LV/Prabhupada 0303 - Pārpasaulīgi. Jūs Esat Pārāki

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pārpasaulīgi. Jūs Esat Pārāki
- Prabhupada 0303


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Turpini.

Tamāla Krišna: "Jūs esat pārpasaulīgi."

Prabhupāda: Pārpasaulīgi. "Jūs esat pārāki." Tas izskaidrots Bhagavad-gītā:

indriyāṇi parāṇy āhur
indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ
manasas tu parā buddhir
yo buddheḥ paratas tu saḥ
(BG 3.42)

Nu... Vispirms, jūs apzināties savu ķermeni. "Ķermenis" nozīmē "jutekļi". Bet, kad dodaties tālāk, jūs redzat, ka šo jutekļu darbību centrā ir prāts. Ja vien prāts nav skaņa, mēs nevaram darboties ar saviem jutekļiem. Tātad indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ. Tātad pārpasaulīgāks par jutekļiem ir prāts, un pārāks par prātu ir saprāts, un pārāka par saprātu ir dvēseke. Tas mums ir jāsaprot. Turpini.

Tamāla Krišna: "Krišnas pārākā enerģija pēc savas davas ir garīga, bet ārējā enerģija ir materiāla. Jūs esat starp materiālo un garīgo enerģiju, tādēļ jūs esat robeženerģija. Citiem vārdiem, jūs piederat pie Krišnas robeženerģijas spējas. Jūs vienlaicīgi esat vienādi un atšķirīgi no Krišnas. Tā kā jūs esat gars, tādēļ jūs neatšķiraties no Krišnas, bet, tā kā jūs esat vien sīka Krišnas daļiņa, tādēļ jūs atšķiraties no Viņa."

Prabhupāda: Šeit izmantots vārds "robeženerģija". Robeženerģija, tiešs sanskrita vārds ir taṭastha. Tāpat kā zemes beigās sākas jūra. Tātad ir robežojoša zeme. Dodoties pa Klusā okeāna pludmali jūs redzēsiet kādu zemi. Dažreiz tā ir pārklāta ar ūdeni, citkārt tā ir atklāta zeme. Tā ir robežojoša. Līdzīgi, mēs, garīgās dvēseles, lai gan sākotnēji vienādas ar Dievu, dažkārt mūs pārklāj maija, un dažreiz mēs esam brīvi. Tādēļ mūsu stāvoklis ir robežojošs. Kad mēs saprotam savu īsto stāvokli, tad... Tas pats... Tāpat kā piemērā. Mēģiniet saprast. Ka... Pludmalē jūs atradīsiet noteiktu zemes pleķi, kuru dažkārt klāj ūdens, tad tas atkal tiek atsegts. Līdzīgi mūs dažkārt pārklāj maija, zemākā enerģija, un dažkārt mēs esam brīvi. Tādēļ mums jāuztur šis brīvais stāvoklis. Tāpat kā uz atklātas zemes ūdens nav. Ja paiesiet mazliet tālāk no jūras ūdens, tad ūdens tur tālāk vairs nebūs, tā visa būs zeme. Līdzīgi, ka sevi uzturat tālāk no materiālās apziņas, nonākat uz garīgās apziņas zemes jeb Krišnas apziņas zemes, tad jūs saglabājat savu brīvību. Bet, ja jūs uzturat sevi robeženerģijas stāvoklī, tad dažreiz jūs pārklās maija un dažreiz jūs būsiet brīvi. Tāds tad ir mūsu stāvoklis.