LV/Prabhupada 0261 - Kunga Un Bhaktas, Viņi Ir Vienlīdzīgā Stāvoklī

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kunga Un Bhaktas, Viņi Ir Vienlīdzīgā Stāvoklī - Prabhupada 0261


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Prabhupāda: Šobrīd jūsu valstī šie zēni mēģina sludināt šo Krišnas apziņas kustību. Tātad mans lūgums jums visiem ir saprast šo cēlo dzīves svētību. Vienkārši skandējot Harē Krišna, jūs pakāpeniski attīstīsiet pārpasaulīgu, mīlošu attieksmi pret Krišnu. Tiklīdz jūs sāksiet mīlēt Krišnu, visas jūsu raizes... Tas nozīmē, ka jutīsieties pilnīgi apmierināti. Raizes vai nelaimes rodas prātā. Kāds saņem 6000 dolārus mēnesī; kāds saņem 200 dolārus mēnesī. Esmu redzējis kādu džentlmeni Kolkatā, viņš saņēma 6000, tomēr izdarīja pašnāvību. Izdarīja pašnāvību. Kāpēc? Tā nauda nespēja sniegt viņam apmierinājumu. Viņš mēģināja iegūt kaut ko citu. Tātad šī materiālā atmosfēra, nopelnot lielu daudzumu naudas, nekad nedos jums apmierinājumu, jo ikviens no mums ir jutekļu kalps. Jutekļu kalpošanas līmenis ir jāpārveido par līmeni, kurā kalpojam Krišnam, un tad visas jūsu problēmas būs atrisinātas. Liels jums paldies. (Bhaktas piedāvā savus cieņas apliecinājumus) Vai ir kādi jautājumi?

Bhakta: Prabhupāda, Krišnas attēls ir absolūts, vai ne? Tas ir Krišna. Vai arī tīra bhaktas attēls ir absolūts?

Prabhupāda: Bhaktas attēls?

Bhakta: Tīra bhaktas.

Prabhupāda: Jā.

Bhakta: Tas ir absolūts tādā pašā veidā kā...

Prabhupāda: Jā.

Bhakta: Teiksim, Prahlādas Mahārādža attēls un Kungs Nrisimhadēva arī ir... Prahlāda ir tur tikpat lielā mērā cik Nrisimhadēva.

Prabhupāda: Jā. Kungs un bhakta ir vienā līmenī. Ikviens no viņiem. Kungs, Viņa vārds, Viņa veidols, Viņa īpašības, Viņa pavadoņi, Viņam piederošais. Tas viss ir absolūts. Nāma guṇa rūpa līlā pari... Un laika pavadīšanas veidi. Tāpat kā klausīšanās par Krišnu neatšķiras no Viņa Paša. Kad notiek Harē Krišnas skandēšana, šī Harē Krišna, šī vibrācija neatšķiras no Krišnas. Viss ir absolūts. Tādēļ tīrs Krišnas bhakta neatšķiras no Krišnas. Viņi vienādi un atšķirīgi vienlaicīgi. Acintya-bhedābheda-tattva. Šī filozofija jāsaprot, tas ir, ka Krišna ir Visaugstākā Persona, enerģētiska un visā izpausta, tajā, ko redzam, ko pieredzam; ka tas viss ir dažādas Krišnas enerģijas. Un enerģijas, kā ari enerģētiskais nevar tikt atdalīts viens no otra. Tādēļ viņi visi ir pilnības līmenī. Vienkārši tad, kad to pārklāj maija vai neziņa, tas atšķiras. Tas arī viss.