēc Dzīves

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0259
Next Page - Video 0261 Go-next.png

Jutekļu Vadīti, Mēs Pastrādājam Grēcīgas Darbības Dzīvi Pēc Dzīves
- Prabhupada 0260


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Mēģiniet praktiski saprast, cik spēcīgi ir jutekļi. Nav tā, ka vien tikai jauni cilvēki ir jutekļu kalpi. Pat septiņdesmit piecus gadus vecie vai pan nāves brīdī viņi ir jutekļu kalpi. Jutekļi nekad nav apmierināmi. Tāds ir prāta noteikums. Tādēļ esmu kalps. Esmu savu jutekļu kalps un kalpoju saviem jutekļiem, ne esmu apmierināts es, ne mani jutekļi ir apmierināti, ne arī tie ir apmierināti ar mani. Tur ir haoss. Tātad tā ir problēma. Labākais... Tādēļ Krišna saka, Kungs Krišna saka:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
(BG 18.66)

Jūs esat kalpojuši saviem jutekļiem dzīvi pēc dzīves, 8 400 000 dzīvības veidos. Arī putni atrodas jutekļu pakļautībā, tāpat arī dzīvnieki. Cilvēki un ikviens, padievi, jebkurš šajā materiālajā pasaulē kalpo jutekļiem. Bet Krišna saka, lai vienkārši uzticam sevi Viņam. Vienkāršī piekrītiet kalpot Viņam. Tad Viņš uzņemsies atbildību par jums. Tas arī viss. Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ. Jo jutekļu diktētā dēļ mēs pastrādājam grēcīgas darbības dzīvi pēc dzīves, tādēļ izpaužamies dažādu līmeņu ķermeņos. Nedomājiet, ka cilvēki ir tādā pašā līmenī. Nē. Saskaņā ar savu darbu būtne iegūs noteiktu ķermeni. Tā šie dažādie ķermeņu veidi ir saskaņā ar dažādām jutekļu apmierināšanas pakāpēm. Tātad jutekļu apmierināšana ir arī cūkas dzīvē. Kāpēc kādam jāiemiesojas cūkas ķermenī? Tik daudz jutekļu tieksmju, ka tas vairs nešķiro, kas ir māte, kas ir māsa, kas ir šis vai tas. Tas ir praktiski, jūs redzēsiet. Suņi un cūkas ir tādi. Cilvēku sabiedrībā ir daudzi, kuriem nerūp, kas ir māte, kas māsa, kas ir šis vai tas. Jutekļi ir tik spēcīgi. Un tas ir iemesls visām mūsu ciešanām, mēģiniet to saprast. Triju veidu ciešanas, no kā ciešam, jo mēģinām atrast risinājumu, ir jutekļu diktētā dēļ. Tādēļ Tur ir Krišna. Viņa vārds ir Madana-mohana. Ja mēģināt pārnest savu mīlestību no jutekļiem uz Krišnu, tad redzēsiet rezultātu. Jūs nekavējoties tādu atradīsiet. Sevonmukhe hi jihvādau (Brs. 1.2.234.). Tātad šīs viltus pūles, ka "es vēlos būt visa redzamā saimnieks", "es esmu visa redzamā kungs" ir jāatmet. Ikviens no mums savā būtībā ir kalps. Šobrīd mēs esam jutekļu kalpi. Nu šī kalpība ir jāvērš tikai uz Krišnu. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. Un tiklīdz jūs sākat kalpot Krišnam, tad pakāpeniski, jums kļūstot patiesākam, Krišna jums atklājas un kalpošanas apmaiņa starp jums un Krišnu būs tik jauka. Vai nu jūs mīlat Viņu kā draugu, saimnieku, mīlētāju vai... It tik daudzi veidi. Lai arī kā jūs mēģinātu Viņu mīlēt, jūs redzēsiet, cik apmierināti esat. Tāda ir Krišnas apziņas kustība. Lūdzu, mēģiniet saprast.