LV/Prabhupada 0309 - Garīgais Skolotājs Ir Mūžīgs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Garīgais Skolotājs Ir Mūžīgs
- Prabhupada 0309


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Madhuviša: Vai ir kāds veids kristietim bez garīgā skolotāja palīdzības sasniegt garīgās debesis, ticot Jēzus Kristus vārdiem un mēģinot sekot viņa mācībām?

Prabhupāda: Es nesapratu.

Tamāla Krišna: Vai kristietis šajā laikmetā bez garīgā skolotāja, bet lasot Bībeli un sekojot Jēzus vārdiem, var sasniegt...

Prabhupāda: Kad lasāt Bībeli, jūs sekojat garīgajam skolotājam. Kā gan varat teikt bez? Tiklīdz jūs lasāt Bībeli, tas nozīmē, ka sekojat Kunga Jēzus kristus norādījumiem, tas nozīmē, ka sekojat garīgajam skolotājam. Kur tad ir iespēja būt bez garīgā skolotāja norādījumiem?

Madhuviša: Es domāju dzīvu garīgo skolotāju.

Prabhupāda: Garīgais skolotājs nav jautājums par... Garīgais skolotājs ir mūžīgs. Tātad jūsu jautājums ir bez garīgā skolotāja. Bez garīgā skolotāja būt jūs nevarat nevienā dzīves posmā. Jūs varat pieņemt šādu vai tādu garīgo skolotāju. Tas ir kas cits. Bet jums jāpieņem. Tā kā jūs sakāt, ka "lasot Bībeli"; kad lasāt Bībeli, tas nozīmē, ka sekojat garīgajam skolotājam, ko pārstāv kāds priesteris vai kāds cits garīdznieks Kunga Jēzus Kristus pēctecībā. Jebkurā gadījumā jums jāseko garīgajam skolotājam. Nav runas par būšanu bez garīgā skolotāja. Vai tas ir skaidrs?

Madhuviša: Es domāju, tā kā mēs nespējam saprast Bhagavad-gītas mācības bez jūsu palīdzības, bez jūsu skaidrojumiem.

Prabhupāda: Līdzīgi jums jāsaprot Bībele ar baznīcas priestera palīdzību.

Madhuviša: Jā. Bet vai viņš saņem labu skaidrojumu no savas mācekļu pēctecības vai sava bīskapa? Jo šķiet, ka ir zināmas pretrunas Bībeles skaidrojumos. Ir dažādas, atšķirīgas kristiešu sektas, kas skaidro Bībeli dažādos veidos.

Prabhupāda: Protams, nevar būt nekādu Bībeles skaidrojumu. Tad nav runas par Bībeles autoritāti. Ja jūs kaut ko skaidrojat... Tāpat kā saucot lietas īstajos vārdos. Tātad, ja saucat vēl kādu par guru, tas ir kas atšķirīgs. Viņš nav garīgais skolotājs. Tāpat kā šis ir pulkstenis. Visi to sauca par pulksteni, bet, ja es to nosaucu par brillēm, tad kāda ir manis kā garīgā skolotāja vērtība? Tā ir maldinoša. Tas ir pulkstenis, tas man jāsaka. Tātad šeit ir... Kad ir nepareiza skaidrošana, viņš nav kvalificēts garīgais skolotājs. Viņš nav garīgais skolotājs, tāds, kuru var saukt par patiesu. Ja es vēlos iemācīt jums, kā aplūkot šo pulksteni, es varu teikt, ka "to sauc par pulksteni, un to sauc par roku, to sauc par laikrādi, tas ir, to sauc..." Tātad tas ir labi. Un, ja es saku, ka "visi saka, ka tas ir pulkstenis. Es saku, ka tās ir brilles", tad kāds gan es esmu garīgais skolotājs? Tūlīt tāds jānoraida. Jums jābūt tik saprātīgam, lai atšķirtu, kurš ir pseido garīgais skolotājs vai īstais garīgais skolotājs. Citādi jūs tiksiet apkrāpts. Un tas notiek. Visi skaidro visu savos veidos. Bhagavad-gītā ir tūkstošiem izdevumu, un viņi ir mēģinājuši to skaidrot pa savam, pilnīgas blēņas. Tie visi ir jāizmet. Jums vienkārši jālasa Bhagavad-gīta kāda tā ir. Tad jūs sapratīsiet. Nav runas par skaidrojumiem. Tad autoritāte ir zudusi. Tiklīdz jūs skaidrojat, tad autoritātes nav. Likumu grāmata. Vai tad, ja jūs sākat runāt tiesneša priekšā: "Mans dārgais kungs, es skaidroju šo teksta fragmentu šādi." Vai tas tiks pieņemts? Tiesnesis uzreiz teiks: "Kas tu esi, lai skaidrotu? Tev nav tiesību." Kāda tad ir autoritāte šai likumu grāmatai, ja ikviens to skaidro pa savam? Un skaidro, kad vajadzīgs? Kad kaut kas nav saprotams. Ja es saku, ka "tas ir pulkstenis", un visi saka, ka "tas ir pulkstenis, jā", tad kur ir iespēja skaidrot, ka tās ir brilles? Ja ikviens var skaidri saprast teksta fragmentu... Tāpat kā Bībelē "Dievs teica, lai top radība, un radība tapa." Kur ir runa par skaidrošanu? Jā, Dievs radīja. Jūs nespējat radīt. Kur gan ir iespēja skaidrot? Tātad lieks skaidrojums nav vajadzīgs un tas nav autoritatīvs, un tie, kuri skaidro bez vajadzības, tūlīt būtu jānoraida. Nekavējoties, bez liekas domāšanas. Dievs teica: "Lai top radība." Un radība tapa. Vienkārši. Kur ir jautājums par skaidrošanu? Kas gan te var tikt skaidrots? Ierosiniet to skaidrot. Vai man nav taisnība? Vai Bībeles sākumā ir tā teikts? "Dievs teica, lai top radība, un radība tapa." Kāds tad ir jūsu skaidrojums? Pasakiet man, kāds ir jūsu skaidrojums. Vai ir jebkāda iespēja skaidrot. Vai kāds no jums to var ierosināt? Kur tad ir iespēja skaidrot? Kāds var paskaidrot. Tas ir kas cits, bet fakts, ka Dievs radīja, paliks tik un tā. To jūs nevarat mainīt. Kā šis radīšanas process notika, ir izskaidrots Bhāgavatam: Vispirms bija debesis, tad bija skaņa, tad bija šis, tad tas. Tāds ir radīšanas process, tas ir kas cits. Bet fakts, primārais fakts, ka Dievs radīja, paliks jebkuros apstākļos. Nevis neliešu zinātnieki saka: "Ak, bija substance, un tā sadalījās, un tur bija šīs planētas. Iespējams šis un varbūt tas - tas viss ir muļķības. Viņi vienkārši skaidro, ka "varbūt", "iespējams". Tā nav zinātne - "varbūt", "iespējams". Kāpēc iespējams? Šeit ir skaidrs apgalvojums: "Dievs radīja". Tas ir viss. Beigas.