LV/Prabhupada 0274 - Mēs Piederam Brahma-sampradājai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Piederam Brahma-sampradājai -
Prabhupāda 0274


Lecture on BG 2.7 -- London, August 7, 1973

Tātad jums jāvēršas pie Visaugstākās Personas, tas ir Krišnas vai Viņa pārstāvja. Visi citi ir nelieši un muļķi. Ja jūs vēršaties pie personas, guru, kurš nav Krišnas pārstāvis, jūs vēršaties pie nelieša. Kā gan jūs tiksiet apgaismots? Jums jāvēršas pie Krišnas vai Viņa pārstāvja. Tas ir vēlami. Tad vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12.). Kas ir guru? Samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham. Guru ir pilnīgā Krišnas apziņā. Brahma-niṣṭham. Un śrotriyam. „Šrotrijam” apzīmē tādu, kurš ir dzirdējis, kurš ir saņēmis zināšanas no šrotrijam pathas, dzirdot no pārākas autoritātes. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayoḥ viduḥ (BG 4.2). Tātad šeit mums jāmācās no Ardžunas, ka tad, kad esam apmulsuši, kad aizmirstam par savu īsto pienākumu un tādēļ esam samulsuši, tad mūsu pienākums ir vērsties pie Krišnas, kā to darīja Ardžuna. Tātad, ja sakāt: „Kur ir Krišna?” Krišna nav tur, bet klāt ir Krišnas pārstāvis. Jums jāvēršas pie viņa. Tāds ir Vēdu norādījums. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12.). Ir jāvēršas pie guru. Un „guru” sākotnēji nozīmē Krišnu. Tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ (ŠB 1.1.1). Janmādyasya yataḥ anvayāt itarataś ca artheṣu abhijñaḥ svarāt. Jums jāvēršas. Tāds ir guru. Tātad, ja apsveram, mēs pieņemam Brahmu... Tā kā viņš ir pirmā būtne Visumā, viņu pieņem kā guru. Viņš nodeva... Tāpat kā mēs piederam Brahma sampradājai. Ir četras sampradājas: Brahma samtradāja, Šrī sampradāja, Rudra sampradāja un Kumāra sampradāja. Viņi visi ir mahādžanas. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (Čč Madhja 17.186). Mums jāpieņem darbības virziens, ko devis mahādžana.

Tātad Brahma ir mahādžana. Brahmas attēlos viņš rokās tur Vēdas. Tātad viņš pirmais deva Vēdu norādījumus. Bet no kā viņš saņēma Vēdu zināšanas? Tādēļ Vēdu zināšanas ir apaurušeja. Tās nav cilvēku radītas. Tās radījis Dievs. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (ŠB 6.3.19). Tātad kā Dievs, Krišna tās nodeva Brahmam? Tene brahma hṛdā. Brahma, „Brahma” nozīmē „Vēdu zināšanas”. Šabda-brahma. Tene. Viņš nodeva Vēdu zināšanas no hridā. Teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ pritī-pūrvakam (BG 10.10). Kad tika radīts Brahma, viņš bija apjucis: „Kāds ir mans pienākums? Viss ir tumsā.” Tad viņš meditāje, un Krišna deva viņam zināšanas par to, kāds ir viņa pienākums. Tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye. Ādi-kavaje (ŠB 1.1.1). Brahma ir ādi-kavaje. Tātad patiesais guru ir Krišna. Un šeit ir... Krišna dod padomu Bhagavad-gītā. Šie muļķi un nelieši nepieņems Krišnu kā guru. Viņi dosies pie kāda nelieša, muļķa un ļaundara, grēcīgas personas un pieņems kā guru. Kā gan viņš var būt guru?