LV/Prabhupada 0307 - Ne Tikai Domāt Par Krišnu, Bet Arī Darboties Par Krišnu, Just Krišnu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ne Tikai Domāt Par Krišnu, Bet Arī Darboties Par Krišnu, Just Krišnu
- Prabhupada 0307


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Jūsu prāts teica, lai dodaties uz jaunuzsākto ISKCON Sabiedrību, tātad jūsu kājas atgādāja jūs uz šejieni. Tātad prāts... Domāšana, jušana, vēlēšanās - tādas ir prāta funkcijas. Tātad prāts domā, jūt, un jutekļi darbojas. Tādēļ jums jākoncentrē jūsu prāts ne tikai uz Krišnu, bet arī darībā Krišnam, jušanā Krišnam. Tā ir pilnīga meditācija. To sauc par samādhi. Jūsu prāts nevar būt nekontrolēts. Jums jāiesaista jūsu prāts tā, lai tas domātu par Krišnu, justu un darbotos par Krišnu. Tā ir pilnīga meditācija.

Jauns cilvēks (2): Ko jūs darāt ar savām acīm? Aizverat savas acis?

Prabhupāda: Jā, acis ir vienas no jutekļiem. Prāts ir galvenais juteklis, un zem galvenā pārvaldītāja ir noteikti komisāri vai pakļautie darbinieki. Tātad acis, rokas, kājas, mēle, desmit jutekļi darbojas prāta pakļautībā. Tātad prāts tiek izpausts caur jutekļiem. Tādēļ, ja neiesaistāt savus jutekļus tāpat kā domā, jūt jūsu prāts, pilnības nav. Būs traucēkļi. Ja jūsu prāts domā par Krišnu un jūsu acis redz kaut ko citu, būs pretstatu radītie traucēkļi. Tādēļ zem... Jums vispirms jākoncentrē savs prāts uz Krišnu, un tad visi citi jutekļi tiks iesaistīti kalpošanā Krišnam. Tas ir bhakti.

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(ČČ Madhja 19.170)

Hrišīka, "hrišīka" nozīmē "jutekļi". Kad jūs iesaistāt savus jutekļus kalpošanā jutekļu saimniekam... Krišnu sauc par Hrišīkēšu jeb jutekļu saimnieku. "Jutekļu saimnieks" nozīmē, mēģiniet saprast. Tāpat kā šī roka. Roka darbojas ļoti labi, bet, ja roka ir paralizēta vai Krišna atņem tai spējas, tad jūsu roka ir bezjēdzīga. Jūs to nevarat atjaunot. Tādēļ jūs neesat saimnieks pār savu roku. Jūs aplami domājat, ka "es esmu savas rokas saimnieks". Bet patiesībā jūs neesat saimnieks. Saimnieks ir Krišna. Tādēļ, kad jūsu jutekļi būs iesaistīti kalpošanā jutekļu saimniekam, to sauc par bhakti, garīgo kalpošanu. Nu jutekļi ir iesaistīti manos apzīmējumos. Es domāju, ka "šis ķermenis domāts, lai apmierinātu savu sievu, manu šo, manu to". Tik daudz ko, "manu valsti, manu sabiedrību". Tādi ir apzīmējumi. Bet, kad nonākat uz garīgā līmeņa, jūs saprotat, ka esmu neatņemama Visaugstākā daļiņa, tādēļ manām darbībām jāapmierina Visaugstākais." Tas ir bhakti. Sarvopādhi-vinirmuktam (ČČ Madhja 19.170), būt brīvam no visiem aizspriedumiem. Kad jūsu jutekļi ir apmierināti un kad jutekļi iesaistīti kalpošanā jutekļu saimniekam, to sauc par darbošanos Krišnas apziņā. Kāds ir jūsu jautājums? Tātad meditācijai, prāta nodarbināšanai jābūt tādai. Tad tā būs nevainojama. Citādi prāts ir tik svārstīgs un mainīgs, ka, ja no nevērš uz ko noteiktu... Vērst nozīmē... Prāts vēlas darīt kaut ko, jo prāta pazīmes ir domāšana, jušana un vēlēšanās. Tādēļ jums jāapmāca savs prāts tā, lai jūs domātu tikai par Krišnu, justu par Krišnu, strādātu Krišnam. Tad tas ir samādhi. Tā ir nevainojama meditācija.