LV/Prabhupada 0281 - Cilvēks Ir dzīvnieks, Bet Saprātīgs Dzīvnieks

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Cilvēks Ir dzīvnieks, Bet Saprātīgs Dzīvnieks
- Prabhupāda 0281


Lecture on BG 7.2 -- San Francisco, September 11, 1968

Yaj jñātvā neha bhūyo 'nyaj jñātavyam avaśiṣyate. „Bhūjo” nozīmē „neko vairs nesaprast”. Viss ir pilnīgi zināms. Tad nākamais jautājums var būt, kāpēc cilvēki nesaprot Krišnu. Tas, protams, ir būtisks jautājums, un uz to Krišna atbild nākamajā pantā:

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ
(BG 7.3)

Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Ir dažādu veidu cilvēki. Tāpat kā mēs zinām visus tikai uz šīs planētas, bez citām planētām šeit ir simtiem un tūkstošiem cilvēku veidu. Pat šeit mēs sēžam, tik daudz dāmu un kungu, šeit ir dažādība. Un, ja jūs iziesiet ārpusē, arī tur sastapsiet dažādības. Ja dosieties uz citu valsti — Indiju, Japānu, Ķīnu — tur sastapsieties ar atšķirībām. Tādēļ ir teikts „manuṣyāṇāṁ sahasreṣu” (BG 7.3), no daudziem un dažādiem cilvēkiem, kaścid yatati siddhaye, tikai daži apņemas saprast dzīves filozofiju. Jo cilvēks ir racionāls dzīvnieks. Cilvēks ir racionāls. Cilvēks ir dzīvnieks, tikai racionāls. pašā dāvana cilvēkam ir tā, ka viņš var izlemt, kas ir labs, kas ir slikts. Viņam ir papildu zināšanas, vairāk kā dzīvniekiem. šobrīd izglītības sistēma ir tik sliktā stāvoklī, ka tā faktiski ir dzīvnieku izglītība. „Dzīvnieku izglītība” nozīmē, ka mēs pārāk lielu interesi izrādām ēšanai, gulēšanai, dzimumdzīvei un aizsardzībai, kas ir dzīvnieku izglītība. Ēšana, gulēšana un aizsargāšanās - ak, tās ir dzīvnieku īpašības. Tur nav atšķirības. ir savi aizsardzības veidi, viņiem ir savas gulēšanas veidi, viņiem ir savi dzimumdzīves paņēmieni. Jūs ar sievu nodarbojaties ar dzimumdzīvi nošķirtā vietā, jaukā istabā, kas ir skaisti izrotāta, kamēr suns to dara uz ielas, bet rezultāts ir tāds pats. Tātad uzlabot dzimumdzīves kvalitāti nav cilvēka progresa pazīme. Tā ir uzspodrināta dzīvnieku civilizācija, tas arī viss. Arī dzīvnieks, arī suns var aizsargāties no citiem suņiem. Un, ja jūs domājat, ka esat atklājis kodolenerģiju, lai sevi aizsargātu, tā nav cilvēku civilizācijas progresa pazīme. Tas ir vien aizsardzības paņēmiens, tas arī viss. Līdzīgi, jūs varat turpināt analīzi. Cilvēka analīze ir pilnīga, kad viņš tiecas izzināt savu sākotnējo stāvokli. „Kas es esmu? Kas es esmu? Vai es esmu šis ķermenis? Kāpēc es esmu nonācis šajā pasaulē?” Tāda zinātkāre ir nepieciešama. Tas ir cilvēka īpašā privilēģija. Tādēļ, tiklīdz persona sāk jautāt par to, kas viņa ir, un ja viņa to sāk izzināt, tad viņa nonāks pie Dieva. Jo būtne ir neatņemama Dieva daļiņa. Viņa ir Dieva paraugdaļiņa. Tādēļ manuṣyāṇāṁ sahasreṣu (BG 7.3). No daudziem tūkstošiem cilvēku labi ja daži vēlēsies izzināt Dievu. Ne tikai izzināt. Ne zināt Dievu, izzināt sevi. Un, ja viņš patiesi vēlas saprast sevi, tad pakāpeniski viņš nonāks pie Dieva.