LV/Prabhupada 0283 - Mūsu Programma Ir Mīlēt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mūsu Programma Ir Mīlēt - Prabhupāda 0283


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Bhaktas: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Tātad mūsu programma ir godināt Govindu, sākotnējo personību, ar mīlestību un bhakti. Govindam ādi-puruṣaṁ. Tāda ir Krišnas apziņa. Mēs mācām cilvēkus mīlēt Krišnu, tas arī viss. Mūsu programma ir mīlēt, vērst šo mīlestību atbilstoši. Tā ir mūsu programma. Ikviens vēlas mīlēt, bet ir vīlies, jo viņa mīlestība ir nepareizi vērsta. Cilvēki to nesaprot. Viņus māca: „Vispirms mīliet savu ķermeni.” Tad mazliet plašāk: „Mīliet savu tēvu un māti.” Tad: „Mīliet savu brāli un māsu.” Tad: „Mīliet savu tautu, savu valsti, visu cilvēci, cilvēcību.” Bet tā ir paplašināta mīlestība, tā sauktā mīlestība jums nedos apmierinājumu, kamēr vien jūs nesāksiet mīlēt Krišnu. Tad jūs būsiet apmierināts. Tāpat kā jūs metat akmeni kādā ūdens tilpnē, ezerā, pēc tā iemešanas veidojas apļi. Apļi paplašinās, paplašinās, paplašinās, paplašinās, lad aplis pieskaras krastam, tas izzūd. Ja vien apļi nesasniedz ūdenstilpnes krastu, tas palielinās. Tā mums tas jāpalielina. Jāpalielina. Šo palielināšanu var veikt divējādi. Ja praktizējat: „Es mīlu savu sabiedrību, es mīlu savu valsti, es mīlu savu tautu,” tad „dzīvās būtnes”, un tā tālāk... Bet, ja jūs tieši saskaraties ar Krišnu, tad tur ir viss. Jo Krišna nozīmē „visu-pievilcīgais”, kas iekļauj visu. Kāpēc visu? Jo Krišna ir centrā. Tāpat kā ģimenē; ja mīlat savu tēvu, ja mīlat savus brāļus, māsas, sava tēva kalpu, tēva mājas, sava tēva sievu, tas ir, māti, visus. Centrā ir tēvs. Tas ir parasts piemērs. Līdzīgi, ka mīlat Krišnu, tad jūsu mīlestība paplašinās visur. Cits piemērs, ja jūs mīlat koku, lapas, ziedus, zarus, stumbrus, zariņus, visu. Jūs vienkārši lejat ūdeni uz saknes, tad jūsu mīlestība tiks automātiski izdalīta. Ja mīlat savas valsts iedzīvotājus, ja vēlaties redzēt, ka valsts iedzīvotājs tiek izglītots, ekonomiski, fiziski un prātā attīstīts, ko tad jūs darīsiet? Jūs maksāsiet nodokļus valdībai. Jūs neizpaudīsiet savu ienākuma nodokli. Jūs vienkārši maksāsiet nodokli galvenajai vadībai un to sadalīs starp izglītības nodaļu, aizsardzības nodaļu, higēnas nodaļu, visur. Tādēļ... Šie ir vienkārši piemēri, bet patiesībā, ja vēlaties mīlēt visus, tad mēģiniet mīlēt Krišnu. Jūs nebūsiet satraukts, jo tas ir pilnīgi. Kad jūsu mīlestība ir pilnīga, tad jūs neesat vīlies. Tāpat kā tad, ja jūs pilnībā pabaro. Ja esat pilnīgi apmierināts ar ēdienu, tad jūs sakāt, ka „esmu apmierināts. Es vairāk nevēlos.”