LV/Prabhupada 0304 - Maija Nevar Pārklāt Visaugstāko Veselumu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Maija Nevar Pārklāt Visaugstāko Veselumu
- Prabhupada 0304


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Turpini.

Tamāla Krišna: Šī vienlaicīgā vienotība un atšķirība attiecībās pastāv vienmēr starp dzīvajām būtnēm un Virsdvēseli."

Prabhupāda: Šī vienlaicīgā vienotība un atšķirība; ņemsim to pašu piemēru par zemi. Kāds saka: "Ak, es redzēju, ka daļa ir ūdens." Un kāds saka: "Nē, es redzēju, ka tā pati daļa ir zeme." Tātad tā vienlaicīgi ir viena un atšķirīga. Vienlaicīgi ir viena un atšķirīga. Mūsu stāvoklis ir... Tā kā mēs esam garīgas dvēseles un Krišna, Dievs, ir garīgs... Viņš ir pilnīgs gars un es esmu daļiņa no šī gara. Tāpat kā Saule, Saules disks un Saules gaisma, spīdošo daļiņu molekulas arī ir Saules gaisma. Šo Saules gaismas atomisko daļiņu kombinācija dod mums Saules starus. Tātad arī mēs spīdam kā Saules diska daļiņas, bet mēs nelīdzināmies pilnīgai Saulei. Spīdošās daļiņas, Saules gaismas daļiņas, daudzuma ziņā nav vienādas ar Saules diska mirdzumu, bet īpašību ziņā tās ir vienādas. Līdzīgi, mēs, dzīvās būtnes, esam sīkas daļiņas no šīs visaugstākās garīgās dvēseles, Krišnas jeb Dieva. Tādēļ arī mēs mirdzam. Mums ir vienādas īpašības. Tāpat kā mazām zelta daļiņām ir zelta īpašības. Tās nav dzelzs. Līdzīgi, mēs esam garīgas dvēseles, tādēļ mēs esam vienoti. Bet, tā kā es esmu sīka... Tāpat kā tajā pašā piemērā. Robeženerģijas daļiņa ir ļoti maza, to dažkārt pārklāj ūdens. Bet lielākā zemes daļa nav ūdens pārklāta. Līdzīgi maija var pārklāt sīkās garīgās dvēseles daļiņas, bet maija nespēj pārklāt visaugstāko pilnību. Tāpat kā tajā pašā piemērā, debesis, Saules gaisma. Saules gaisma, daļa no Saules gaismas ir mākoņu pārklāta. Bet, ja jūs pārvietojaties ar lidmašīnu, reaktīvo lidmašīnu, virs mākoņiem, jūs redzēsiet Saules gaismu bez jebkādiem mākoņiem. Mākoņi nespēj pārklāt visu Sauli. Līdzīgi maija nespēj pārklāt visaugstāko pilnīgi. Maija var pārklāt sīkās Brahmana daļiņas. Mājāvāda teorija, ka: "Mani nu ir pārklājusi maija. Tiklīdz es esmu atklāts, es kļūstu vienots ar veselumu..." Mēs esam vienoti ar veselumu tādā pašā veidā. Tāpat kā Saules gaisma un Saules disks kvalitātes ziņā neatšķiras. Kad vien ir Saule, ir Saules gaisma, bet mazās daļiņas, Saules gaismas molekulas, nekad nelīdzinās pilnīgajam Saules diskam. To šajā nodaļā apraksta Čaitanja Mahāprabhu.