LV/Prabhupada 0282 - Mums Jāseko Āčārju Pēdās

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0281
Next Page - Video 0283 Go-next.png

Mums Jāseko Āčārju Pēdās
- Prabhupāda 0282


Lecture on BG 7.2 -- San Francisco, September 11, 1968

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Šeit ir teikts, ka manuṣyas teṣāṁ śāstra 'dhikara yajñānāṁ sahasra-madhye. Nu, kas es esmu, kas ir Dievs, kas ir materiālā pasaule, kā tā darbojas – tās ir izglītota cilvēka intereses. Muļķis to nepieņems. Tādēļ šāstra adhikāra. "Šāstra" nozīmē, ka persona ir ieguvusi kādas zināšanas no šāstrām, zināšanu grāmatām. Tiklīdz mēs sastopam kādu, kuram ir zināšanu grāmatas, zināšanas grāmatās, šāstrās, to daudzums uzreiz samazināsies. Ja šajā ceturtdaļā jūs noskaidrosiet, cik daudz ir neizglītotu cilvēku, tad, ak, jūs sastapsiet daudzus. Tiklīdz jūs vēlaties noskaidrot, cik daudz ir humanitāro zinātņu maģistru, to skaits uzreiz samazināsies. Līdzīgi, ir daudzi cilvēki, bet, ja jūs vēlaties atrast kādu, kurš mēģina padarīt savu dzīvi pilnīgu, tādu skaits nekavējoties saruks. Un no atlikušajiem tāpat kā tik daudziem pārpasaulniekiem, svāmī, jogiem, ja skaitāt tādus, kuri vēlas saprast Dievu, kuriem ir zināšanas par Dievu, to skaits nekavējoties samazināsies. Atkal. Tādēļ Krišna saka, ka no daudziem tūkstošiem cilvēku kāds vēlas pilnveidot savu dzīvi. Un no daudziem tūkstošiem cilvēku, kuri mēģina padarīt savu dzīvi pilnīgu, atradīsiet kādu (kaut gan varat arī neatrast), kurš zina par Dievu jeb Krišnu. Bet Krišna ir tik laipns, ka ierodas Pats, lai viņu visi iepazītu. Un Viņš ir tik laipns, ka pirms savas aiziešanas Viņš atstājis Bhagavad-gītu, lai no Viņa personīgajām sarunām mēs varētu izzināt Dievu. Tātad, ja lasāt Bhagavad-gītu pareizi, kā to ir teicis Krišna, nevis muļķīgi skaidrojot, nevis bezjēdzīgi skaidrojot, bet tā, kā ir... Sauciet lietas īstajos vārdos. Krišna saka: „Es esmu Dieva Augstākā Personība.” Nemēģiniet skaidrot šo versiju ar saviem muļķa prātojumiem, bet pieņemiet Krišnu kā Dieva Augstāko Personību. Un ar Viņa darbiem, ar Viņa šāstru zināšanām, gudrību... Visi, ikviens āčārja, agrāk to pieņēma.

Tātad mums jāseko āčārju lotospēdās. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (Čč Madhja 17.186). Mēs nevaram saprast ko augstāku, ja nesekojam dižu personību pēdās. Tāpat kā zinātnes pasaulē ir gravitācijas likums. Jūs nezināt neko par gravitācijas likumu, bet Īzaks Ņūtons teica, ka pastāv gravitācijas likums. Jūs to pieņemat. Tas ir viss. Tas nozīmē, ka sekojat diženai personībai. Līdzīgi, Krišna jāpieņem kā Dieva Augstākā Personība ne pēc savām iegribām. Bet Viņu pieņēmušas līdzīgas personības kā Kungs Čaitanja, Rāmānudžāčārja, Šankarāčārja, dižas personības, kas vara garīgās pasaules likteni. Tādēļ jums tas jāpieņem šādi.