LV/Prabhupada 0297 - Zinātkārs Izprast Absolūto Patiesību - Viņam Vajadzīgs Garīgais Skolotājs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0296
Next Page - Video 0298 Go-next.png

Zinātkārs Izprast Absolūto Patiesību - Viņam Vajadzīgs Garīgais Skolotājs
- Prabhupāda 0297


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Mūsu procesā ādau gurvāśrayaṁ sad-dharma pṛcchāt. Ir jāpieņem īstens garīgais skolotājs un jāuzdod viņam jautājumi, sad-dharma pṛcchāt. Līdzīgi arī Šrīmad-Bhāgavatam saka, ka jijñāsuḥ śreya uttamam. „Tas, kurš jautā, lai saprastu Absolūto Patiesību, ir nepieciešams garīgais skolotājs.” Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (ŠB 11.3.21). „Džigjāsuh” nozīmē „ziņkārīgs”, tāds, kurš interesējas. Jautāšana ir dabiska. Tāpat kā bērns: attīstoties savā dzīvē, viņš uzdod jautājumus saviem vecākiem: „Tēti, kas tas ir? Mammu, kas tas ir? Kas ir tas? Kas tas? Kas ir tas?” Tas ir labi. Zēns, bērns, kurš jautā, ir ļoti saprātīgs. Tātad mums būtu jābūt saprātīgiem un jājautā, džigjāsa. Šāda dzīve ir brahma-džigjāsā, saprast, jautāt par Dievu. Tad dzīve ie veiksmīga. Athāto brahma jijñāsā. Un, pēc jautāšanas, prasīšanas, vaicāšanas, sapratnes, izpratnes, sapratnes, izpratnes, sapratnes, izpratnes, kāda ir augstākā pakāpe? Tas teikts Bhagavad-gītā: bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate (BG 7.19). Pēc daudzām jautājumu pilnām dzīvēm, kad persona patiesi kļūst par gudro, zināšanu cilvēku, kas notiek tad? Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate: „Viņš uztic sevi Man.” Krišna saka. Kāpēc? Vāsudevaḥ sarvam iti. Viņš saprot, ka Vāsudēva, Krišna, ir visu cēloņu cēlonis. a mahātmā su-durlabhaḥ. Bet šāda veida dvēsele, kas to saprot, ir ļoti reti sastopama. Tādēļ Čaitanja-čaritāmrita saka: sei bado catura: viņš ir ļoti saprātīgs.

Tātad šāda ir saprātīgas personas definīcija. Tātad, ja mēs vēlamies būt saprātīgi, mums jāpieņem process, kā kļūt saprātīgiem. Bet no otras puses, ja mēs esam patiesi saprātīgi, kāpēc nekavējoties nepieņemt Krišnas apziņu nekavējoties un kļūt saprātīgiem? Bez procesa uzsākšanas, jūs pieņemat... o apziņu jums piedāvā apti augstsirdīgākā personība Kungs Čaitanja. Viņš jums piedāvā kṛṣṇa-prema-pradāya te (ČČ Madhja 19.53). Viņš jums dod Krišnas mīlestību. Rūpa Gosvāmī piedāvā savus cieņas apliecinājumus Kungam Čaitanjam: namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te: „Ak, mans dārgais Kungs Čaitanja, tu esi pats labdarīgākais, augstsirdīgākais no visām inkarnācijām. Kāpēc? Jo Tu tieši dod mīlestību uz Krišnu. Krišnas mīlestību, ko nevar sasniegt pēc daudzām, daudzām dzīvēm, Tu no izdali par tik lētu cenu.” „Pieņem to nekavējoties!” Namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya. Viņi nevarēja saprast, ka Tu esi Krišna, citādi nevienam nebūtu iespējams piedāvāt Krišna prēmu, mīlestību uz Krišnu, tik lēti. „Tu esi Krišna, tev ir tāda vara.” Patiesībā Viņš Tas arī ir. Krišnam neizdevās dot Kršna prēmu, kad Viņš ieradās personīgi un mācīja Bhagavad-gītu. Viņš vienkārši teica: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Bet cilcēki Viņu pārprata. Tādēļ Krišna ieradās kā bhakta un piedāvāja Krišna prēmu cilvēkiem kopumā. Tādēļ mūsu lūgums ikvienam ir uzsākt šo Krišnas apziņas kustību, un jūs jutīsiet, ka „man neko nevajag. Es esmu pilnībā apmierināts”.

Liels jums paldies.