LV/Prabhupada 0265 - Bhakti Nozīmē kalpot Hrišīkēšam, Jutekļu Saimniekam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhakti Nozīmē kalpot Hrišīkēšam, Jutekļu Saimniekam - Prabhupada 0265


Lecture on BG 2.10 -- London, August 16, 1973

Pradjumna: Tulkojums, "Ak, Bhāratas pēcteci, tad Krišna, smaidot starp divām armijām, bēdu nomāktajam Ardžunam teica šādus vārdus."

Prabhupāda: Tātad hṛṣīkeśaḥ, prahasann iva. Krišna sāka smieties, smaidīt, „kāds nejēga gan ir Ardžuna.” Vispirms viņš teica, „nogādā mani.” Senayor ubhayor madhye rathaṁ sthāpaya me acyuta (BG 1.21). "Krišna, vienkārši nogādā manu karieti starp divām armijām.” Un nu... (blakus:) Atnesiet man ūdeni. Viņš bija tik entuziastisks sākumā, ka lika nogādāt savus kaujas ratus starp divām armijām. Nu šis nelietis saka, ka no yotsya: "Es necīnīšos". Paskat tikai uz šo nelietību. Tātad pat Ardžuna, tiešais Krišnas draugs, spēcīgās maijas ietekmē kļuva par nelieti, ko tad teikt par citiem? Vispirms jau pats entuziasms: "Jā, novieto manus kaujas ratus starp divām armijām." Un nu..., na yotsya iti govindam (BG 2.9), "Es necīnīšos". Tā ir nelietība. Tātad Viņš smaidīja, ka „viņš ir mans draugs, tiešais draugs, un tik liels... Un nu viņš saka, ka necīnīsies”.

Tā Krišna smaidīja; šis smaids ir ļoti nozīmīgs, prahasann. Tam uvāca hṛṣīkeśaḥ prahasann iva bhārata, senayor ubhayor viṣīdantam, vaimanāja. Vispirms viņš ieradās ar lielu entuziasmu cīnīties; nu viņš vaimanā. Un Krišna šeit ir nosaukts par Hrišīkēšu. Viņš ir stingrs. Viņš ir Ačjuta. Viņš ir nemainīgs. Cita šī vārda „Hrišīkēša” nozīme ir... Jo Nārada-Paņčarātrā „bhakti” nozīmē hṛṣīkeśa-sevanam. Tādēļ šis pats vārds šeit ir pieminēts. Hrišīkēša. Hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate. „Bhakti” nozīmē kalpot Hrišīkēšam, jutekļu saimniekam. Un jutekļu saimnieku Krišnu kādi nelieši raksturo kā amorālu. Viņš ir jutekļu saimnieks un tomēr Viņš ir amorāls. Tikai paskat, kā viņš ir apguvis Bhagavad-gītu. Ja Krišna ir nevainojams brahmačārī... Krišna ir pilnīgs brahmačārī, jo... To teica Bhīšmadēva. Bhīšmadēva Visumā ir pirmšķirīgs brahmačārī. Viņš apsolīja Satjavatī tēvam... Jūs zināt stāstu. Satjavatī tēvs... Bhīšmadēvas tēvu bija savaldzinājusi zvejnieka meita. Viņš vēlējās to apprecēt. Bet meitenes tēvs nepiekrita: „Nē, es nevaru tev atdot savu meitu.” „Kāpēc? Es esmu valdnieks, es prasu tavas meitas roku.” "Nē, nē, tev ir dēls." Bhīšmadēva bija valdnieka pirmās sievas, mātes Gangas, dēls. Māte Ganga bija Santanu Mahārādža sieva, un Bhīšmadēva bija vienīgais esošais dēls. Starp Santanu Mahārādžu un Māti Gangu bija noslēgts līgums, ka „es varēšu tevi precēt, ja tu atļausi visus mūsu jaundzimušos iemest Gangas ūdeņos. Bet, ja tu to neatļausi, tad es nekavējoties tevi pametīšu”. Tad Santanu Mahārādžs teica: „Labi, es tomēr tevi precēšu.” Tā viņa iemeta visus bērnus Gangā. Tātad šis Bhīšmadēva... Galu galā tēvs sāka tik ļoti nožēlot, ka „Kā tas nākas? Kādu gan sievu es esmu apņēmis? Viņa vienkārši iemet visus bērnus ūdenī!” Kad pienāca Bhīšmadēvas kārta, Santanu Mahārādžs teica: „Nē, es to nevaru atļaut. To es nevaru atļaut.” Tad māte Ganga teica: „Tad es aizeju.” „Jā, tu vari iet, es tevi nevēlos. Es vēlos šo dēlu.” Tādēļ viņam nebija sievas. Tad atkal viņš vēlējās apprecēt Satjavatī. . Tādēļ tēvs teica: „Nē, es nevaru atdot savu meitu tev, jo tev ir pieaudzis dēls. Viņš būs valdnieks. Tādēļ es nevaru tev atdot savu meitu, lai tā kļūtu par tavu kalponi. Viņa... Ja es zinātu, ka viņas dēls būs valdnieks, tad es tev viņu atdotu par sievu." Viņš teica, ka tas nav iespējams. Bet Bhīšmadēva saprata, ka „mans tēvs ir pieķēries šai meitenei”. Tādēļ viņš vērsās pie tās tēva. Viņš teica zvejniekam, ka „vari piedāvāt savu meitu manam tēvam, bet to domā, ka es kļūšu par valdnieku. Tavas meitas dēls būs valdnieks. Ar šo nosacījumu tu vari atdot savu meitu.” Tā viņš atbildēja: „Nē, es nevaru.” „Kāpēc?" „Tu varbūt arī nebūsi valdnieks, bet tavs dēls būs valdnieks." Tikai paskat uz šo materiālo aprēķinu. Tad viņš teica: „Nē, es neprecēšos. Tas ir viss. Es apsolu, ka neprecēšos.” Tā viņš palika par brahmačārī. Tādēļ viņu sauc par Bhīšmu. „Bhīšma” nozīmē „ļoti stingrs, nosvērts”. Tāpēc viņš bija brahmačārī. Sava tēva jutekļu apmierināšanas dēļ viņš palika brahmačārī.